Ilman testamenttia perintö pitää ottaa vastaan joko kokonaan tai ei ollenkaan. Jos kuitenkin perinnönjättäjä on tehnyt testamentin, osittainen luopuminen testamentista on mahdollista. Tätä ei aina tiedetä.

Osittaisessa luopumisessa testamentinsaaja pitää osan perinnöstä itsellään ja luopuu osasta, joka siirtyy ensisijaisesti testamentin toissijaismääräyksen mukaan: testamentissa voi olla määräys, kenelle luovuttu osa menee. 

Jos määräystä ei ole, periminen etenee perintökaaren mukaan seuraavalle henkilölle tai henkilöille eli käytännössä luopujan jälkikasvulle. 

Veroasiantuntija Jutta Kuusela neuvoo, kuinka osittainen luopuminen testamentista tehdään oikein.

Mitä eroa on testamentilla ja perinnöllä?

Jos ihminen ei ole tehnyt elinaikanaan testamenttia, periminen etenee perintökaaren mukaan. Ensimmäisenä perimysjärjestyksessä ovat lapset. Perinnöstä voi halutessaan luopua kokonaan, jolloin perintö siirtyy seuraaville henkilöille perintökaaren mukaan, mutta ei osittain.

Testamentti on muodollisesti pätevä asiakirja, jossa henkilö ilmaisee elinaikanaan tahtonsa omaisuutensa jaosta. Testamentti sisältää jäämistöön kohdistuvia määräyksiä. Testamentin tekijän kannattaa määritellä testamenttiin omat toiveensa hyvin tarkasti.

Miten osittainen luopuminen testamentista kirjataan?

Testamentissa voi lukea esimerkiksi, että ”perinnönsaajalla on mahdollisuus ottaa testamentti vastaan osittain tai kokonaan hallintaoikeudella”. 

Testamentintekijä siis määrittelee vaihtoehdot, joista perilliset voivat valita. Testamentintekijä voi myös määrätä, miten omaisuus jakautuu edellä mainituissa vaihtoehtoisissa tilanteissa (toissijaismääräys).

Jotta testamentti varmasti mahdollistaa osittaisen luopumisen perinnöstä, kannattaa käyttää juristin apua. OP:n lakiasiantuntijat auttavat testamentin laadinnassa ja perintösuunnittelussa

Miten testamentin osasta luovutaan?

Testamentinsaaja voi halutessaan ilmoittaa luopuvansa perinnöstä tai sen tietystä osasta, jos testamentti tarjoaa siihen mahdollisuuden. 

Luopuminen pitää tehdä kirjallisesti perunkirjoituksen yhteydessä, mutta sen voi tehdä myöhemminkin.

Jos olet saanut testamentin ja haluat varmistua, että voit tehdä osittaisen testamentista luopumisen verotuksen kannalta järkevästi, voit pyytää verottajalta sitovan ennakkoratkaisun. Se maksaa 425 euroa.

Vaikuttaako osittainen luopuminen testamentista perintöveroon?

Luopuja ei joudu maksamaan perintöveroa siitä omaisuuden osasta, josta hän on luopunut, vaan ainoastaan siitä osasta, jonka hän ottaa vastaan. 

Olennaista on, että luopuja ei käyttänyt ”omistajan oikeuksia eli ryhtynyt” siihen perinnön osaan, josta on luopumassa. Hän ei ole esimerkiksi saanut myydä asuntoa tai tehdä muita varallisuusjärjestelyitä. 

Kuolinpesän asioita saa kuitenkin selvitellä ja vainajan laskuja maksaa. 

Voinko määrätä, kuka saa perintöni osan?

Testamentinsaaja ei voi määrätä, kuka saa hänen luopumansa osuuden testamentatusta perinnöstä. 

Jos testamentin saaja määräisi, kenelle hänen luopumansa osa menee, hänelle itselleen lankeaisi maksettavasi perintövero, ja se henkilö, jolle hän siirtää perintöä, joutuisi maksamaan lahjaveron.

Testamentissa olevat toissijaismääräykset ratkaisevat ensisijaisesti, kenelle loppuosa menee, mutta jos testamentissa ei ole asiasta mainintaa, perimisjärjestys etenee perintökaaren mukaan.

Läheisen kuoleman jälkeen, surun ja luopumisen keskellä, omaisten tulee huolehtia muiden käytännön järjestelyjen lisäksi myös pankkiasioista.  Tutustu tästä, miten osuuspankin asiantuntijat auttavat kuolinpesän asioiden hoidossa >