Ennenaikainen kuolema on aina tragedia, mutta erityisesti lapsiperheessä toisen vanhemman menehtyminen laittaa koko elämän uusiksi.

– Se vaikuttaa jokaisella elämänalueella. Leskestä tulee äkillisesti yksinhuoltaja, jonka harteilla on vastuu kotitöistä ja lasten kasvatuksesta, vaikka samaan aikaan käy läpi voimakasta surua, kuvailee Suomen nuoret lesket ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Mynttinen.

Vertaistukiyhdistys on tarkoitettu työikäisille leskille ja leskiperheille.

Lapset tarvitsevat tukea vanhemman menetyksen ja surun käsittelyssä, ja usein tämäkin jää leskivanhemman vastuulle. Tilanteeseen saattaa liittyä myös hyvin konkreettisia ja vaikeita arjen valintoja. Voiko leski esimerkiksi tehdä enää vuorotyötä, jos lapsille ei järjesty ilta- ja yöhoitoa?

Samalla monien perheiden taloudellinen tilanne muuttuu kuolemantapauksessa merkittävästi.

– Se on todella iso notkahdus, jos toisen aikuisen palkka tippuu pois. Paljon vaikuttaa esimerkiksi se, onko iso asuntolaina, onko pariskunta ollut naimisissa ja millainen tulonjako perheessä on, Mynttinen toteaa.

Hautapaikasta kannattaa puhua etukäteen

Harva osaa varautua siihen, millaisia velvollisuuksia leski joutuu usein hoitamaan lasten edunvalvojana. Holhoustoimilain mukaan alle 18-vuotiailla ei ole oikeutta määrätä itse omaisuudestaan, ja heidän taloudellisia asioitaan hoitaa edunvalvojana toimiva huoltaja.

Se tarkoittaa, että jos alaikäinen lapsi perii esimerkiksi menehtyneeltä vanhemmaltaan yli 20 000 euroa, hänet merkitään maistraatin holhousrekisteriin. Omaisuudeksi lasketaan esimerkiksi se, jos lapsi perii osuuden perheen kodista. Huoltaja joutuu silloin tekemään erilaisia selvityksiä ja hakemaan esimerkiksi asunnon vaihtoon lupaa maistraatista.

Kuormittavia ovat myös muut lakisääteiset velvoitteet, joita lesken pitää hoitaa hyvinkin nopeasti kuoleman jälkeen. Niihin kuuluvat esimerkiksi hautajaisten ja perunkirjoituksen järjestäminen sekä eläkkeiden ja vakuutusten selvittely.

– Hoidettavien asioiden määrä on valtava, ja samaan aikaan voimia on yleensä todella vähän.

Mynttinen toivoo, että kaikki pariskunnat uskaltaisivat etukäteen keskustella myös siitä, miten toimia pahimman mahdollisimman sattuessa.

– On hyvä käydä läpi ihan konkreettisia juttuja, kuten se, miten ja mihin ihminen toivoo tulevansa haudatuksi. Sekin helpottaa merkittävästi käytännössä, kun ei tarvitse miettiä, miten toinen olisi toivonut tilanteessa toimittavan.

Perusturva ei välttämättä riitä

OP:n henkivakuutuksista vastaava asiantuntija Niina Metsämäki toteaa, moni perheenjäsenensä menettänyt yllättyy siitä, miten pieni yhteiskunnan tarjoama taloudellinen perusturva on. Esimerkiksi leskeneläke on huomattavasti niukempi kuin vainajan ansiotaso, eikä sitä myönnetä lainkaan avoliitossa eläneille.

– Perusturva ei useinkaan riitä kattamaan elinkuluja, eikä siinä oteta esimerkiksi lainamääriä huomioon.

Joissain tilanteissa arki järkkyy niin pahasti, että leski joutuu jäämään työstään sairauslomalle, jolloin myös oma tulotaso laskee.

Perheen taloutta voi turvata säästöjen lisäksi esimerkiksi henkivakuutuksella. Sen voi mitoittaa koskemaan koko asuntolainasummaa tai osaa siitä, ja pariskunnat voivat ottaa vakuutuksen myös keskenään.

– Lisäksi perheessä on hyvä miettiä lasten harrastuksia ja tulevaisuutta. Sopivaa summaa voi haarukoida esimerkiksi laskemalla lainan määrän ja vähintään 20 000 euroa jokaista lasta kohden.

Taloudellinen turva kannattaa

Henkivakuutuskorvausta käytetään usein juuri asuntolainan lyhentämiseen, mutta sitä voi käyttää myös muihin maksuihin. Takaisinmaksuturvasta maksettava korvaus sen sijaan on kohdennettu nimenomaan lainan maksuun, kertoo OP:n asuntorahoituksen talouden turvista vastaava johtaja Anna Niinimäki.

– Takaisinmaksuturva korvaa lainanottajalle menehtymisen tai invalidisoitumisen. Jos vaikka pariskuntana turvan ottaneista toiselle tapahtuu jotain, turva maksaa jäljellä olevan lainan pois.

Takaisinmaksuturva voi korvata lainan kuukausieriä myös tilanteessa, jossa toinen lainanottajista joutuu työttömäksi tai työkyvyttömäksi.

Niinimäki kertoo, että taloudellisen turvan tärkeys korostuu tilanteissa, joissa vanhemmilla on erisuuruiset tulot.

– Aika usein toinen vanhemmista tienaa paremmin, ja toinen on lasten kanssa kotona. Olisi tärkeää turvata se, että puolison menehtyessä leski ja lapset voisivat jatkaa asumistaan samassa talossa eikä kaiken myllerryksen keskellä myös kotia pitäisi laittaa myyntiin.

Lue seuraavaksi:

Miten omalle taloudelle käy, jos elämässä tapahtuu yllättävä muutos? Tutustu Talouden turviin.

Lue lisää yrittäjän ja henkilöstön henkivakuutuksesta