Vaikka huomattava enemmistö nimenmuutoksista tehdäänkin edelleen naimisiinmenon yhteydessä, vaihtaa moni etu- tai sukunimeään myös muista syistä. Sellaisia ovat esimerkiksi vanhaan tyttönimeen palaaminen eron jälkeen, sukupuoli-identiteettiin perustuva nimenmuutos sekä avopuolisoiden tai uusperheen halu vaihtaa koko perheen sukunimi yhteiseksi.

Nimen vaihto sekä sen hinta riippuvat siitä, mitä nimeä haetaan. Yksinkertaisimmillaan nimen muuttaminen on vihkimisen jälkeen, jolloin vaihdos hoituu ilmoitusasiana, ja se on ilmaista.

Kun nimenmuutoksen taustalla ovat muut syyt, on asia monimutkaisempi. Tuolloin muutosta haetaan nimenvaihdoksia käsittelevästä Digi- ja väestötietovirastosta, joka käsitteli viime vuoden aikana yhteensä noin 17 000 nimenmuutoshakemusta.

Miksi nimenmuutos?

Nimenvaihdoshakemusten määrä on ollut hienoisessa kasvussa edellisvuosiin verrattuna, ja kasvu selittyy hiljattain muuttuneella lailla. Nykyaikainen nimilaki tarjoaa helpotusta esimerkiksi sukupuoli-identiteetin vuoksi muutosta hakevalle. Aikaisemmin perinteisesti vastakkaiselle sukupuolelle tarkoitettuun nimeen vaihtaminen kaipasi tuekseen lääkärinlausunnon, mutta nykyään hakijan henkilökohtainen kokemus omasta sukupuoli-identiteetistä riittää perusteeksi.

Myös yli viisi vuotta yhdessä asuneet avopuolisot voivat uuden lain nojalla saada yhteisen sukunimen ilman avioliittoa tai parisuhteen rekisteröintiä. Myös samassa taloudessa asuva, yhteishuollettava lapsi riittää nykyisen perheen yhteisen sukunimen perusteeksi.

Miten nimenmuutos tapahtuu?

Nimenmuutos on varsin yksinkertainen prosessi. Uutta etu- tai sukunimeä mielivä kirjautuu ensin verkkopankkitunnuksillaan Digi- ja väestötietoviraston nimenmuutospalveluun, jossa hän täyttää nimenmuutoshakemuksen. Sen käsittely kestää tapauksesta riippuen kuukaudesta useampiin kuukausiin, ja jos hakemus menee läpi, astuu uusi nimi välittömästi voimaan.

Nimenmuutoksen käsittely on hinnaltaan edullinen. On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät muutoksen kulut koostu ainoastaan hakemuksen käsittelyn hinnasta. Kun sukunimen vaihto astuu voimaan, täytyy henkilön päivittää myös kaikki mahdolliset kortit aina henkilöllisyystodistuksesta maksukortteihin, kela-korttiin sekä mahdolliseen ajokorttiin, jolloin toimenpiteelle muodostuu korkeampi hinta.

Henkilökorttien hinnat:

  • Ajokortti: sähköinen uusiminen Trafin sivuilla, hinta 15 €
  • passi: hinta riippuu siitä, tekeekö hakemuksen sähköisesti vai ei, hinta 45-50 €
  • henkilökortti: hinta riippuu siitä, tekeekö hakemuksen sähköisesti vai ei, hinta 54-48 €
  • lisää hintatietoja Poliisi.fi:stä.

Mutta kuinka nimenmuutos tehdään, ja mikä on käsittelyn hinta? Listasimme alle kolme tyypillistä muutosta hintatietoineen.

Etunimen vaihto: Hinta 45€

Halutut etunimet kirjataan nimenmuutospalvelusta löytyvään kenttään, joka analysoi, kuinka todennäköisesti nimi tai nimet tullaan hyväksymään. Vihreän valon syttyessä, on todennäköistä, että uusi nimi hyväksytään. Jos kyseessä on harvinaisempi, alle kymmenellä henkilöllä oleva nimi, nimeä hakeva voi joutua antamaan asiasta lisäselvityksen.

Nimenvaihdoksen hinta on 45 euroa riippumatta siitä, haetaanko uusia etunimiä yksi vai useampia kappaleita. Kun maksu on suoritettu, asia siirtyy käsittelyyn, jossa kestää tyypillisesti yksi tai kaksi kuukautta. Jos toivottu nimi hylätään tai hakija tulee toisiin ajatuksiin, maksaa hän silti käsittelymaksun.

Aiemman sukunimen takaisin vaihto: Hinta 45€

Sukunimenmuutos on etunimenmuutosta huomattavasti yleisempi, sillä muutosta haetaan esimerkiksi avioeron yhteydessä, kun halutaan vanha nimi takaisin. Kyseinen sukunimen vaihto vastaa etunimen vaihdoksen kustannuksia, ja sen hinta on 45 euroa.

Muu sukunimenmuutos: Hinta 110€

Sukunimeä ei saa vaihtaa mielivaltaisesti, ja muilla suomalaisilla käytössä olevan sukunimeen käyttöönottoon vaaditaan vankat perusteet. Haluttu sukunimi tulisi löytyä viiden sukupolven päästä, tai siihen on löydyttävä linkki esimerkiksi puolison tai sijais- tai adoptiovanhempien kautta. Tällainen sukunimen vaihto kustantaa enemmän, ja sen hinta on 110 euroa. Jos useampi perheenjäsen haluaa vaihtaa sukunimensä, tehdään nimenmuutos vain kerran, jolloin sama hinta kattaa kaikkien muutoksen.

Niin kutsuttuun uudissukunimeen ei tarvita erityistä linkkiä, mutta sitä ei saa löytyä yhdeltäkään elossa olevalta henkilöltä. Näin ollen "vapaat" sukunimet ovat vapaasti haettavissa, mutta sukunimeen vaihtamiseen tarvitaan nimilautakunnan puoltava lausunto.

Uudissukunimeen vaihtaminen on pidempi prosessi, sillä nimilautakunta kokoontuu vain viidestä seitsemään kertaan vuodessa. Puoltavan lausunnon jälkeen Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa sukunimistä verkkosivuillaan mahdollisten riitatilanteiden välttämiseksi. Jos esimerkiksi samalla nimellä varustettu yritys ei hyväksy haettavaa sukunimeä, voi se jättää asiasta muistutuksen kolmenkymmenen päivän kuluessa. Jos muistutuksia ei tule, Digi- ja väestötietovirasto tekee uudesta nimestä myönteisen päätöksen. Uudissukunimen vaihto on muita nimenmuutoksia monimutkaisempi prosessi, joten myös sen hinta on 110 euroa.

Jutussa asiantuntijana Digi- ja väestötietoviraston lakimies Katja Mäkeläinen.

Onko avioliitto ajankohtainen? Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun avioliittoa suunnittelee? Lue muistilista, jonka avulla pääsee eteenpäin.