Mitä tapahtuu vakuutukselle, jos vakuutuksenottaja menehtyy?

Kun henkilö menehtyy, juridisesti hänen omaisuutensa ja velkansa – myös vakuutukset – siirtyvät kuolinpesälle, Kirsi Yrttiaho kertoo.

– Kaikki vakuutukset eivät siis automaattisesti lakkaa, vaan käytännössä ne pysyvät voimassa kuolinpesän hyväksi.

Myöhemmin perinnönjaossa vainajan omaisuus siirtyy uuteen omistukseen. Tällöin uusi omistaja on luonnollisesti vastuussa esimerkiksi uuden kotivakuutuksen ottamisesta, ja vanha vakuutus päättyy.

Kuolintapauksen yhteydessä lesken tai muun lähiomaisen tulisi toimittaa vakuutusyhtiölle tiedot kuolinpesän osakkaista, kun ne ovat tiedossa. Yleensä tässä kohtaa dokumenttina toimii perukirja, kun se on toimitettu.

Mitkä vakuutukset kannattaa pitää voimassa?

Yrttiaho korostaa, ettei vainajan kaikkia vakuutuksia kannata suinkaan irtisanoa heti.

– Esimerkiksi kotivakuutus tai mökille otettu vakuutus kannattaa luonnollisesti pitää voimassa, sillä niiden tarve ei katoa mihinkään.

Vainajan henkilökohtaiset vakuutukset, kuten matkavakuutus, tapaturmavakuutus tai sairasvakuutus sen sijaan päätetään.

– Vakuutus voidaan yleensä päättää takautuvasti henkilön kuolinpäivään, jolloin myös korvausvelvollisuus on päättynyt.

Kuolinpäivän jälkeen maksetut vakuutusmaksut palautetaan kuolinpesän tilille.

Kuinka vainajan vakuutus irtisanotaan?

Henkilövakuutukset, joissa vainaja on vakuutettuna, päätetään kuolinpäivään ja omaisuusvakuutukset päättyvät, kun omaisuus siirtyy kuolinpesältä uudelle omistajalle. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi perinnönjaossa tehtävän jakokirjan avulla.

Jos edesmenneen ihmisen vakuutus halutaan muussa tilanteessa irtisanoa, siihen tarvitaan kuolinpesän osakkaiden suostumus. Käytännössä muut osakkaat voivat kuitenkin antaa yhdelle henkilölle valtakirjan, jonka avulla sopimus voidaan irtisanoa.

– Kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että toimittaa meille perukirjan ja kaikkien osakkaiden suostumuksen, jonka perusteella voidaan tarvittaessa irtisanoa vakuutussopimus, Yrttiaho sanoo.

Jos vakuutuksen haluaa irtisanoa ennen perukirjan saamista, siihen vaaditaan sukuselvitykset tai virkatodistukset ja mahdollinen testamentti. Yrttiahon mukaan on kuitenkin melko harvinaista, että ihmisillä olisi näin kiire vakuutuksien irtisanomisessa.

Pitääkö kaikki vakuutukset siirtää lesken nimiin?

Tänä päivänä vakuutukset tehdään lähtökohtaisesti yhden henkilön nimiin. Jos esimerkiksi pariskunnan yhteisen kodin kotivakuutus on otettu menehtyneen puolison nimiin, se kuitenkin suojaa kodissa asuvaa leskeä myös puolison kuoleman jälkeen.

– Jossain kohdin voi toki olla ajankohtaista siirtää kotivakuutus lesken nimiin. Tätä voi pohtia yhdessä vakuutusyhtiön kanssa, mutta asialla on harvoin palava kiire.

Yrttiaho muistuttaa, että pariskuntien olisi hyvä olla perillä myös toistensa ottamista vakuutuksista ja siitä, miten ne on hoidettu.

– Vaikka puoliso vastaisi esimerkiksi kotivakuutuksesta, kannattaa molempien olla selvillä siitä, mistä yhtiöstä se on otettu ja millaisilla ehdoilla.

Mitä muuta vakuutuksenottajan kannattaisi pohtia?

Yrttiaho toteaa, että omien vakuutusten hoitamisen suhteen kuolemaan on melko vaikea varautua.

– Elinaikana voi antaa esimerkiksi puolisolle valtakirjan, joka oikeuttaa hoitamaan toisen vakuutuksia, mutta senkin käyttöoikeus päättyy kuolemaan.

Hieman poikkeuksellinen on tilanne, jossa vainaja on ottanut vakuutuksen, jossa ei itse ole vakuutettuna. Tyypillinen esimerkki on vaikkapa vanhemman lapselleen ottama sairaskuluvakuutus.

– Siitä voi hakea korvauksia ihan normaalisti myös vakuutuksenottajan kuolemantapauksen jälkeen. Vakuutusmaksut tulevat kuolinpesän maksettaviksi.

Pidemmällä aikavälillä voi kuitenkin olla järkevämpää siirtää vakuutus jonkun toisen, esimerkiksi vakuutetun itsensä, nimiin.