Miksi lapselle kannattaa ottaa vakuutus?

Tuleva vanhempi saattaa puntaroida, ottaako lapselle terveysvakuutusta ollenkaan. Moni miettii, maksaako turhasta, jos lapsi ei sitten sairastelekaan paljon.

Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Rami Mäkinen kehottaa pohtimaan, mistä vakuutuksessa oikeastaan maksaa:

Ennen syntymää otettu vakuutus on äärimmäisen laaja. Terveysvakuutuksen korvauspiiriin ja vakuutusmaksuihin voi itse vaikuttaa valitsemalla vakuutuksen laajuuden sekä siihen liitettävät turvanosat.

Hoitoturvassa asiakas ostaa vakuutusmaksuillaan ikään kuin noin 200 000 euron voucherin sairaanhoitopalveluihin ja nopeaan hoitoon. Mäkisen mukaan erityisen tärkeää on luoda palveluketju, jossa asiakas saa tukkuostajan edut. Se tarkoittaa, että voucheria ei kuluteta vaikkapa turhan kalliisiin magneettikuviin.

– Olemme valinneet yhteistyökumppanimme niin, että niistä saa paitsi laadukkainta hoitoa, myös kustannustehokkaan hinnan – vaikka vakuutus sen korvaakin.

Mäkinen korostaa myös, että vakuutusasiakkaana saa palvelua lähes mihin aikaan tahansa puhelimitse tai digitaalisesti ja tarvittaessa nopeasti ohjauksen tutkimuksiin tai lääkärin vastaanotolle.

– Julkisella puolella jonotusajat kiireettömään hoitoon taitavat olla parhaimmillaankin kuukauden luokkaa. Pohjola Vakuutuksen asiakkaana ajan oikealle asiantuntijalle saa heti Pohjola Terveysmestari -palvelusta.

Milloin lapselle voi hakea vakuutusta?

Vakuutusta voi – ja Mäkisen mukaan kannattaa – hakea jo ennen syntymää, tai jos sitä ei ole silloin myönnetty, heti syntymän jälkeen.

Syntymättömän lapsen vakuutusta voi hakea rakenneultratutkimuksen jälkeen.

Vastasyntyneelle vakuutusta voi hakea kun vauvalle on tehty lääkärintarkastus sairaalassa, eli ns. kotiinlähtötarkastus, yleensä 2–3 vuorokauden ikäisenä.

Tutustu ennen syntymää otettavaan Pohjola Vauvavakuutukseen

Miksi vakuutus kannattaa ottaa jo syntymättömälle lapselle?

Ennen syntymää lapselle myönnetty vakuutus korvaa ehtojen mukaan myös syntymässä tai sen jälkeen havaitut synnynnäiset sairaudet, jos näistä ei ole ollut havaintoa raskauden ajan tutkimuksissa.

Kulun korvaamisen edellytyksenä on, että kyse on ehtojen perusteella korvattavasta sairaudesta tai vammasta, ja että kulu on lueteltu ehtojen korvattavien kulujen luettelossa. Tällaisessa tapauksessa tutkimuksen tai hoidon tulee olla lääkärin määräämä ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukainen. Lisäksi kulun tulee syntyä turvan voimassa ollessa.

Ennen syntymää otetusta Syntyvän lapsen Hoitoturvasta korvataan äidin raskaudenaikaisia kuluja, jotka johtuvat vain raskaudesta ja ovat syntyvän lapsen terveyden kannalta välttämättömiä. Näistä kuluista korvataan äidin raskaudenaikaisia julkisen terveydenhuollon poliklinikkamaksuja, maksuja apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista sekä julkisen terveydenhuollon sairaalan hoitopäivämaksuja.

Tarvitaanko lapsen vakuutuksen myöntämiseen terveysselvitys?

Terveysselvitys tarvitaan aina, kun haetaan tapaturmat ja sairaudet -laajuista vakuutusta, sekä ennen että jälkeen syntymän, iästä riippumatta.

Tapaturmat ja ehdoissa yksilöidyt sairaudet -laajuiseen terveysvakuutukseen tarvitaan terveysselvitys, kun vakuutettava on täyttänyt 16 vuotta.

Tapaturma-laajuisen terveysvakuutuksen voi ostaa ilman terveysselvitystä 58-vuotiaaksi asti. Edellytyksenä on iän lisäksi, etteivät haetut vakuutusmäärät yhteensä ylitä tiettyä rajaa.

Mitä kaikkea lapsen terveysvakuutus kattaa?

Lapsen terveysvakuutus kattaa samoja kuluja kuin aikuisen terveysvakuutus. Terveysvakuutus on monipuolisesti muokattavissa ja siihen voi valita useita eri turvia. Lisäksi turviin voi valita eri laajuuksia. Laajimmillaan vakuutus kattaa monipuolisesti sekä sairauden että tapaturman erilaisia (vakuutusehdoissa määriteltyjä) tutkimuksia ja hoitoja.

Tyypillisten lastentautien (kuten korvatulehdusten, hengitystietulehdusten) lääkärikäynnit, toimenpiteet ja lääkitykset korvataan myös yksityisessä hoitolaitoksessa tapaturmat ja sairaudet -laajuisesta Hoitoturvasta.

Lasten leikeissä aina sattuu ja tapahtuu, ja myös tapaturman sattuessa vakuutus korvaa kattavasti hoitoa ja tutkimusta.

Esimerkiksi allergisten lasten kohdalla erityisruokavalio saattaa vuosien mittaan käydä kalliiksi, vaikka Kela-korvaustakin saisi. Terveysvakuutuksen erityiskuluista on apua myös kliinisten ravintovalmisteiden kulujen kattamiseen (50 % kuluista, edellytyksenä korvaamiselle mm. Kelan myöntämä korvattavuus sairausvakuutuslain perusteella).

Terveysvakuutukseen voi valita turvan, josta voidaan korvata kotisairaanhoidon kuluja (lääkärin kotikäynnin) tai kotiapukuluja, jos lasta ei sairauden tai tapaturmavamman vuoksi voi viedä esim. päivähoitoon.

Kun vakuutus on otettu lapselle jo ennen syntymää, eikä rajoitusehtoja ole, korvataan terveysvakuutuksesta mahdollisten kehityshäiriöiden tutkimus- ja hoitokuluja kattavasti. Toiminnallisen terapian turvasta voidaan korvata käyntejä esim. toimintaterapeutilla tai neuropsykologilla.

On hyvä huomioida, että vakuutusta myönnettäessä huomioidaan lapsen tiedossa oleva terveydentila. Vakuutusta haettaessa tiedossa olevia sairauksia, esimerkiksi kehityksen häiriöitä, ei enää koskaan saa vakuutuksesta korvattaviksi.

Tutustu Pohjola Lapsivakuutukseen

Onko lapsille esimerkiksi urheiluun liittyviä lisävakuutuksia?

Jos lapsi tai nuori osallistuu kilpaurheiluun, kuten urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin tai harjoituksiin, hän tarvitsee erityistä vakuutusturvaa tätä varten.

Seuran kautta saattaa olla mahdollista vakuuttaa lapsi tai nuori lisenssin yhteydessä Sporttiturvalla. Terveysvakuutuksen Urheilijan turvat soveltuvat hyvin kilpaurheilun vakuuttamiseen. Alle 14-vuotias lapsi tai nuori, joka harrastaa useita lajeja kannattaa vakuuttaa Urheilijan turvalla kaikkien lajien varalta.

Lapsi ja nuori voi osallistua tällöin useiden lajien kilpaurheiluun tai vaihtaa lajia helposti vakuutusturvan ollessa aina kunnossa. Kaikki kilpaurheilulajit kattavat turvat sekä niissä sattuneiden vahinkojen korvaaminen päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 16 vuotta.

Jo sattuneiden urheiluvahinkojen korvaaminen ei kuitenkaan pääty, jos vaihtaa vakuutusturvan kattamaan yksittäistä tai yksittäisiä kilpaurheilulajeja ennen lapsen 16 ikävuotta. Vakuutetun pitää olla alle 16-vuotias, jotta vakuutuksen voi vaihtaa ilman terveysselvitystä.

Tutustu Sporttiturvaan

Tutustu terveysvakuutuksen Urheilijan turviin

Entä jos vanhemmalle sattuu jotain?

Vanhemmat muistavat usein vakuuttaa lapsensa tapaturmien ja sairauden varalta, mutta eivät ehkä tule ajatelleeksi, mikä lapsen tilanne olisi, jos jompikumpi vanhemmista menehtyisi.

NewLife-vakuutuksen on alle yksivuotiaan lapsen vanhemmille myönnettävä 20 000 euron henkivakuutus kuoleman varalle. Vakuutus antaa lapsen vanhemman menehtyessä turvaa arjen pyörittämiseen sekä esimerkiksi lapsen koulutuksen varalle. NewLife-vakuutuksen saa molemmille vanhemmille erikseen ensimmäiseksi vuodeksi ilmaiseksi. Tämän jälkeen vakuutus jatkuu automaattisesti maksullisena.

Vakuutuksen myöntäminen ei edellytä terveysselvityksen täyttämistä. NewLife -vakuutuksen voi saada, vaikka hakijalla olisi muutoin terveyden vakuuttamista koskevia rajoituksia.

Tutustu NewLife-henkivakuutukseen

Terveysvakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. NewLife-vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy. Pohjola Terveysmestari -palvelun tarjoaa Pohjola Sairaala Oy.

Tutustu vakuutuksiin:

Lue lisää Pohjola Vakuutuksen henkilövakuutuksista tapaturmien ja sairauden varalle