Meistä jokainen varmasti pähkäilee toisinaan esimerkiksi naapurien tai tuttavien tulotasoa. Kiinnostava, mutta hieman arkaluontoinen kysymys ei lukeudu aiheisiin, joista keskustellaan hississä tai pihatalkoissa.

Suomessa palkat sekä verotiedot ovat julkisia, joten vastaus kysymykseen on mahdollista saada selville, jos jaksaa käyttää hieman etsivän kykyjä. Tiedonhankinnassa voi kääntyä Tilastokeskuksen puoleen, sillä se listaa eri ikäisten, sekä eri aloilla toimivien suomalaisten keskivertopalkkoja joka vuosi.

Tiedot julkaistaan palkkarakennetilastossa, jonka viimeisin versio tilastoi vuoden 2017 palkkatuloja.

17,4 euroa tunnissa

Tuoreimmasta palkkarakennetilastosta löytyy tietoja kunnittain, aloittain sekä ikäryhmittäin, ja se muun muassa paljastaa, että työpaikan sijainnilla on vaikutusta työntekijän palkan suuruuteen. Suuremmissa, yli 200 000 asukkaan kunnissa työskentelevät esimerkiksi tienaavat huomattavasti alle 10 000 asukkaan kunnissa työskenteleviä enemmän. Siinä missä suurissa kunnissa työskentelevien keskimääräinen tuntipalkka oli 19,1 euroa, oli tuntikorvaus pienemmissä pitäjissä ainoastaan 15,8 euroa. Koko Suomen mediaanituntipalkka on 17,4 euroa.

Suuret erot keskituntipalkoissa johtuvat erityisesti eroista työtehtävissä. Esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella sekä Oulussa työskentelevistä yli 60 prosenttia sai palkkansa johto- tai asiantuntijatehtävistä, pienemmissä kunnissa eniten töitä tehtiin toimisto-, myynti-, sekä asiakaspalvelualoilla.

Nelikymppisillä parhaat tienestit

Palkkarakennetilasto myös paljastaa eroja ikäryhmien välillä. Suurimpituloiset suomalaiset ovat iältään 40-44-vuotiaita, ja heidän tililleen kilahtaa keskimäärin 3299 euroa kuukaudessa. Korkeinta keskipalkkaa selitetään jälleen työtehtävillä, sillä reilu nelikymppiset työskentelevät esimerkiksi korkeasti palkatuissa johtotehtävissä muita ikäryhmiä useammin.

Kuusikymppiset tienaavat edelleen hitusen enemmän kuin kolmekymppiset, mutta silti kaikki kolmekymmentä ikävuotta täyttäneet kuitenkin saivat yli 3 000 euron keskiarvopalkkaa. Vähiten tienaa pienin palkansaajaryhmä, hiljattain työnteon aloittaneet 15-19-vuotiaat suomalaiset, jotka saivat korvausta työstään keskimäärin 2029 euroa kuussa.

Entä naapuri?

Takaisin naapureihin ja tuttaviin. Kuten sanottu, asianosaisten kanssa ei tarvitse keskustella numeroista, vaan asian voi tarkistaa ainakin kahdella eri tapaa. Pilkuntarkat ansiot paljastuvat visiitillä verotoimistoon, jonka päätteiltä voi tarkastaa jokaisen Suomeen veronsa maksavan henkilön vuositulot.

Jos salapoliisityö verotoimistossa ei innosta, mutta naapurissa asuvan, ja arkkitehtina yksityisellä sektorilla työskentelevän Hannan palkka sen sijaan kiinnostaa, voi keskipalkan selvittää kotisohvalta käsin Tilastokeskuksen PX Web -tietokannasta katsomalla.

Tietokanta myös paljastaa sen, että naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat edelleen totta. Siinä missä arkkitehti-Hannan mediaanipalkka on 3 600 euroa kuukaudessa, arkkitehti-Hannu nostaisi vastaavasta työstä 4 091 euroa kuukaudessa.