Kiinteistönvälitysalalla jo 40 vuotta toiminut OP Koti Etelä-Hämeen myyntisihteeri Merja Nummela kertoo, että kuolinpesän asuntoja on monenlaisia, asunto-osakkeista kiinteistöihin. Vainajia sekä kuolinpesiä on myös monen ikäisiä. Kuolinpesä on saattanut olla jakamatta pidemmän aikaa ja on mahdollista, että joku osakkaista on kuollut myöhemmin ja hänen sijaansa tulee toinen kuolinpesä. Tällöin puhutaan sisäkkäisistä kuolinpesistä. Tämän takia kuolinpesän asunnon myynti ei ole aina yksiselitteinen tilanne, vaan tapauskohtaisesti saatetaan tarvita erilaisia selvityksiä.

Osakkaiden huolellinen selvittäminen on edellytys myynnille

Kuolinpesän asunnon välitysprosessi alkaa usein siitä, että joku kuolinpesän osakkaista ottaa yhteyttä myytävänä olevasta kuolinpesän asunnosta. Kuolinpesän myyntiprosessiin kuuluu paljon taustaselvitystyötä ja välittäjälle on toimitettava tilanteiden mukaan erilaisia asiakirjoja.

Ensimmäinen vaihe on kuolinpesän osakkaiden selvittäminen. Kiinteistönvälitystoimistoon tulee toimittaa perukirja, jonka tekstiä ei ole miltään osin peitetty. Tämän lisäksi tarvitaan perittävästä katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta kuolinpäivään asti. Perillisistä tarvitaan myös virkatodistukset. Näin selvitetään oikeat perilliset. Tämä on tärkeää, koska ennen myyntiä on oltava selvyys pesän kaikista osakkaista ja perillisistä.

-Sukuselvityksiä ja virkatodistuksia ei tarvitse toimittaa, jos perukirjan osakasluettelo on vahvistettu Digi- ja väestövirastossa. Se helpottaa sekä sujuvoittaa huomattavasti prosessia, Nummela huomauttaa.

Perukirjasta välittäjä selvittää myös, onko vainaja jättänyt testamenttia. Jos on, se pyydetään kuolinpesältä. Myös esimerkiksi mahdollinen avioehtosopimuksen osituskirja ja perinnönjakosopimus on toimitettava, jotta varmuudella pystytään selvittämään oikeat myyjät asunnolle. Nummela tähdentää, että asunnon myyntiä ei voida aloittaa, jos perunkirjoitusta ei ole toimitettu.

-Meidän on oltava varmoja kaikista osakkaista, koska toimeksiantosopimukseen tarvitaan kaikkien myyjien suostumus. Kaikki myyjät on pystyttävä osoittamaan asiakirjalla, Nummela selventää.

Nummela Merja
Merja Nummela kertoo välittäjiä ohjaavasta hyvän välitystavan ohjeesta.

Vaadittavat asiakirjat riippuvat myös tilanteesta

Välittäjä hankkii selonottovelvollisuutensa perusteella myytävästä asunnosta myös muut asiakirjat kuntoon. Esimerkiksi asunto-osakkeesta tarvitaan isännöitsijän todistus ja pohjakuva asunnosta sekä asunto-osakeyhtiötä koskevat erilaiset selvitykset, kuten energiatodistus, yhtiöjärjestys, tilinpäätöstiedot, talousarvio, kunnossapitotarveselvitys ja tehdyt remonttitiedot. Kiinteistön myynnissä tarvittavia asiakirjoja ovat esimerkiksi lainhuutotodistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote.

-Yksiselitteisesti on hankala sanoa mitä kaikkea tarvitaan, koska tilanteet vaihtelevat. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi se, onko yhtiön osakeluettelo siirretty digitaaliseen huoneistotietojärjestelmään vai ei. Taloyhtiön suuruus vaikuttaa myös asiaan, Nummela kertoo.

Kaikki selvitykset niin myyjästä kuin asunnostakin on oltava kunnossa, ennen kuin asunnon myynnin voi aloittaa. OP Kodin kiinteistönvälityksessä ammattivalokuvaaja ja valokuvausjärjestelijä huolehtivat asunnon myyntikuvista.

-Kuolinpesäasunnon välitysprosessi on samanlainen kuin muissakin asunnoissa, vain niin sanottu paperityö alussa on laajempaa, Nummela kertoo.

Luota ammattilaisen apuun kuolinpesän asunnon myynnissä

Kaikki selvitystyö on aina asunnon myynnissä tärkeää, koska välittäjän on aina ajateltava niin myyjän kuin ostajankin etua.

-Me olemme myös ostajalle vastuussa siitä, että ostaja pystytään rekisteröimään asunnon omistajaksi tai että ostaja saa kiinteistöön lainhuudon, Nummela avaa.

Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti välittäjän on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Nummelan mukaan asunnon välitysprosessia ajatellen ihanne on, että perunkirjoitus teetetään ammattilaisella, perukirjan osakasluettelo vahvistetaan Digi- ja väestövirastolla (DVV) ja asunnon myyminen annetaan välittäjälle hoidettavaksi. OP Kodilla välittäjät saavat esimerkiksi helposti apua osuuspankin lakipalveluilta, jos apua tarvitaan. Kuolinpesän omistaman asunnon myynti välittäjän kautta luo turvallisuuden ja luotettavuuden tunnetta myös ostajien suuntaan, sillä välittäjä on tehnyt kaiken tarvittavan selvitystyön.

-Epäselviin kuolinpesän papereihin sekaantuminen tuskin ostajia houkuttaa, vaikka asunnosta olisi kiinnostunut. Usein tällaisissa tilanteissa viimeistään kauppakirjan laatimiseen kaivataan ammattilaisten apua ja kiinteistönvälittäjämme auttavat tässäkin tilanteessa, Nummela toteaa.

Kuolinpesän asunnon myynti sisältää paljon selvitystyötä ja vaaditut asiakirjat voivat olla erilaisia tilanteista riippuen, minkä takia kannattaa herkästi kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen.

Tutustu OP Koti Etelä-Hämeen asiantuntijoihin täältä!