Sähköllä liikkuvien kevyiden kulkuneuvojen vakuutussäännöt uudistuvat. Luku 25 on tärkeä muistisääntö uuden lain suhteen.

Kesäkuun alusta lähtien kaikki yli 25 kiloa painavat tai yli 25 kilometriä tunnissa kulkevat moottoroidut liikkumisvälineet tarvitsevat liikennevakuutuksen.

Pohjola Vakuutuksen Product Specialist Teuvo Kaipaisen mukaan uusi laki selkeyttää sääntöjä.

– Tämä on kuluttajaystävällisempää: jatkossa on helpompaa muistaa ja hahmottaa, mikä on ihmisen vakuuttamisvelvollisuus. Aiemmin on ollut tilanteita, joissa kaikille ei ole ollut selvää, millainen laite tulisi vakuuttaa ja millainen ei, Kaipainen sanoo.

Pitääkö sähköpyörä vakuuttaa?

Jatkossa entistä useampi liikkumisväline tarvitsee vakuutuksen. Vakuuttamisvelvollisuus koskee esimerkiksi sähköskoottereita, sähköpyöriä ja senioriskoottereita.

Epäselvyyttä oli aiemmin esimerkiksi lasten ajoneuvojen suhteen. Kulkuvälinettä ei tarvinnut vakuuttaa, jos se oli yksinomaan lapsen kuljetettavaksi tarkoitettu ajoneuvo, jota ei tarvitse rekisteröidä.

– Nyt jos se lapsen mönkijä tai mikä tahansa ajoneuvo painaa yli 25 kiloa tai kulkee yli 25 kilometriä tunnissa, se pitää vakuuttaa.

Yleistasolla esimerkiksi sähköpotkulautojen vakuutusmaksut asettuvat vuositasolla satasen tai muutaman satasen luokkaan.

Suuri osa yksityishenkilöille myytävistä sähköpotkulaudoista jää yhä vakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle, sillä ne eivät joko paina riittävästi tai ne eivät kulje riittävän kovaa.

Sähköavusteisten polkupyörien kohdalla vakuuttamisvelvollisuudessa on lisäsääntöjä.

Pyörää ei tarvitse vakuuttaa, jos se vaatii sähkömoottorin lisäksi liikkuakseen polkemista, moottorin avustus kytkeytyy pois nopeuden ollessa 25 kilometriä tunnissa ja moottorin suurin teho on 250 wattia.

Mitä vakuutus korvaa?

Vakuutuksen hinta määräytyy samaan tapaan kuin autojen liikennevakuutuksissa. Vakuutettavan henkilön ja vakuutettavan ajoneuvon ominaisuudet vaikuttavat hintaan: mitä riskialttiimpi kuski ja liikenneväline, sitä kalliimpi vakuutus.

Kaipaisen mukaan hintahajontaa on paljon, mutta yleistasolla esimerkiksi sähköpotkulautojen vakuutusmaksut asettuvat vuositasolla pääosin satasen tai muutaman satasen luokkaan.

Liikennevakuutus kattaa yksityishenkilöillä kuljettajan henkilövahingot sekä toisen osapuolen omaisuus- ja henkilövahingot. Kolarin aiheuttaneen liikkumisvälineen omia vahinkoja korvataan vain, jos välineeseen on otettu laajempi kasko.  

On myös hyvä huomioida, että moni liikkumisväline on aiemmin kuulunut kotivakuutuksen piiriin, mutta lakimuutoksen jälkeen liikennevakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvien liikkumisvälineiden vahinkoja ei voida korvata kotivakuutuksesta tai kodin vastuuvakuutuksesta  

Vuokrasähköpotkulaudoilla on laajempi vakuuttamisvelvollisuus

Kun vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat muutama vuosi sitten katukuvaan, niiden riskeistä alettiin puhua heti, koska korkeariskisistä ajoneuvoista aiheutuu yhteiskunnalle vahinkoja ja kuluja.

Kesäkuun alusta lähtien kaikki vuokrasähköpotkulaudat täytyy vakuuttaa riippumatta siitä, mitä ne painavat ja miten kovaa niillä pääsee. 25-muistisääntö ei siis koske vuokralautoja.

Vuokratulla sähköpotkulaudalla ajavalle kuskille korvataan vahingon sattuessa ainoastaan sairaanhoitokulut.

Kaipainen kehottaakin kaikkia kuskeja käyttämään suojavarusteita – vähintään kypärää – ajaessaan.

Jos vamma on vakavampi ja aiheuttaa esimerkiksi ansionmenetyksiä tai kuntoutusta, niitä liikennevakuutus ei kuljettajalle korvaa. Tämän takia on tärkeää, että kuljettaja on huolehtinut myös omasta vapaaehtoisesta henkilövakuuttamisestaan, jolloin on mahdollista saada korvausta esimerkiksi työkyvyttömyydestä.

Mikäli ajaja aiheuttaa vuokratulla sähköpotkulaudalla vahinkoa ulkopuolisille, sekä henkilö- että omaisuusvahingot korvataan.

Kaipainen kehottaakin kaikkia kuskeja käyttämään suojavarusteita – vähintään kypärää – ajaessaan.

– Vakuutushan ei suojaa ihmistä millään tavalla vaan korvaa vain vahinkoja, ja kaikki me varmasti haluamme pysyä terveinä ja vahingoittua mahdollisimman vähän.