Next Stage Roadmaps -yrityksen johtaja Stuart Silverman oli jäämässä eläkkeelle muutama vuosi sitten. Hän oli tehnyt pitkän uran konsulttina teknologiayrityksissä. Myynti- ja markkinointitöiden parissa oli vierähtänyt 35 vuotta ja hänestä alkoi tuntua 67-vuotiaana siltä, että nyt oli aika jollekin muulle.

– Päätin eläköityä, mutta se ei onnistunut, hän toteaa toimistollaan Kalifornian Mountain Viewssa.

Siirtymä työelämästä eläkeläisen arkeen ei osoittautunut niin mutkattomaksi kuin Silverman oli sen kuvitellut. Kuukausitulojen lisäksi muuttui myös moni muu asia, joihin eläkkeelle siirtyvä ei välttämättä osaa varautua.

– Eläköityminen ei ole vain tulotason muutosta, se on myös muutos elämäntapaan, identiteettiin, päämääriin, harrastuksiin ja ihmissuhteisiin, ja siihen liittyy oman terveyden sekä hyvinvoinnin arviointia, hän kertoo.

Silverman ei jäänyt huomioidensa kanssa yksin. Hän haastatteli noin kolmeakymmentä eläkeiässä olevaa ystäväänsä ja kollegaansa ja huomasi pian, että monet heistä pähkäilivät samojen kysymysten kanssa. Mitä tapahtuu työelämän jälkeen? Kuka minä olen ja mikä on tavoitteeni elämässä? Miten rahatilanteeni muuttuu, mihin kulutan vapautuvan ajan, onko elämäni eläkkeellä mielekästä?

Silvermanin yrittäjäluonne nosti päätään ja näki markkinatarpeen. Kokonaisvaltaista eläkevalmennusta ei ollut lähialueilla tarjolla, ja olemassa olevat eläköitymiskurssit keskittyivät yleensä vain työuran jälkeisen taloustilanteen suunnitteluun.

Omat eläkepäivät saivat jäädä, ja helmikuussa 2016 Silverman järjesti ensimmäisen eläköitymiseen valmentavan testikurssinsa ikätovereilleen. Palaute oli positiivista, ja the Retirement and Your Next Stage of Life (Eläköityminen ja elämän seuraava vaihe) -valmennus oli syntynyt.

Eläkkeelle jäämisen arviointilomake

Silverman keskittyy kurssien pitämiseen yliopistoissa ja yrityksissä. Hän järjestää kuitenkin myös maksuttomia kursseja esimerkiksi paikallisissa kirjastoissa. Eläköitymiseen valmentavan kurssin käyneitä on jo noin 300.

Viisi viikkoa kestävän kurssin tavoitteena on rakentaa osallistujille henkilökohtainen tiekartta työuran jälkeiseen elämään. Silvermanin valmennukseen osallistuvat saavat täytettäväkseen eläkkeelle siirtymisen itsearviointilomakkeen, joka sisältää 15 eri onnistumismittaria. Näihin mittareihin sisältyvät muun muassa hoidon tarve, identiteetti, merkitys, vapaa-ajan aktiviteetit ja ihmissuhteet. Kurssilaiset arvioivat jokaista kohtaa numeroasteikolla, joka kuvaa kuinka hyvässä hallinnassa kyseinen osa-alue on omassa elämässä. Itsearvioinnin tulosten perusteella voidaan arvioida, onko osallistuja jo valmis elämän seuraavaan vaiheeseen.

Koska kehitettävää yleensä löytyy, suositteleekin Silverman kurssin käymistä 2-3- vuotta ennen suunniteltua eläkeikää. Täten jää aikaa kehittää niitä elämän osa-alueita, jotka eivät olleet itsearvioinnin mukaan parhaalla mahdollisella tolalla.

Ohjelmistoinsinöörin onnistunut eläköityminen

Vuonna 2005 Jim Stinger sanoi kyllä. Työnantaja Hewlett Packard oli tarjonnut eläkepakettia jo muutamaa vuotta aikaisemmin, mutta eläköityminen ennen vuotta 2005 olisi ollut taloudellisesti haastavaa. Muutama lisävuosi työelämässä toi toivottua taloudellista vakautta. 62-vuotiaana Stinger siis hyväksyi työnantajansa tarjouksen ja siirtyi elämässään uuteen vaiheeseen.

Stinger on käynyt kertomassa omaa tarinaansa Silvermanin kursseilla, koska Stinger on Silvermanin sanojen mukaan ”erinomainen esimerkki onnistuneesta eläköitymisestä”. Eläkkeelle siirtyessään oli Stingerillä kunnossa niin terveys, harrastukset kuin taloudellinen tilannekin.

