Pyöräilykausi on taas täällä! Palauta siis mieleen jo olemassa olevat väistämissäännöt sekä uuden tieliikennelain tuomat pienet muutokset.

Pyöräilijän ja autoilijan väistämissäännöt eivät muutu paljon, mutta kertaus on opintojen äiti.

Näissä tilanteissa autoilija väistää pyöräilijää:

  • Autoilijalla on väistämisvelvoitteesta kertova liikennemerkki: kärkikolmio, stop-merkki tai uusi väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki.
  • Autoilija kääntyy risteävälle tielle (väistää silloin risteävää tietä ylittävää pyöräilijää).
  • Autoilija ajaa ulos pihasta, pihakadulta, kävelykadulta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta.
  • Autoilija tulee liikenneympyrään tai poistuu liikenneympyrästä.
Uusi liikennemerkki: väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

Näissä tilanteissa pyöräilijä väistää autoilijaa:

  • Pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle (paitsi, jos kyseessä on aiemmassa kohdassa kuvattu väistämistilanne tai jos liikennemerkki määrää muuta)
  • Pyöräilijä ajaa ulos pihasta, pihakadulta, kävelykadulta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta.
  • Pyöräilijä ajaa tien yli muualla kuin risteyksessä (eikä autoilijalle ole väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä).

Mikä muuttuu uuden lain myötä?

  • Pyörätien jatkeelle tulee uusi merkitsemistapa. Pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos risteävälle suunnalle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Pyörätien jatkeen merkintä siis tarkoittaa, että autoilijan täytyy aina väistää tietä ylittävää pyöräilijää. Pyörätien jatkeen merkitsemisessä on kahden vuoden siirtymäaika.
  • Uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -liikennemerkki, joka määrää, että sen takaa tuleva ajoneuvo väistää pyörätien jatkeella tietä ylittävää pyöräilijää.
  • Pyöräilijä saa polkea suojatietä pitkin tien yli. Suojatiellä pyöräilijä kuitenkin väistää autoja, ellei autoilijalle ole muuta väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä tai ellei auto ole kääntymässä risteävältä tieltä.

Kertaa vielä säännöt opastevideoilta!

Uusi merkitsemistapa: pyörätien jatke.