Suomessa yli puolet avioliitoista päättyy eroon. Avioero on elämän suurimpia henkilökohtaisia kriisejä, eikä se päästää taloudellisesti helpolla. Pitkän yhteiselon aikana otetaan isoja lainoja, ja eron aikana tulee selvitettäväksi paljon muitakin yhteisiä pankki- ja vakuutusasioita. Pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun puolisot päättävät erota.

Avioeron jälkeen kulut yleensä kasvavat. Kun perheen kulut ovat ennen jakautuneet kahden ihmisen kesken, eron jälkeen molemmat puolisot vastaavat menoistaan yksin. Yhteinen koti on usein pariskunnan suurin yhteinen omaisuus ja siihen kohdistuu suurin laina. Laina voi olla yhteinen tai molemmilla puolisoilla voi olla omat lainat. Yhteisen kodin lisäksi puolisot voivat omistaa yksin tai yhteisesti muutakin omaisuutta, kuten auton, vapaa-ajan asunnon, rahastoja tai muita sijoituksia.

Koti myyntiin

Yhteinen koti voi päätyä myyntiin, jos kumpikaan ei pysty maksamaan yksin lainaa, joka on alun perin mitoitettu kahdelle. Jos yhteinen koti päädytään myymään, siitä saadulla kauppahinnalla pyritään maksamaan lainat kokonaisuudessaan pois.

Jos taas toinen puolisoista päättää lunastaa kodin kokonaan, hän ottaa yleensä uuden lainan, joka kattaa lunastajan oman aikaisemman osuuden asuntoon kohdistuvista lainoista, asunnosta luopuvan puolison osuuden sekä asunnosta luopuvalle puolisolle mahdollisesti erikseen rahana maksettavan vastikkeen asunnon lunastamisesta.

Uuden lainan suhteen selvitetään lunastavan puolison maksukyky, lainaa varten tarvittavat vakuudet sekä mahdolliset takaukset, takaisinmaksuturva ja edunsaajat.

– Pankki pyrkii auttamaan asiakkaita toteuttamaan heidän toivomansa suunnitelman. Jos toinen puolisoista haluaa lunastaa yhteisen kodin, on hänen pystyttävä maksamaan oman lainaosuutensa lisäksi toiselle puolisolle osuus yhteisestä kodista ja siihen kohdistuvasta lainasta saadakseen kodin yksin omistukseensa. Velkataakan ei tulisi käydä ylivoimaiseksi ja tuloista tulisi jäädä rahaa muuhunkin elämiseen sekä ihannetilanteessa myös hieman säästettäväksi, OP Lakiasioiden lakipalveluasiantuntija Maiju Heikkilä muistuttaa.

Ositus selventää

Avainsanoja muutoinkin hankalassa tilanteessa luovimisessa ovat avoimuus ja kärsivällisyys.

– Raha-asioista olisi hyvä yrittää keskustella avoimesti ja miettiä vaihtoehtoja, jotka ovat molempien puolisoiden näkökulmasta kannattavia myös pidemmällä aikavälillä. Pankin kanssa kannattaa keskustella ajoissa vaihtoehdoista ennen kuin puolisot tekevät lopullisia päätöksiä omaisuuden jakamisen suhteen, Heikkilä kehottaa.

Ihannetilanteessa perheen taloudesta ja raha-asioista on sovittu reilusti puolisoiden kesken hyvissä ajoin – mieluiten jo silloin, kun sukset eivät ole vielä menneet ristiin. Omaisuuden jakaminen riitaisassa tilanteessa on entistä hankalampaa.

– Avioeron yhteydessä on syytä tehdä ositus, jossa sovitaan kirjallisesti kaiken avio-oikeuden alaisen omaisuuden ja velkojen omistussuhteista sekä niiden mahdollisista muutoksista, Heikkilä selittää.

