Erityisesti vastuullinen sijoittaminen tuntui aiheena erittäin ajankohtaiselta ja kiinnostuin siihen syventymisestä. Kohderyhmän ikähaarukka 18-35 puolestaan valikoitui sillä perustein, että erilaiset säästämisen ja sijoittamisen asiat ovat silloin yleensä erittäin ajankohtaisia. Kuulun myös itse kyseiseen ikäryhmään, jolloin oli todella mielenkiintoista selvittää syvemmin myös laajemman otannan ajatuksia perustuen omiin oletuksiini.

Pitkä sijoitusaika ja vastuullisuus oman talouden turvana

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien kokemuksia säästämisestä ja sijoittamisesta. Näissä kohteissa korostuivat oletetusti tili- ja rahastosäästäminen. Vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että sijoitustuote on pitkäaikainen ja sillä on varma tuotto. Lisäksi vastaajat halusivat sijoittaa tuotteisiin, joiden riskitaso on maltillinen. Tärkeimpiä ajatuksia säästämisen ja sijoittamisen taustalla olivat vaurastuminen ja taloudellisen tilanteen turvaaminen.

Vastaajista 70% piti sijoitustuotteen vastuullisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kaikista eniten vastaajat halusivat vaikuttaa kestävän kehityksen tukemiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Yleisesti vastuullinen sijoittaminen tuntui vastaajista uudelta normilta ja turvalliselta valinnalta. Vastaajat olivat myös vakuuttuneita siitä, että vastuullisilla sijoitustuotteilla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja niiden osuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan huomattavasti. Tämän lisäksi vastaajat kertoivat eettisyyden ja vastuullisuuden korostuvan myös omissa arjen valinnoissaan ja sijoituskohteelta he toivoivat samaa.

Erilaiset mediat vastuullisuuden arviona

Suurin osa vastaajista haki tietoa sijoituspäätöstä tehdessään uutisista, mutta tämän lisäksi mainittiin erilaiset raportit esimerkiksi rahastojen esitteet, tilinpäätökset, tunnusluvut, vastuuanalyysit sekä -raportoinnit. Myös alan kirjallisuus, podcastit ja media kiinnosti vastaajia. Monessa vastauksessa korostui kuitenkin oma-aloitteisuus ja itse haetun tiedon merkitys sijoituskohteen valinnassa. Vastaajista noin joka viides kertoi hakevansa tietoa oman pankin sijoitusneuvojalta.

Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aloittaa pienestäkin pääomasta. Sijoittamalla vastuullisiin tuotteisiin, pystyt vaikuttamaan ympäristöasioiden huomiointiin, hyvän hallintotavan ja sosiaalisen vastuun huomiointiin yrityksissä. Vastuullisuudesta ja sen vaikutuksista voit lukea lisää esimerkiksi op.fi -sivustolta.