Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on korotettu määräaikaisesti kahdesta syystä. Hoiva-, kotitalous- ja hoitotyön osalta korotuksen toivotaan lisäävän työllisyyttä. Öljylämmityksestä luopuvia puolestaan tuetaan, jotta öljy korvattaisiin kestävämmillä lämmitysratkaisuilla.

Lue, mitä muita muutoksia vuoden 2022 verotukseen on tehty.

Kotitalousvähennys laajentui

Kotitalousvähennykseen on tehty vuoden 2022 verotukseen kaksi määräaikaista korotusta.

Hoiva-, kotitalous- ja hoitotyöstä saa vähentää 3 500 euroa viime vuoden 2 250 euron sijaan. Työn osuudesta saa nyt vähentää 60 prosenttia, tai jos työ on maksettu palkkana, 30 prosenttia plus työnantajan sivukulut. Kysymyksessä on kaksivuotinen kokeilu, jonka tarkoituksena on selvittää kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutusta.

Myös öljylämmityksestä luopuvat saavat helpotusta. He saavat vähentää 3 500 euroa ja 60 prosenttia työn osuudesta vuosien 2022–2027 aikana. Vähennyksen edellytyksenä on, että öljylämmityksestä luovutaan kokonaan. Muutoksella tuetaan lämmitystapamuutoksia ja vihreää siirtymää.

Remontoinnin, kunnossapito- ja perusparannusten osalta kotitalousvähennyksen määrä on 2 250 euroa, ja työn osuudesta saa vähentää 40 prosenttia. Kaikkien edellä mainittujen omavastuu on sata euroa.

Kaiken kaikkiaan kotitalousvähennystä voi kuitenkin saada enintään 3 500 euroa, johon voi sisältyä remontoinnin, kunnossapidon ja perusparannusten vähennyskelpoisia kustannuksia enintään 2 250 euroa.

Asuntolainan korkovähennys aleni

Vuoden 2022 verotuksessa voi vähentää maksimissaan viisi prosenttia maksamistaan asuntolainan koroista, jos laina on otettu perheen vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten. Viime vuonna vähennysoikeus oli vielä kymmenen prosenttia. Korkovähennysoikeutta on vähitellen leikattu, ja vuonna 2023 vähennysoikeus poistuu kokonaan.

Työhuonevähennykseen pieni korotus

Työhuonevähennyksen voi saada tänäkin vuonna, jos on käyttänyt omaa asuntoaan työn tekemiseen tai vuokrannut erillisen työskentelytilan. Työhuonevähennyksen määrää korotettiin hiukan vuodelle 2021. Vuonna 2021 työhuonevähennys on 920 euroa. Vuoden 2022 määrä arvioidaan vuoden lopussa, jolloin Verohallinto laatii kuluvan vuoden osalta yhtenäistämisohjeen.

Täyssähköauton autovero lakkaa ja työsuhdeauton verotusarvo alenee

Täyssähköautoista ei enää peritä autoveroa, mutta vuotuista ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla. Autoveron vapautus ja ajoneuvoveron korotus koskevat vuoden 2021 lokakuusta lähtien käyttöönotettuja autoja.

Jos työsuhdeautona on vähäpäästöinen hybridi- tai kaasuauto, sen verotusarvoa alennetaan 85 euroa kuukaudessa. Kyse on määräaikaisesta tuesta vuosille 2022–2025.

Mitä alijäämähyvitys oikein tarkoittaa?

Alijäämähyvitys on vähennys, jonka Verohallinto tekee automaattisesti ansiotulojen verosta, jos henkilö on siihen oikeutettu. Alijäämähyvitystä voi saada, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulot.

Alijäämä syntyy esimerkiksi silloin, kun henkilöllä ei ole pääomatuloja, mutta hän maksaa asuntolainan korkoja. Toisaalta alijäämä syntyy, jos pääomatuloista vähennettävät kulut ovat suuremmat kuin tulot, esimerkiksi vuokra-asunnon remonttikulut ovat suuremmat kuin vuokratulot. Osa pääomatulojen alijäämästä vähennetään ansiotulojen, esimerkiksi palkkatulojen veroista alijäämänä.

Leskeneläkkeen maksuperusteisiin tuli muutoksia

Leskeneläke muuttui määräaikaiseksi vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneille leskille. Määräajan pituus riippuu siitä, onko leski yksin edunsaaja vai saako perhe-eläkettä myös lesken ja edunjättäjän yhteisessä taloudessa asunut perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi.

Jos leski on ainoa edunsaaja, hänelle maksetaan leskeneläkettä, kunnes edunjättäjän kuolemasta on kulunut 10 vuotta. Jos lesken ja edunjättäjän perheessä on asunut perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi, leskeneläkettä maksetaan, kunnes lapsi on täysi-ikäinen.

Vuonna 1974 ja sitä ennen syntyneet lesket saavat edelleen leskeneläkettä ilman määräaikaa. Sama koskee myös niitä leskeneläkkeitä, joissa edunjättäjä on kuollut vuonna 2021 tai sitä ennen.

Jatkossa myös yhteistaloudessa asuneilla avopuolisoilla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi.

Leskeneläkkeen saamisen edellytykset ovat ennallaan. Leskeneläkkeen määräaikaisuutta koskevat muutokset ovat osa perhe-eläkeuudistusta, joka astui voimaan 1.1.2022.

Tärkeät päivämäärät

Henkilöasiakkaat saavat verovuotta 2021 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen maalis–huhtikuussa. Korjaukset veroilmoitukseen on tehtävä 10.5., 17.5. tai 24.5.2022 mennessä. Oman päivän voi tarkistaa veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Vuoden 2022 vähennyksiä voi huomioida verokortilla jo nyt OmaVerossa.

Asiantuntijana artikkelissa on ylitarkastaja Minna Palomäki Verotusyksikön ohjausyksiköstä.

Lue myös:

Kansalainen, kierrätkö tietämättäsi veroja?