Ei kannata lannistua, jos kesätyöpaikka jäi saamatta. Monilla aloilla hakijoita on niin paljon, että kymmenienkään hakemusten lähettäminen ei välttämättä kanna hedelmää. Kokosimme vinkit kesän varalle, jos työnhaussa ei tärpännyt.

Tarkkaile ilmoituksia, soita yrityksiin

Vaikka suuri osa kesätyöpaikoista onkin täytetty jo hyvissä ajoin keväällä, voi töitä löytyä myöhemminkin, jos on itse aktiivinen. Kannattaa seurata ilmoittelua työpaikkaportaaleissa ja kysyä vielä suoraan eri yrityksistä. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja uusia tarpeita ilmetä - silloin on hyvä, että on ilmaissut olevansa käytettävissä ja kiinnostunut työskentelystä yrityksessä.

Ei myöskään kannatta karsastaa itselleen vieraiden alojen paikkoja. Vaikka unelmien kesätyöpaikka omalta opiskelualalta olisi mennyt ohi suun, on kaikenlaisesta työkokemuksesta hyötyä.

Kannattaa myös tutustua Kesäduuni OPn piikkiin -kampanjaan. Osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat 15-17-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kesällä 2018. Yhdistykset voivat palkata 15-17-vuotiaan nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi OPn piikkiin. Yhdistyksiä haetaan mukaan kampanjaan helmi-maaliskuussa, ja tämän jälkeen kampanjaan osallistuvat osuuspankit ilmoittavat työpaikoista verkkosivuillaan.

Hae harjoittelupaikkaa

Moneen tutkintoon sisältyy joko pakollisena tai vapaaehtoisena työharjoittelu. Työharjoittelu voi parhaassa tapauksessa muuttua vakituiseksi työpaikaksi tai poikia keikkatöitä tulevalle lukuvuodelle tai kesätyöpaikan seuraavalle vuodelle.

Harjoittelun aikana pääsee kasvattamaan omaan alaan liittyviä verkostoja, oppimaan tärkeitä työelämätaitoja ja hankkimaan relevanttia työkokemusta ansioluetteloon. Tällöin seuraavan työpaikan haku on jo helpompaa.

Harjoitteluja on sekä palkattomia että palkallisia, ja jos harjoittelujakso liittyy omiin opintoihin, on kesän jälkeen askeleen lähempänä valmistumista ja ajalle voi hakea myös opintotukea.

Työharjoittelussa tehtävät ovat useimmiten avustavia, ja jakson tavoitteena on oppia mahdollisimman paljon. Itse voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon harjoittelusta hyötyy: tarjoudu avuksi monipuolisiin tehtäviin, kysy eri ihmisten toimenkuvista, tutustu mahdollisimman monen yksikön toimintaan, jos mahdollista.

Harjoittelupaikkoja voi löytää esimerkiksi omien verkostojen, internetin työnhakupalveluiden, oman oppilaitoksen sivujen ja rekrytointimessujen kautta.

Vaihda maisemaa

Jos omalta paikkakunnalta ei löydy kesätöitä, kannattaa laajentaa hakua muihin kaupunkeihin. Suuremmissa kaupungeissa on enemmän isoja yrityksiä, joissa tarvitaan paljon kesätuuraajia. Toiselle paikkakunnalle muuttamisessa on tietysti oma vaivansa, mutta yleensä kesäksi löytyy hyvin tilapäisiä vuokra-asuntoja.

Moni myös haaveilee työskentelystä ulkomailla. Miksei siis lähtisi kesäksi kokeilemaan elämää ja työntekoa muualla? Esimerkiksi au paireja haetaan jatkuvasti monissa maissa, samoin tietyille aloille kuten vanhustenhoitoon avustajia. Kausityö ravintolassa tai hotellissa kovimman matkailusesongin aikaan saattaa myös löytyä helposti. Suomalaista koulutusta ja hyvää kielitaitoa arvostetaan monessa maassa.

Kesätöitä Pohjoismaissa välittää esimerkiksi Nordjobb, EU- ja ETA-alueiden ja Sveitsin työpaikkoja voi selata EURES-portaalista. Myös TE-toimistosta saa apua työnhakuun ulkomailta.

Ryhdy yrittäjäksi

Kesällä voi myös työllistää itse itsensä perustamalla yrityksen. Esimerkiksi kevytyrittäjyys voi olla hyvä tapa järjestää itselleen tekemistä ja saada siitä tuloja. Samalla oppii yrittäjyydestä ja yrityksen taloudesta.

Laskutuspalvelua, kuten OP Kevytyrittäjä -palvelua käyttämällä ei tarvitse itse kantaa huolta laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista.

Yrittäjänä voi esimerkiksi tarjota apua vanhuksille tai lapsiperheille tai leikata naapureiden nurmikkoa. Jos löytyy kädentaitoja, voi tehtailla esimerkiksi huonekaluja tilauksesta. Taitava leipuri voi myydä kakkuja kesän juhliin. Omaa tekemistään kannattaa markkinoida esimerkiksi puskaradion ja sosiaalisen median kautta.

Myös esimerkiksi kesäkahvilan tai -kioskin perustaminen on vaihtoehto, jos intoa ja sopiva tila löytyy.

Apua yrityksen perustamiseen voi hakea esimerkiksi oman alueen TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta.

Käytä kesä muuhun hyödylliseen

Jos näyttää siltä, ettei kesäksi löydy työtä, kannattaa myös harkita muita vaihtoehtoja. Kesällä voi tehdä vapaaehtoistyötä, josta voi kerryttää hyödyllistä kokemusta ja samalla pääsee tekemään hyvää. Itselleen sopivaa vapaaehtoistyötä voi etsiä esimerkiksi OPn Hiiop100.fi-palvelusta tai kyselemällä suoraan erilaisista järjestöistä.

Kesällä voi myös opiskella. Monet yliopistot järjestävät kesällä opetusta avoimen yliopiston kautta, samoin monilla ammattikorkeakouluilla on kesäopetusta. Kesäopinnoilla voi edistää omaa tutkintoaan, tai jos ei vielä ole opiskelupaikkaa, on avoin yliopisto myös yksi väylä päästä opiskelemaan seuraavan kevään yhteishaussa. Vaikka hakisi opiskelemaan jotain muuta alaa pääsykokeiden kautta, voi kesällä suoritetut opinnot usein hyväksilukea esimerkiksi sivuaineopintoihin.

Kesäopinnoista voi etsiä lisätietoa oppilaitosten sivuilta.

Lähteet: TE-toimistot, ELY-Keskus, Duunitori.fi