Stingerin historia Piilaaksossa ulottuu vuoteen 1972, jolloin hän aloitti työt Hewlett Packardilla. Työnantajan merkittävin lanseeraus oli tuolloin taskulaskin.

– Se oli jotain todella suurta. Elektroniikan läpimurto, Stinger muistelee. Verrattaessa tähän päivään oli kehitys kuitenkin verkkaista, ja Stinger myöntääkin ohjelmistojen olleen uransa alussa ihan lapsenkengissä.

Merkittävien lanseerauksien lisäksi työnantaja erottautui myös työsuhde-eduilla. HP järjesti vuonna 1985 työntekijöilleen terveysohjelman, mihin myös Stinger osallistui.

– Työnantajan tarjoama terveysohjelma oli aika innovatiivista siihen aikaan.

Työntekijät oppivat liikunnasta, terveellisestä ruokavaliosta ja ylipäänsä kuinka elää terveellisemmin. Ohjelman myötä Stinger alkoi syödä enemmän kasviksia ja lenkkeillä kolme kertaa viikossa. Hän uskookin, että terveellisten elintapojen sisäistäminen vaikutti siihen, että hänellä ei ollut terveyden kanssa ongelmia, kun hän jäi eläkkeelle. HP panosti työntekijöiden tulevaisuuteen myös eläkerahastolla, johon sekä työntekijät että työnantaja tallettivat rahaa.

Työuran jälkeiseen elämään sopeutuminen oli helppoa myös vapaaehtoistyöharrastuksen myötä. Stinger oli aloittanut vapaaehtoistyöt jo 80-luvulla, ja nyt 30 vuoden jälkeen hän on edelleen aktiivinen yhteisön auttaja. Päivät täyttyvät muun muassa paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön asioita hoitaessa. Joitakin vuosia sitten löytyi myös uusi harrastus, maalaaminen.

– Olin aina ollut kiinnostunut piirtämisestä. Mutta en koskaan oikeasti tehnyt asialle mitään. Eläköitymisen jälkeen näin maalauskurssin paikallisessa seniorikeskuksessa ja päätin osallistua. Pidin siitä, joten aloin ottaa lisää kursseja ja maalata entistä enemmän.

Jim Stinger uskoo, että vaikka tulevaisuus tuo automaatiota ja robotiikkaa kaikkialle, tulee ihmisillä aina olemaan kaipuu tehdä jotain itse täyttääkseen tarpeensa ja halunsa. “Esimerkiksi maalaus, urheilu ja sosiaalinen yhteydenpito tulevat olemaan myös tulevaisuudessa läsnä.”

Stinger on kieltämättä malliesimerkki Silvermanin kurssien tavoitetilasta. Työuran loppu ei tarkoita siirtymistä syrjään. Silverman haluaakin käyttää ”retire”-verbin sijaan ”next stage of life”-ilmaisua. Englannin retire voi nimittäin tarkoittaa eläkkeelle jäämisen lisäksi vetäytymistä tai poistumista. Elämän seuraava vaihe voi kuitenkin olla yhtä rikas ja monipuolinen kuin ensimmäinenkin vaihe. Se on täydellinen mahdollisuus luoda itsensä uudelleen.

Stuart Silvermanin eläkkeelle siirtymisen muistilista:

  • Tee seuraavasta elämäsi vaiheesta positiivinen, seikkailullinen ja jännittävä ajanjakso elämääsi. Monet meistä elävät vielä 20-30 vuotta työuran jälkeen, joten uusi identiteetti, talous ja terveyden ylläpito kannattaa suunnitella hyvin.
  • Kokeile erilaisia asioita. Pidätkö tekemistäsi asioista? Jos et, niin muuta ne. Yritä aktiivisesti päästä yli itsekritiikistä, huolista ja peloista uusien asioiden kokeilemista kohtaan. Kyseiset tunteet lamauttavat sinut.
  • Kiinnostuksenkohteesi ja arvosi nuorempana, ja myös nykyään, viitoittavat tietäsi elämäsi seuraavan vaiheen töiden ja harrastusten suhteen.

OP ja Punainen Risti ovat käynnistäneet yhteistyön eläkkeelle siirtyvien tukemiseksi. Eläkkeelle siirtyville tai äskettäin siirtyneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Punaisen Ristin maksuttomiin Täyttä elämää eläkkeellä –valmennuksiin, joita järjestetään osuuspankkien konttoreissa.