Jotta palkansaaja voi saada vanhuuseläkkeen, työsuhde on lopetettava. Vanhuuseläkkeellä työnteon voi mainiosti aloittaa uudestaan. Töitä voi tehdä niin paljon kuin huvittaa, ilman että se vaikuttaisi työeläkkeen määrään.

Palkasta kertyy lisää eläkettä 1,5 prosenttia. Ennen vuotta 1958 syntyneet kartuttavat eläkepottiaan 68 vuoden ikään asti, vuosina 1958–1961 syntyneet 69-vuotiaiksi ja sitä nuoremmat 70 ikävuoteen asti. Uuden eläkekarttuman voi hakea, kun täyttää 68, 69 tai 70 vuotta.

Yrittäjä voi jatkaa yrittämistä eläkkeelläkin

Yrittäjä voi saada vanhuuseläkkeen, vaikkei hän lopettaisi yritystoimintaansa. Myös yrittäjä voi tehdä töitä eläkkeellä. Jos yrittäjä on ottanut eläkkeensaajalle vapaaehtoisen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) ja maksanut eläkemaksua, myös hänelle karttuu työnteosta lisää eläkettä.

YEL-maksu tulee kuitenkin lopettaa vanhuuseläkkeen yläikärajalla. Sen jälkeen voi nostaa myös eläkkeen aikana tehdystä työstä karttuneen lisäeläkkeen.

Vaikutus veroprosenttiin ja sosiaalietuuksiin

Eläke- ja palkkatuloa verotetaan yhdessä ansiotulona. Mitä suuremmaksi eläkkeen ja ansiotulon yhteenlaskettu määrä nousee, sitä korkeampi myös veroprosentti on. Oman prosentin voi tarkistaa laskemalla verottajan veroprosenttilaskurissa.

Mikäli eläkkeen rinnalla saa sosiaalietuuksia, kuten eläkkeensaajan asumistukea, työnteko eläkkeellä saattaa vaikuttaa tukien määrään.

Osittainen vanhuuseläke ja palkkatyö

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana eli ottaa työeläkettä maksuun joko neljänneksen tai puolet kertyneestä eläkkeestä. Osittaisella vanhuuseläkkeellä eläkkeen määrää vähennetään varhennusvähennysprosentilla eli 0,4 prosentilla jokaista vanhuuseläkeiän alittavaa kuukautta kohden. Ansiotyötä voi tehdä myös osittaisella vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluaa ilman, että menettää eläkettä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä eläkettä karttuu 63 ikävuoteen saakka 1,7 prosenttia palkasta ja tämän jälkeen 1,5 prosenttia. Eläkkeen saa, kun siirtyy täydelle vanhuuseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläke rajoittaa työntekoa

Jos jää täydelle tai osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, voi ansaita enintään 60 prosenttia aiemmista ansioistaan. Mikäli ansiot ylittyvät, eläke jää lepäämään enintään kahdeksi vuodeksi. Mikäli töitä riittää vielä tämän jälkeen, työkyvyttömyyseläkeoikeus lakkaa. Jos tämän jälkeen tulee uudestaan työkyvyttömäksi, pitää aloittaa työkyvyttömyyseläkkeen hakemisprosessi uudestaan.

Eläkettä karttuu eläke- ja lepäämisaikana 1,5 prosenttia. Eläkkeen voi hakea vanhuuseläkeiässä, kun työ on loppunut.

Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää jäädä

Osittainen vanhuuseläke on korvannut osa-aikaeläkkeen, mutta joillakin voi olla sitä vielä maksussa. Osa-aikaeläkkeelle on pitänyt siirtyä viimeistään vuoden 2017 alussa. Osa-aikaeläkkeellä työnteko on rajoitettua, ja kokopäivätyöstä on siirryttävä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyössä voi ansaita 35–70 prosenttia vakiintuneesta ansiotasosta.

Työstä karttuu uutta eläkettä 1,7 prosenttia 63 ikävuoteen saakka ja 1,5 prosenttia tämän jälkeen.

Asiantuntija: Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi

Tutustu yrittäjän pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin - ja ota yhteyttä!

Lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus kerryttää eläkettäsi ja turvaa, jos menetät työkykysi, sairastut tai jäät vanhempainvapaalle.