OP Metsän verkkopalvelun OP Metsäarvio-työkalulla voi selvittää, mikä on omistamasi kiinteistön metsätaloudellinen arvo. OP Metsäarvio perustuu summa-arvomenetelmään. Summa-arvo saadaan laskemalla yhteen puuston, taimikoiden ja maapohjan arvo.

Metsätilasi metsätaloudellinen käypä arvo OP Metsäarviossa saadaan tekemällä 30 prosentin kokonaisarvonkorjaus summa-arvon yhteissummasta.

Tietolähteinä Metsäkeskuksen metsävaratieto ja Luken puukauppahinnat

OP Metsäarvion laadinnassa käytetään tietolähteinä Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämää metsävaratietoa, kiinteistön metsänkäyttöilmoituksia ja viimeisimpiä saatavilla olevia satelliitti- ja ilmakuva-aineistoja. OP Metsäarvio lasketaan vain metsätiloista, jotka Suomen Metsäkeskus on inventoinut koko pinta-alaltaan.

OP Metsäarviosta selviää puuston, taimikon ja maan arvot lajeittain sekä myös ennusteet metsätilan tuotto-odotuksista. Puutavaralajien hinnoittelun arvona käytetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemia puukauppahintoja (alueelliset puukauppahintatilastot).

Tarjolla on kaksi erilaista metsätalouden arvoa selvittävää dokumenttia: OP Metsäarvio ja OP Metsäarvio+.

– OP Metsäarvio+ on kirjallinen dokumentti metsäkiinteistösi metsätaloudellisesta arvosta. Se on välttämätön, jos metsänomistaja haluaa käyttää metsätilaa lainan vakuutena esimerkiksi asunnon ostotilanteessa, mutta dokumenttia voi hyödyntää myös metsätilan sukupolvenvaihdoksessa tai perukirjaa laadittaessa, sanoo OP Helsingin henkilöasiakasliiketoiminta-alueen johtaja Tiina Mäkelä.

Vaihtoehtoinen vakuutuslähde

Mäkelän mukaan pääkaupunkiseudulla on paljon metsää omistavia kaupunkilaisasiakkaita, joita kiinnostaa mahdollisuus käyttää metsätilaa lainan vakuutena, kun asuntolainojen lainakaton ehtoja on tiukennettu. Se on hyvä lisä tai vaihtoehto lainan vakuutena oman asunnon tai vanhempien asunnon rinnalla.

– Pankin näkökulmasta hyvin hoidettu metsätila on kiinnostava rahoituskohde, mutta soveltuu hyvin myös lainan vakuudeksi esimerkiksi uuden asunnon ostotilanteessa tai asunnonvaihdossa, Mäkelä sanoo.

Näin tilaat OP Metsäarvion

OP Metsäarvion tilaaminen käy kätevästi verkossa OP Metsän verkkopalvelussa. Aloitat arvion tilaamisen syöttämällä työkaluun kiinteistötunnuksen, jonka jälkeen saat heti tiedon, voidaanko OP Metsäarvio toteuttaa kiinteistölle. OP Metsäarvio voidaan toteuttaa niille kiinteistöille, joiden metsävaratiedot löytyvät Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämästä tietokannasta. Kun olet vastannut tarvittaviin kysymyksiin, voidaan metsätilasi metsätaloudellinen arvo määritellä. Voit valita joko OP Metsäarvion tai OP Metsäarvio+ vaihtoehdon tarpeesi mukaan ja maksaa tilauksen.

– OP Metsäarvio sopii metsätaloudelliseen arvonmääritykseen omistajanvaihdostilantessa, kuten esimerkiksi perunkirjoituksissa, perintö- ja lahjaveroarvon määrittelyssä ja sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa, Mäkelä sanoo.

– Jos metsätilaa haluaa käyttää lainan vakuutena, on silloin OP Metsätila+ oikea vaihtoehto. Se sopii arviokirjaksi myös omistajavaihdostilanteissa, hän lisää.

OP Metsäarvio verkossa löytyy osoitteesta op-metsa.fi/metsaarvio