Talousongelmiin ja jopa velkakierteeseen joutuvien eläkeläisten määrä on kasvanut Suomessa jyrkästi.

Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan vuonna 2017 ensimmäisen maksuhäiriömerkintänsä sai 1 430 vähintään 70-vuotiasta suomalaista, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. 70 vuotta täyttäneitä maksuhäiriöisiä henkilöitä oli yhteensä vuonna 2017 11 300.

Suhteellisesti iäkkäiden ihmisten osuus ylivelkaantuneista on yhä melko pieni: eniten maksuhäiriömerkintöjä saavat keski-ikäiset. Velkakierteessä olevia ihmisiä auttavan Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen pitää kuitenkin tilannetta huolestuttavana.

– Hirveän vahvasti elää se stereotypia, että vain nuoret elävät vastuuttomasti, tuhlaavat ja velkaantuvat. Todellisuudessa talousongelmat ja velkaantuminen näkyvät kaikissa ikäluokissa, ja velkaongelmien taustalla on monia syitä.

Erityisesti velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät vaanivat elämän taitekohdissa, kuten nuorena omilleen muuttaessa ja eläkkeelle siirtyessä.

Työelämästä poistuminen yllättää

Osaltaan kasvua selittää se, että ihmiset elävät yhä pidempään ja myös Suomessa on yksinkertaisesti aiempaa enemmän iäkkäitä ihmisiä. Markkanen uskoo ilmiön liittyvän vahvasti myös kulutustottumuksien muutokseen.

– Nyt eläköityvälle sukupolvelle on ollut jo ihan normaalia, että rahaa on totuttu käyttämään avokätisesti.

Esimerkiksi kulutusluottoja otetaan runsaasti vanhemmallakin iällä. On myös yhä yleisempää, että esimerkiksi asuntolainaa lyhennetään eläkeikään saakka.

– Kun jäädään eläkkeelle, tulot putoavat usein dramaattisesti. Jos on vielä useita lainoja, yhtälö johtaa helposti ongelmiin.

Eläköitymiseen liittyy monia muitakin talousongelmille altistavia tekijöitä.

– Jo se, että arjesta katoaa työterveyshuolto ja työpaikkaruokala, saattaa vaikuttaa omaan talouteen merkittävästi.

Työelämästä pois siirryttäessä myös vapaa-aikaa on yhtäkkiä huomattavasti aiempaa enemmän – ja sitä on helppo täyttää kuluttamisella ja ostelulla. Markkanen huomauttaa, että myös iäkkäiden ihmisten yksinäisyys linkittyy velkaantumiseen.

Lisäksi monet iäkkäät ihmiset kokevat velvollisuudekseen auttaa taloudellisesti esimerkiksi lapsiaan tai lapsenlapsiaan, vaikka oma rahatilanne olisikin heikko.

– Jonkin verran esiintyy myös ihan taloudellista hyväksikäyttöä, jossa ikäihmisiltä pyydetään vaikkapa heidän nettipankkitunnuksiaan ja niiden avulla kavalletaan tililtä rahaa.

Sukupuolten väliset erot näkyvät

Ei kovin yllättävästi suurin riski joutua velkakierteeseen on pienituloisilla ja sitä kautta myös pientä eläkettä saavilla, Markkanen kertoo. Toisaalta varakkailla eläkeläisillä saattaa olla hyvin suuria summia lainaa, mikä kasvattaa myös riskiä.

– Hyvin pienituloisella eläkeläisellä jo terveyskeskusmaksuista suoriutuminen saattaa aiheuttaa velkaantumista, jos terveyden kanssa alkaa olla runsaasti ongelmia.

Myös sukupuolten väliset erot korostuvat eläkkeen suuruudessa ja heijastuvat erityisesti iäkkäiden naisten taloudelliseen tilanteeseen. Viime vuonna miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän.

– Tutkimuksissa näkyy, että etenkin 55 vuotta täyttäneiden naisten osuus velkomustuomion saaneista on kasvanut viime vuosina, ja ja heidän velkaantumisensa on nuoria ikäryhmiä keskimääräisesti syvempää, Markkanen huomauttaa.

Lisäksi tilastoihin saattaa vaikuttaa 55 vuotta täyttäneiden avioerojen yleistyminen. Avioero on usein taloudellinen riski, joka saattaa heikentää jommankumman tai molemman osapuolen taloudellista tilannetta merkittävästi. Avioeron taloudellinen vaikutus korostuu eläkeikäisellä, jos tulot ovat huomattavan pienet.

Tarkista oma eläkkeesi ja valmistaudu

Kuinka eläkeikään sitten kannattaisi varautua taloudellisesti?

– Hyvä tavoite olisi pyrkiä siirtymään eläkkeelle velattomana, Markkanen toteaa.

Toiseksi hän korostaa säästöjen merkitystä – kun tulotaso on eläkeläisenä työikäistä matalampi, taloudellinen puskuri tulee helposti tarpeeseen.

Usein ihmiset heräävät tiukkaan taloudelliseen tilanteeseensa vasta siirtyessään eläkkeelle. Markkasen mukaan valmistautuminen pitäisi kuitenkin aloittaa viimeistään kymmenen vuotta ennen kuin eläköityminen on ajankohtaista. Samasta syystä Takuusäätiö on käynnistänyt yhdessä Marttaliiton kanssa Rahat Riittää -hankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on nimenomaan työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevien henkilöiden velkaantumisen ennaltaehkäisy.

– Ihan ensimmäisenä jokaisen viidenkympin tietämillä olevan kannattaisi tarkastaa oma eläkkeensä Eläketurvakeskuksen laskurilla. Kertyneen eläkesumman pienuus yllättää monet, Markkanen vinkkaa.

Hän neuvoo myös kokeilemaan, kuinka eläkettä vastaavalla summalla eläminen onnistuu. Tässä kohtaa on hyvä pohtia, pitäisikö omia kulutustottumuksia hieman säätää, tai voisiko tiettyjä menoja karsia.

Työssään Markkanen on havainnut, että raha-asioista puhuminen voi olla erityisesti vanhemmalle sukupolvelle äärimmäisen vaikeaa.

– Avun pyytämistä vältellään viimeiseen asti. Olisi kuitenkin tärkeää tehdä oma taloudellinen tilanne näkyväksi itselle, jotta siihen voi vaikuttaa ja tilanteeseen saada apua.

Lue seuraavaksi:

Kolme eläkeläistä kertoo, miten he säästivät eläkettä varten ja miten käyttävät rahaa nyt