Kulotuksella saavutetaan luonnon monimuotoisuuden ja metsänhoidon kannalta useita positiivisia vaikutuksia, kun tulta käsitellään turvallisesti.

Yksityinen metsänomistaja on voinut hakea Metsäkeskuksesta kulotukseen metsätalouden kannustejärjestelmän (metka) mukaista tukea 1.3.2024 alkaen. Tuen saamiseksi edellytetään, että kulotustyöllä on riittävän ammattitaidon omaava johtaja ja kulotusta varten täytyy olla vastuuvakuutus. 

Vaikka kulotustyö tehtäisiin niin huolellisesti kuin mahdollista ja tulen hallintaa varten olisi hankittu riittävä sammutuskalusto, voi käydä niin, että tuli karkaa kulotettavan uudistusalan ulkopuolelle.

Mitä jos vahinko sattuu ulkopuoliselle kulottajalle?

Jos kulotustyön tekee ulkopuolinen toteuttaja, on toteuttajan vastuuvakuutus ensisijainen paikka hakea korvausta.

Oman metsätilan voi turvata palovahinkojen varalta Pohjola Metsävakuutuksella. Korvausta omalle metsätilalle tapahtuneista palovahingoista voidaan maksaa Metsävakuutuksesta niiltä osin, kuin kulotuksen toteuttajan vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, Pohjola Vakuutuksen metsäasiantuntija Laura Vähä kertoo.

Kulotuksen toteuttaja ja hänen vastuuvakuutuksensa vastaa ensisijaisesti myös niistä tilanteista, jos kulo karkaa uudistusalalta esimerkiksi rajanaapurin metsätilalle. Metsävakuutuksesta ei korvata muille kuin vakuutuskirjassa yksilöidyille metsätiloille aiheutuneet vahingot.

Entä jos päättää kulottaa itse?

Jos kulottaa itse omalla metsätilalla joko Metsäkeskuksen kulotustuella tai ilman sitä, täytyy huomioida muun muassa pelastuslain (379/2011) velvoite, että metsämaan kulotus täytyy suorittaa aina kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Lisäksi pelastuslaissa on määrätty ilmoitusvelvollisuudesta pelastuslaitokselle.

Kulotuksesta aiheutuneita vahinkoja ei ole rajattu Metsävakuutuksen korvauspiiristä, mutta metsävakuutuksen suojeluohjeissa on annettu vakuutettua velvoittavia suojeluohjeita avotulta koskien. Avotulta ei saa muun muassa sytyttää maastopalovaroituksen aikana. Lisäksi avotulta käytettäessä paikalla on oltava asianmukainen sammutuskalusto. Esimerkiksi sammutusvettä on oltava saatavilla riittävästi. Jos metsänomistaja on toiminut suojeluohjeiden vastaisesti, korvauksen määrää voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Mitä tehdä, jos itse sytytetty avotuli karkaa?

Jos omalla metsätilalla sytytetty avotuli karkaa naapurin metsätilan puolelle, voi olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ja tiedustella vastuuvakuutuksen kattavuutta naapurin metsätilalle aiheutuneiden vahinkojen osalta.

- Esimerkiksi Pohjola Kotivakuutuksen vastuuvakuutus on laajennettu kattamaan myös Pohjola Metsävakuutuksella vakuutetulla metsätilalla harjoitetusta metsätaloudesta ulkopuolisille aiheutuneet vahingot. Tästä vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata metsän kulotuksesta aiheutuneita vahinkoja, tekipä työn vakuutettu itse tai ulkopuolinen, Vähä kertoo.

Suosittelemme, että metsätilan kulotusasioissa olet yhteydessä metsäammattilaiseen, jolla on kulotustyötä varten toiminnan vastuuvakuutus.

Lue myös:

Metsänomistaja, tarkista nämä asiat talven jälkeen