Mitä vakuutuksia perheellä pitäisi vähintään olla?

Omaisuusvakuutuksista välttämättömiä ovat kotivakuutus sekä siihen kuuluvat oikeusturva ja vastuuvakuutus. Kotivakuutuksella on tärkeä rooli vahingoissa, jotka toteutuessaan voisivat ajaa perheen taloudellisiin vaikeuksiin. Tällaisia vahinkoja ovat erityisesti palo- ja vesivahingot.

Oikeusturvalla voi varautua esimerkiksi odottamattomasta riita-asiasta (yleensä asuntokauppoihin tai remontteihin liittyvästä) syntyviin juridisiin kustannuksiin.

Vastuuvakuutuksella vakuutuksenottaja turvaa hänen ja perheensä taloudellista asemaa silloin, kun vakuutettu on korvausvastuussa kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta, esimerkiksi kerrostalon vesivahingosta. Vastuuvakuutuksesta voi hakea korvauksia myös esimerkiksi silloin, jos rikkoo vahingossa ystävän arvokkaan esineen, oma koira puree ohikulkijaa tai lapsi naarmuttaa naapurin autoa.

Muu omaisuusvakuuttamisen tarve riippuu luonnollisesti siitä, mitä perhe omistaa. Käytössä olevalle moottoriajoneuvolle pitää ottaa liikennevakuutus. Sen lisäksi kannattaa ottaa myös vapaaehtoinen, mieluiten mahdollisimman laajan törmäysturvan sisältävä autovakuutus.

Vamman tai sairauden aiheuttamien hoitokustannusten varalle taas on hyvä ottaa terveysvakuutus, joka antaa turvaa valintasi mukaan sekä sairauksien että tapaturmien varalta.

Matkalle ei kannata lähteä ilman matkustajavakuutusta. Hoitokustannukset voivat muodostua yllättävänkin suuriksi eikä hoitoon välttämättä edes pääse, mikäli maksua ei ole esittää etukäteen. On myös vääriä uskomuksia siitä, että valtio maksaisi tällaisia hoitokustannuksia tai auttaisi rahallisesti. Matkustajavakuutus tuo turvaa myös ikävien tilanteiden, kuten matkan peruuntumisen varalle.

Mitä muita vakuutuksia kannattaa harkita?

Henkilövakuutusten osalta kannattaa aina harkita mahdollisimman laajaa turvaa ja huomioida kokonaisuus. Etenkin henkivakuutus ja työkyvyttömyysvakuutus puuttuvat monelta, koska niiden tärkeyttä ei tunnisteta. Hoitokustannusten lisäksi vammautuminen tai sairastuminen voivat aiheuttaa tilapäisiä tai jopa pysyviä ansionmenetyksiä. Tällaiset tilanteet koskevat aina koko perhettä, kun työkyvyttömyys tai kuolema muuttaa koko perheen toimeentulon.

Yllättäen monet suomalaiset jättävät vakuuttamatta myös omistamansa metsän, vaikka kyseessä on erittäin merkittävä omaisuuserä. Metsä on esimerkiksi myrskyjen, hyönteisten ja lumivahinkojen armoilla. Metsä on usein rahallisesti arvokkain asia, joka on vakuuttamatta.

Viime vuosina myös koirien ja kissojen vakuuttaminen on yleistynyt muun muassa eläinlääkärikulujen kasvamisen vuoksi. Lemmikki on omistajalleen usein osa perhettä.

Pitääkö vakuutusten olla molempien puolisoiden nimissä?

Vakuutusasioita voi yleisesti ottaen hoitaa vakuutuksenottaja. Vakuutusten ei kuitenkaan tarvitse olla molempien puolisoiden nimissä, jotta molemmat voisivat niitä hoitaa. Vakuutuksenottaja voi valtuuttaa täysi-ikäisen henkilön, kuten puolisonsa, toimimaan puolestaan vakuutus- ja vahinkoasian hoidossa tai saamaan niistä tietoa.

Vakuutettavan omaisuuden ei tarvitse olla omissa nimissä, jotta vakuutusta voi hoitaa. Jos esimerkiksi auto on vain toisen nimissä, omistaja voi valtuuttaa puolison hoitamaan sen vakuutusasioita.

Valtakirjan voi antaa vakuutusten verkkopalvelussa.

Kuka hoitaa perheen vielä kotona asuvan täysi-ikäisen lapsen vakuutusasiat?

Samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt ovat perheen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piirissä. Täysi-ikäisten lasten muuttaessa myöhemmin omaan kotiin heidän pitää ottaa oma kotivakuutus vastuu- ja oikeusturvalla siten, ettei vakuutusturvaan tule katkoa.

Yleensä täysi-ikäinen henkilö hoitaa aina omat vakuutus- ja vahinkoasiansa itse. Toinen henkilö voi asioida täysi-ikäisen henkilön puolesta ainoastaan valtakirjalla valtuutettuna.

Mikä on yleisin vakuutuksiin liittyvä virhe?

Vakuutus on välttämätön, mutta monelle epäkiinnostava asia, minkä vuoksi tuoteoppaaseen tai vakuutusehtoihin ei syvennytä riittävän tarkasti. Oppaasta ja ehdoista saa muun muassa toimintaohjeita vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja tietoa korvattavista vahingoista.

Tutustu huolella omaan vakuutusturvaan, jotta vahinkotilanteessa ei tule turvan laajuuden suhteen yllätyksiä. Joillakin on vääriä käsityksiä esimerkiksi suomalaisesta sosiaaliturvasta tai työterveyden kattavuudesta. Tällöin otettu vakuutusturva onkin todellista tarvetta heikompi, vaikka kattavampi turvakin olisi saatavilla.

Millaisia hyötyjä vakuutusten keskittäminen tuo?

Keskittäminen helpottaa asioiden hoitamista ja tuo myös rahanarvoisia etuja. Osuuspankin omistaja-asiakas, jolla on vakuutuksia kolmesta eri tuoteryhmästä, saa useimmista vakuutuksista lähes kymmenen prosentin alennuksen. Auton bonuksellisesta kaskovakuutuksesta alennus on lähes 18 prosenttia. Lisäksi henkivakuutuksen vakuutusmäärään saa 40 prosentin korotuksen ja 200 euron omavastuuedun Omakotivakuutukseen. Alle yksivuotiaan vauvan vanhemmat saavat lisäksi maksutonta henkivakuutusturvaa vuodeksi.

Tutustu Pohjola Vakuutuksen keskittämisalennuksiin

Tutustu

vakuutuksiin.

Vastaukset antoivat Pohjola Vakuutuksen vakuutusasiantuntijat: vakuutuspäällikkö Hannu Partanen, data-analyytikko Volmari Ojanen, autovahinkojen korvauspäällikkö Sami Reinikka ja vakuutuspäällikkö Atte Erkamo.