Avioehtosopimuksella voidaan selventää omaisuuden jakautumista ja sen sisällöllä on vaikutusta siihen, mitä omaisuutta osituksessa otetaan huomioon. Lähtökohtaisesti puolisoiden omaisuudesta vähennetään velat, sen jälkeen netto-omaisuudet lasketaan yhteen. Tästä muodostunut säästö puolitetaan tasan molemmille, jos kummankaan puolison omaisuuteen ei kohdistu avio-oikeutta rajoittavia määräyksiä.

Enemmän avio-oikeudenalaista omaisuutta omistava maksaa puolisolleen tasinkoa. Myös omistettu yritys kuuluu tasattavaan omaisuuteen, ellei siihen kohdistu avio-oikeutta rajoittavaa määräystä.

Pidä yhteyttä pankkiin

Osituksen voi tehdä käytännössä heti, kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeudelle tai hakemus on annettu toisellekin osapuolelle, ellei eroa ole haettu yhdessä. Osituksen tekee käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja, jos puolisot eivät pääse keskenään sopimukseen ositussopimuksen sisällöstä.

Osituksen tekeminen ei ole pakollista, mutta se kannattaa. Kun ositussopimus on laadittu, puolisot eivät voi enää esittää toisilleen avio-oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Siinä voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset veroseuraamukset, kuten varainsiirtovero ja luovutusvoittovero.

Ositusvaatimuksen esittämiselle ei ole määräaikaa, joten vähemmän omistava entinen puoliso voi vaatia ositusta vuosien tai vielä entisen puolison kuoleman jälkeenkin.

– Ennen ositussopimuksen allekirjoittamista pankille tulisi toimittaa osituksesta luonnos nähtäväksi, jotta voidaan varmistaa, että siinä sovitut asiat onnistuvat myös lainojen järjestelyn näkökulmasta.

Riittävä ja ennakoiva yhteydenpito pankkiin on tärkeää.

– Velallisina olevat puolisot eivät voi sopia pelkästään keskenään aikaisempien velkojensa muutoksista ilman velkojapankin nimenomaista suostumusta muutokseen, Heikkilä muistuttaa.

Pankin asiantuntijat auttavat ratkomaan kimuranttejakin talousasioita. Ota siis rohkeasti yhteyttä pankkiin avioeronkin hetkellä.

Toimi näin pankkiasioissa, jos avioero tulee:

Ota yhteyttä pankkiin esimerkiksi puhelimitse tai verkkopankin kautta ja kerro tilanteesta. Varaa tapaamisaika tai sovi verkkoneuvottelu. Pankin asiantuntijan kanssa käydään läpi seuraavia asioita:

  • Tilit ja niiden käyttöoikeudet, sekä pankkikortit. Pankissa sovitaan mahdollisten yhteisten tilien, niihin liittyvien korttien ja käyttöoikeuksien muutoksista ja tarvittaessa tehdään myös nimenmuutokset.
  • Lainat ja vakuudet. Pankki pyrkii auttamaan lainojen järjestelemisessä sekä uusissa lainasuunnitelmissa eroavan pariskunnan toiveiden pohjalta.
  • Säästöt, sijoitukset ja budjetti. Mahdollisten yhteisten säästöjen jakamisesta on sovittava ja sijoitussuunnitelmat kannattaa päivittää vastaamaan uutta elämäntilannetta. Omaa budjettia voi olla syytä pohtia asiantuntijan kanssa, sillä yksin elävän menot ovat erilaiset kuin pariskunnan.
  • OP-bonukset ja perhekokonaisuuden purku.
  • Vakuutukset ja niiden edunsaajat. Vakuutukset päivitetään tarvittaessa vastaamaan uutta elämäntilannetta.
  • Muut perheenjäsenet sekä alaikäisten pankki- ja vakuutusasiat ja niiden hoito jatkossa. Yhteishuoltajuudessa vanhemmat sopivat alaikäisten lasten tilien käyttöoikeuksien mahdollisista muutoksista.

Lue myös:

Muistilista talousasioiden hoitamiseen avioerossa