Suomalaiset matkustavat entistä enemmän ja yhä iäkkäämpinä.

Tilastokeskuksen vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan esimerkiksi 65–74 -vuotiaiden tekemien ulkomaanmatkojen määrä on noussut runsaan viidenneksen kymmenessä vuodessa. Kaikenikäisten suomalaisten ulkomaanmatkojen määrä on kasvanut samassa ajassa jopa 70 prosenttia.

Samalla vakuutusyhtiöt ovat nostaneet matkavakuutusten myöntämisikärajoja asiakaspalautteen ja kasvaneen kysynnän vuoksi. OP:n matkavakuutuksista vastaava vakuutuspäällikkö Leena Ettilä kertoo, että vaikka yli 80-vuotiaiden henkilöiden osuus matkavakuutusasiakkaissa on yhä melko pieni, se on ollut viime vuosina nousussa.

– Yleisesti voidaan todeta, että ihmiset elävät pidempään terveinä. Lisäksi käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet ja osa näistä tuloista käytetään matkustamiseen, hän toteaa.

Mikä terveysselvitys?

Eurooppalaisen jatkuvan matkustajavakuutuksen voimassaolon yläikäraja on ollut jo useita vuosia 100 vuotta, ja määräaikaisen matkustajavakuutuksen yläikäraja on 86 vuotta.

Matkaa suunnittelevan ikäihmisen on hyvä muistaa, että jatkuvaa matkustajavakuutusta haettaessa kaikkien 80 vuotta täyttäneiden on täytettävä terveysselvitys. Se vaaditaan kaikenikäisiltä asiakkailta jos jatkuvaan matkustajavakuutukseen valitun yhtäjaksoisen matkan kesto on enemmän kuin 120 vuorokautta. Määräaikainen matkustajavakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

– Terveysselvityksessä kysytään jo olemassa olevista sairauksista ja tapaturmista, joista on jäänyt pysyvä haitta. Siinä kannattaa mainita kaikki sairaudet, kuten ikääntyneille tyypilliset sydänsairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Terveysselvityksen vastausten perusteella vakuutukseen tulee joko määräaikainen tai pysyvä rajoitusehto. Rajoitusehtoon kuuluvia hoitoja ei korvata matkan aikana kattavasti.

Matkalle oman kunnon mukaan

Yleisesti ottaen matkustajavakuutus ei kata ennen matkaa tiedossa olleita sairauksia ja niiden hoidosta aiheutuvia kustannuksia.

– Akuutti, ensiapuluonteinen hoito korvataan seitsemän vuorokauden ajalta, jos ennen matkaa ollut sairaus yllättäen pahenee ja siihen tarvitaan hoitoa matkan aikana, Ettilä kertoo.

Ennen matkalle lähtöä on hyvä varmistaa, että vakuutetun kunto on tarpeeksi hyvä matkan rasituksia varten. Jos vointi arveluttaa, kannattaa miettiä matkalle lähdön siirtämistä. Jos henkilöllä on perussairauksia, joihin tarvitaan säännöllistä lääkitystä, tarvittavat lääkkeet ja hoitovälineet on tärkeä muistaa ottaa mukaan.

Monet eläkeläisten suosimista matkakohteista, kuten Espanjan Aurinkorannikko, sijaitsevat EU-alueella. Ettilä muistuttaa, että näihin kohteisiin kannattaa aina ottaa mukaan Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka on voimassa myös Sveitsissä. Sitä näyttämällä matkailija on oikeutettu saamaan julkiselta puolelta lääketieteellisesti välttämätöntä tilapäistä hoitoa samaan hintaan kuin paikalliset.

Tärkeää on muistaa myös matkatavaravakuutus ja erilaisten aktiviteettien mahdollisesti vaatimat lisäosat vakuutukseen.

– Iäkkäät ihmiset ovat yhä useammin hyvässä kunnossa, ja saattavat harrastaa vaikkapa laitesukellusta tai mennä kuumailmapallolennolle. Silloin vakuutukseen tarvitaan urheilulaajennus.

Tutustu matkavakuutukseen ja laske sille hinta verkossa.