1. Selvitä tulonhankkimiskulut

Teetkö silloin tällöin töitä omalla tietokoneella? Selvitä, voisiko sinun ammatissasi vähentää verotuksessa tietokoneesta ja nettiyhteydestä koituvat kulut tulonhankkimiskuluna. Esimerkiksi opettajille vähennys on yleensä helposti perusteltavissa.

Tulonhankkimiskuluiksi lasketaan kaikki palkkatulon hankkimisesta aiheutuneet menot, kuten omasta pussista maksetut omaan alaan liittyvät koulutukset sekä ammattikirjallisuus ja -lehdet.

Jokainen palkansaaja saa vuosittain automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos us-kot, että sinun kohdallasi summa ylittyy, kerää kuitit talteen ja varaudu perustelemaan tulonhankki-miskulut veroilmoituksessa. Veroilmoitukseen voi selittää lyhyesti, miten esimerkiksi tietokoneesi on sidoksissa ansiotulojesi hankkimiseen. Tarvittaessa verottaja voi pyytää tarkempaa selvitystä asiasta.

2. Muista työhuonevähennys

Jos teet toisinaan töitä kotoa käsin, saatat olla oikeutettu työhuonevähennykseen. Pääasiassa kotona töitä tekevä saa pienentää verotettavan ansiotulonsa määrää 820 eurolla työhuonevähennyksenä. Se on tarkoitettu kattamaan kotona tehtävästä työstä aiheutuneita valaistus-, lämmitys- ja kalustekuluja.

Jos taas teet töitä pääasiassa muualla mutta vietät silloin tällöin etäpäiviä kotona, olet oikeutettu 410 euron vähennykseen. Työhuonevähennys on tulonhankkimiskulu kuten työvälineet tai ammattikirjal-lisuuskin. Kotona työskentelevällä 750 euron tulonhankkimisvähennys ylittyy siis suhteellisen nopeasti.

3. Laske työmatkakulut

Matkustatko työn perässä kaupungista toiseen? Muistithan tehdä verovähennykset? Kodin ja työpaikan välillä liikkumiseen menevät kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia halvimman kulkuneuvon mukaan. Yleensä se tarkoittaa julkisia kulkuvälineitä, ellei matka julkisilla ole mahdoton esimerkiksi epätavallisten työaikojen takia.

Omavastuu on 750 euroa vuodessa, ja sen vuoksi esimerkiksi 600 euroa maksava Helsingin kaupun-gin sisäisen liikenteen 12 kuukauden matkakortti jää vähentämättä. Laajemmin pääkaupunkiseudulla käytettävä seutulippu sen sijaan ylittää jo rajan.

4. Kotitalousvähennys remonttikuluista

Käykö kotonasi siivooja tai lastenhoitaja tai teetitkö mökille remontin? Muista verovähennykset ja säästä rahaa merkitsemällä veroilmoitukseen työstä maksamasi hinta. Kotitalousvähennys myönnetään kotiin tai vapaa-ajan asuntoon teetetystä remontti- ja kotitaloustyöstä. Se kattaa 50 prosenttia työn hinnasta. Vähennystä voi saada enintään 2 400 euroa vuodessa, ja omavastuu on 100 euroa.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, ja puolison kanssa voi saada yhteensä 4 800 euron vähen-nyksen. Jos vähennykseen oikeutetut kulut jäävät alle 5 000 euron, ne kannattaa merkitä puolison verotukseen, jotta joutuu maksamaan vain yhden omavastuun.

Muista tarkistaa ennen sopimuksen tekoa, että käyttämäsi yritys löytyy ennakkoperintärekisteristä – vain silloin voi saada kotitalousvähennystä. Materiaalikulut eivät kuulu kotitalousvähennykseen, eikä sitä voi käyttää uudisrakentamiseen.

5. Tunne lahjavero

Tiesitkö, että lahjaverotusta kevennettiin vuoden 2017 alussa? Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos kolmen vuoden aikana yhdeltä henkilöltä saatujen lahjojen yhteisarvo jää alle 5 000 euron. Tämä kannattaa pitää mielessä, jos suunnitelmissa on jakaa omaisuuttaan jälkeläisille mahdollisimman ve-rotehokkaasti.

Usein varallisuuden siirtäminen lapsille ja lapsenlapsille etukäteen pienemmissä erissä on verotuksel-lisesti järkevää, kunhan pitää huolen, ettei lahjoitusta katsota ennakkoperinnöksi. Tällöin lahjasta koituu myöhemmin maksettavaksi perintövero.

6. Pienennä pääomatuloveroa

Onko sinulla sijoitusasunto? Siinä tapauksessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota verotukseen. Sijoitusasunnosta maksettavan yhtiövastikkeen, vesimaksun ja remontointikulujen ohella myös talo-yhtiössä tehtävät remontit voivat pienentää maksettavan pääomatuloveron määrää, jos taloyhtiö on merkinnyt remontit kirjanpitoonsa tulona. Varmista asia isännöitsijältä.

Asiantuntija: Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaari