Vaeltaminen ja luonnossa yöpyminen ovat suosittuja tapoja ladata akkuja ja nauttia raikkaasta ja värikkäästä luonnosta. Jokamiehenoikeudet takaavat mahdollisuuden tähän. Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeuksia on kuitenkin voitu rajoittaa, mikä saattaa yllättää monet luonnossaliikkujat.

Metsähallituksen Luontopalvelujen viestintäpäällikkö Pirjo Rautiainen kannustaa vaellusretkelle lähteviä tarkistamaan aluksi, millaiselle alueelle he ovat menossa ja millaiset säännöt sitä koskevat.

– Vaikka retkeilykohteissa on autio-, varaus- tai vuokratupia, niin muulle kuin päiväretkelle tulisi aina ottaa oma teltta tai muu majoite mukaan, jos sattuukin niin, ettei jaksa patikoida seuraavalle tuvalle tai autiotupa onkin jo täynnä. Luontoon lähtijän kannattaisi aina kertoa yllättävien tilanteiden varalta jollekin, minne on menossa ja milloin aikoo palata takaisin, Rautiainen sanoo.

Kysyimme Rautiaiselta jokamiehenoikeuksista vaeltajan näkökulmasta.

Missä kaikkialla on lupa vaeltaa?

– Jokamiehenoikeudet antavat laajat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Luonnonsuojelualueilla näitä oikeuksia on kuitenkin voitu rajoittaa. Tätä monet eivät tiedä. Esimerkiksi luonnonpuistot palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun sallimissa rajoissa myös opetusta. Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin kansallispuistojen. Joidenkin luonnonpuistojen läpi kulkee retkeilyreittejä, joissa saa vaeltaa, mutta reitiltä ei saa poiketa. Kansallispuistoissakin voi olla rajoituksia liikkumisen suhteen joko koko vuoden tai osan aikaa vuodesta luonnonsuojelullisten syiden takia.

Minne voi leiriytyä?

– Leiriytyminen on tilapäistä alueella oleskelua, joka kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Monissa Metsähallituksen ylläpitämissä retkeilykohteissa leiriytymistä on kuitenkin rajoitettu. Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, telttailu tai muu yöpyminen on yleensä sallittu vain erikseen merkityillä alueilla tai huolletuilla telttapaikoilla.

Minne saa tehdä tulen?

– Tulen tekeminen maastoon ja polttopuiden otto eivät ole jokamiehenoikeuksia. Ne on sallittu vain maanomistajan luvalla. Retkikeitintä, risukeitintä lukuun ottamatta, ei katsota avotuleksi, joten sillä voi aina valmistaa aterian. Maanomistajan lupaa ei tarvita myöskään silloin, kun käyttää merkittyjä tulentekopaikkoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että metsäpalo- ja ruohikkopalovaroitusten aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta.”

Voiko metsänomistaja rajoittaa tai kieltää metsissä liikkumisen muilta?

– Sekä metsänomistajan että vaeltajan vastuulla on ymmärtää jokamiehenoikeuden käytön ulottuvuudet ja rajat. Vaeltaja tai jokamiehenoikeuden käyttäjä vastaa itse siitä, ettei toiminnallaan vahingoita toisen omaisuutta tai haittaa maanomistajan maankäyttöä. Maanomistaja ei saa estää jokamiehenoikeuden käyttämistä ilman laillista perustetta.

Mitä varusteita vaeltamaan tai retkeilemään lähtiessä on hyvä olla mukana?

– Erilaisille retkille tarvitaan erilaisia varusteita. Retkivarusteita valittaessa on tärkeintä miettiä, miten ne sopivat kyseessä olevaan retkeen tai käyttötarkoitukseen. Sauvakävelylenkki lähimetsässä ei vaadi varusteilta samoja ominaisuuksia kuin kahden viikon ruskavaellus. Pukeutumisen ja leiriytymisen lisäksi on tärkeää, että mukana on myös kartta ja kompassi. Moni saattaa lähteä vaeltamaan pelkän gps:n tai älylaitteeseen ladattavien karttojen kera maastoon. Entäpä jos virta loppuu? Silloin saatetaan eksyä tutussakin maastossa.

Mitä muuta on hyvä muistaa luonnossa liikkuessa?

– Pidetään luonto siistinä, eikä jätetä roskia jälkeemme. Kun retkeilemme ja vaellamme vastuullisesti, säilyvät luonnon retkeilykohteet mieluisina elämyksinä tulevillekin vierailijoille.

Lue myös:

Tunnetko jokamiehenoikeudet? Kertaa perusasiat ennen kesän retkiä

Luontoa, kulttuuria vai jotain täysin uutta? Katso 5 eri reittiä matkailuautolle