Kun kokenut konkari ei enää saavukaan työpaikalle, on tilanteessa sulattelemista paitsi pomolla, myös työkavereilla. Onneksi eläkkeelle jäämistä voi sujuvoittaa etukäteen, jolloin siihen ehtii myös totutella. Harkitse ainakin näitä askelia:

1. Kannusta työntekijöitäsi selvittämään, mikä on heidän eläköitymisikänsä.

Vuonna 2017 voimaan tullut eläkeuudistus muutti muun muassa sen, että jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Käytännössä tällä hetkellä työssä olevien eläkeikä on lähempänä seitsemääkymmentä kuin kuuttakymmentä ikävuotta. 

Ihminen ei kuitenkaan välttämättä tiedä, koska hän voi jäädä vanhuuseläkkeelle. Työantajana voit kannustaa eläkeikää lähestyviä työntekijöitäsi selvittämään asian työeläkeyhtiön verkkoasioinnin kautta.

2. Ota selvää eläkkeelle jäämisen vaihtoehdoista.

Työntekijä voi halutessaan jäädä vanhuuseläkkeelle heti, kun se on iän puolesta mahdollista. Tällöin työntekijän tulee irtisanoutua tehtävästään. Hän voi myös jäädä vanhuuseläkkeelle mutta jatkaa silti työskentelyä jopa kokoaikaisesti. Tällöin hänen tulee teknisesti solmia uusi työsuhde työnantajan kanssa.

Työnantajan on hyvä olla tietoinen työntekijöiden eläkesuunnitelmista jo varhaisessa vaiheessa myös mahdollisten rekrytointien vuoksi.

Kolmas vaihtoehto on osa-aikatyö tai satunnainen keikka- tai kausityö. Näistä vaihtoehdoista kannattaa keskustella työntekijän kanssa. Mikä olisi hänelle paras vaihtoehto? Voit tarvittaessa kysyä neuvoa eläköitymiseen liittyvistä vaihtoehdoista työeläkeyhtiöstä.

3. Luo avointa keskustelukulttuuria eläkkeelle jäämiseen liittyen.

Työnantajan on hyvä olla tietoinen työntekijöidensä eläkesuunnitelmista jo varhaisessa vaiheessa myös mahdollisten tulevien rekrytointien vuoksi. Mitä avoimemmin eläkesuunnitelmista työpaikalla keskustellaan, sitä parempi se on koko työyhteisölle.

Asiasta on luontevaa keskustella eläkeikää lähestyvän kanssa esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä – kun suunnitellaan tulevaa ja puhutaan työntekijän osaamisesta ja sen kehittämisestä, voidaan puhua samalla myös eläkesuunnitelmista.

4. Rohkaise työntekijöitä varautumaan eläkkeeseen taloudellisesti.

Työnantaja voi kannustaa työntekijöitään seuraamaan eläkkeensä kertymistä työeläkeotteistaan tai eläkeyhtiön verkkoasioinnin kautta. Eläkkeeseen on hyvä varautua taloudellisesti ja henkisesti, sillä tulotaso todennäköisesti putoaa eläkkeelle jäädessä.

Ryhmäeläkevakuutus voi olla sitouttamiskeino, joka kerryttää työntekijälle merkittävää lisätuloa eläkevuosia varten.

Työnantajan kannattaa myös pohtia, millaista tukea hän voi tarjota varttuneille työntekijöilleen. Eläkkeelle jäämiseen saattaa liittyä erilaisia tunteita ja ajatuksia, joiden jakamiseen työnantaja voi kannustaa. Huolilla on taipumus pienentyä, kun niistä saa puhua.

Myös erilaiset tavat keventää työkuormaa loppua kohti voivat kiinnostaa eläkeiän lähestyessä.

5. Harkitse vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen ottamista työntekijöillesi.

Taloudellisesti työnantaja voi tukea työntekijöitään ottamalla heille vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen. Se on yrityksen työntekijöilleen ottama eläkevakuutus, joka täydentää lakisääteistä eläkettä. Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen avulla voit palkita työntekijää hänen tekemästään työstä.

Ryhmäeläkevakuutus voi olla myös sitouttamiskeino, sillä esimerkiksi 20 vuoden maksuajalla yritys saa kerrytettyä työntekijälle merkittävää lisätuloa eläkevuosia varten. Ryhmäeläkevakuutuksen maksuja ei lueta palkaksi, joten niitä ei veroteta ansiotulona. Ryhmäeläkevakuutuksen voi ottaa koko henkilöstölle tai vain osalle henkilöstöä.

Juttua varten on haastateltu OP-Henkivakuutuksen Business Leadia Niko Toiviaista.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä osuuspankit toimivat.