Perhe-elämä ilman riitelyä lienee useimmissa suomalaisperheissä utopiaa. Vuoden 2013 Perhebarometrin mukaan suomalaiset pariskunnat riitelevät eniten kotitöistä ja lasten kasvatuksesta. Seuraavaksi eniten riitoja aiheuttivat rahankäyttö ja vapaa-aikaan liittyvät seikat.

Kotitöistä riidellään ylivoimaisesti eniten: ne aiheuttavat riitoja vähintään kerran kuussa, osassa perheistä jopa viikoittain.

– Myös kommunikaation toimivuus ja se, kuka hoitaa lapsia milloinkin, saavat aikaan riitoja. Samoin läheisyyden ja seksin määrä aiheuttavat erimielisyyksiä, kertoo Väestöliiton parisuhdetiimin psykologi ja psykoterapeutti Anna Salmi.

Perheen ja parisuhteen konfliktit ovat pysyneet viime vuosikymmeninä melko samanlaisina. Samaan aikaan naisten odotukset parisuhteen osalta ovat kasvaneet.

– On vaikea sanoa riidelläänkö nyt enemmän kuin aiemmin. Mutta koska naisilla on aiempaa korkeammat odotukset, on mahdollista, että myös erimielisyyksiä on aiempaa enemmän, Salmi kertoo.

Riitely kuuluu elämään

Riitely on universaali ilmiö, ja kaikkialla maailmassa riidellään. Riidanaiheet vaihtelevat kuitenkin eri kulttuureissa, ja jos parisuhdetta ei ole, konfliktit kohdistuvat usein muihin läheisiin, kuten omiin vanhempiin.

– Länsimaissa parisuhteisiin kohdistuu erilaisia odotuksia kuin esimerkiksi Kaukoidässä. Jos perheessä on lähtökohtaisesti se oletus, että toinen hoitaa kotityöt ja toinen käy töissä, eivät kotityöt aiheuta välttämättä lainkaan riitoja. Tällaisissa kulttuureissa riidellään sitten jostain toisesta asiasta, Anna Salmi sanoo.

Perhe-elämä tai parisuhde ilman minkäänlaista riitelyä voi olla Salmen mukaan jopa haitallista.

– Jos riitoja ei ole lainkaan, se voi johtua erimielisyyksien välttelystä. Mikäli omat ajatukset ja toiveet laittaa sivuun, tällaisessa tilanteessa saattaa herkästi etääntyä toisesta tunnetasolla.

Salmi huomauttaa, että riitely muuttuu haitalliseksi silloin, kun riidat ovat erityisen tuhoisia ja säätelemättömiä, ja jos niitä on vaikea lopettaa.

– Sopiminen kuuluu oleellisesti riitelyyn. Tutkimusten mukaan ne parit, jotka pystyvät nopeammin katkaisemaan riidan ja pysäyttämään riitelyn etenemisen, pysyvät kauemmin yhdessä ja heidän suhteensa on toimivampi, Salmi sanoo.

Suhdetta täytyy ylläpitää

Anna Salmen mukaan varsinkin pikkulapsiperheissä riidellään monesti myös siitä, kuinka paljon perheen kumpikin aikuinen investoi suhteeseen.

– Toisesta saattaa tuntua siltä, että hän elättää perheen ja puurtaa töissä, toisesta taas siltä, että tämä investoi lapsiin ja kodin ylläpitämiseen. Olisi tärkeää, että kumpikin olisi tällaisessa tilanteessa oikeudenmukainen toista kohtaan, ja että kummallekin tulisi sellainen olo, että investointien jakaantuminen on kohtuullista, hän sanoo.

Salmi muistuttaa, että tärkein keino välttää turhat riidat on se, että parisuhteeseen panostetaan.

– Suhdetta täytyy ylläpitää. Kyse on kiintymyksellisestä suhteesta, ja jos toisen osapuolen unohtaa, toinen alkaa jossain vaiheessa protestoida. Olisi tärkeää muistaa, että ei päästä toista lipumaan liian etäälle.

Turha riitely vähemmäksi

Entä miten turhaa riitelyä voi vähentää? Anna Salmi kertoo vinkit siihen:

1. Mikä mättää?

Selvitä ensin, mikä aiheuttaa riitoja. Anna Salmi huomauttaa, että kotitöistä riitelemiseen saattaa auttaa se, että palkkaa siivoojan. Jos riitelyn taustalla on kuitenkin parisuhteessa syntynyt yhteydenpuute, etäisyys tai läheisyyden vähyys, kotitöiden ulkoistaminen ei auta.

– Siivoojan palkkaaminen toimii ainoastaan silloin, jos siivoamiseen käytetty aika käytetään yhdessäoloon ja suhteen voimistamiseen, hän kertoo.

2. Vaali yhteistä aikaa

Muista, että parisuhteen ylläpitäminen vaatii aikaa. Salmi muistuttaa, että jos elämä on ruuhkavuosien keskellä yhtä läpsystä vaihtoa, ihmisen perustarpeet, kuten nähdyksi tuleminen ja läheisyys, jäävät sivuun.

– Kotitöistä jankuttamisen taustalla voi olla tällöin protesti parisuhteessa etääntymisestä. Riidat vähenevät, kun pitää huolta läheisyydestä ja yhteydestä, Salmi sanoo.

3. Kerro, mikä mättää

Salmen mukaan usein jo ystävällinen keskustelu omista toiveista ja odotuksista myönteiseen sävyyn auttaa. Keskustelu on hyvä käydä reilusti ennen kuin riita uhkaa syttyä.

– Kumppanille voi huomauttaa hyvässä hengessä, että ”huomaan, että olen aika kuormittunut ja on kiire, joten toivon että saisin vähän apua kotitöissä”.

4. Muista dialogi

Salmi kertoo, ettei riidanaihetta ole aina tarve ratkaista. Sitäkin tärkeämpää on, että asioista voi keskustella.

– Parisuhteessa on varmasti aina myös ratkaisemattomia riitoja. Keskusteluyhteys on tärkeämpää, sillä tällöin kummatkin voivat kertoa, miksi he toimivat kuten toimivat, ja mitä arvoja ja ajatuksia taustalta löytyy. Usein riidan voi välttää jo sillä, että asioista keskustelee rauhassa ilman turhaa syyttelyä.

5. Hyväksy erilaisuus

Parisuhteessa on oleellisinta hyväksyä se, että kaikki ihmiset ovat erilaisia, eikä kumppania voi muuttaa sellaiseksi kuin itse haluaa.

– Ymmärrys kannattaa pyrkiä löytämään. Ihmiset ovat kuitenkin aika egosentrisiä ja alamme helposti miettiä asioita vain omasta näkökulmastamme. Toisen kokemusmaailmaan on usein vaikea asettua. Tällaiset tilanteet ovat todella tavallisia erityisesti pikkulapsiperheissä, kun toinen luo uraa samalla kun toinen osapuoli kannattelee perhettä kotona, Salmi kertoo.

6. Ole oikeudenmukainen

Myös raha ja tulotason jakautuminen aiheuttavat riitoja. Salmen mukaan rahasta riiteleminen on tyypillistä perheissä, joiden aikuisten tulotasot ovat hyvin erilaiset.

– Taloudelliset tilanteet vaihtelevat, mutta on reilua, jos molemmat voivat osallistua arjen pyörittämiseen oman tulotason mukaisesti. On tavallista, että joissain kohdin toinen kannattelee taloutta enemmän kuin toinen.