Edunvalvontavaltuutus

Ensimmäinen asia, mikä jokaisen meistä tulee miettiä, on, kuka huolehtii asioistani, jos itse en siihen kykene? Jos vastaus tähän kysymykseen on sinulle selvä, eli tiedät, kuka tämä henkilö on, on asia jo hyvällä mallila.

Olethan tällöin huolehtinut siitä, että olet antanut hänelle toimivaltuuden hoitaa asioitasi? Suoraan lain nojalla esimerkiksi puolisolla tai lapsella ei asioidesi hoito-oikeutta ole, vaan sinun tulee antaa heille toimivalta edunvalvontavaltuutuksella. Edunvalvontavaltuutus annetaan edunvalvontavaltakirjalla, jossa nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa sekä määritellään ne asiat, joita valtuutus koskeen.

Kuka huolehtii asioistani, jos itse en siihen kykene?


Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä hyvissä ajoin, sairastuminen tai onnettomuuteen joutuminen ei katso ikää. Valtakirja tehdään lain mukaan määrämuodossa kahden esteettömän todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan. Valtakirja vahvistetaan tämän jälkeen Digi- ja Väestötietovirastossa. Ilman vahvistusta valtakirja ei ole pätevä, eikä sen avulla voi hoitaa asioita.

Testamentti

Edunvalvontavaltuutuksella turvaat omien asioidesi hoidon elinaikanasi sairastumisen- tms. tilanteessa. Testamentilla annat turvaa läheisillesi kuolemasi tilanteessa. Jos testamenttia ei ole tehty omaisuuden jako kuolemasi jälkeen tapahtuu perintökaaren säännösten nojalla. Perintökaaressa säädetään, että lapset ovat lähimpiä perillisiä. Puolison oikeus kuoleman tilanteessa perustuu mahdolliseen avio-oikeuteen. Onko tämä riittävä suoja puolisolle? Olisiko puolison asemaa syytä parantaa keskinäisillä testamenttimääräyksillä?

Avopuolisolla ei ole avio-oikeuteen perustuvia oikeuksia ja avopareilla keskinäinen testamentti on usein välttämätön avopuolison aseman turvaamiseksi, esimerkiksi yhteisessä kodissa asumisen osalta.

Entä lasten puolisot? Haluatko, että perintö menee yksin lapsellesi siten, ettei hänen puolisolleen synny siihen avio-oikeutta? Testamentilla voit sulkea pois lapsesi puolison avio-oikeuden sinulta perittyyn omaisuuteen.

Avioehtosopimus


Avio-oikeutteen liittyvät kysymykset ja asiat on hyvä selvittää ajoissa. Onko sinulla tai puolisollasi varallisuutta, jonka osalta haluatte sulkea pois toistenne avio-oikeuden avioerotilanteessa? Tai omaisuutta, jonka kuolemanne tilanteessa toivotte menevän suoraan lapsillenne ilman, että osa siitä siirtyisi puolisollenne avio-oikeuden nojalla? Tai onko sinulla esimerkiksi yritysomaisuutta ja haluatko varmistaa sen, ettet avioerotilanteessa joudu vaarantamaan yrityksen toimintaa sillä, että sinun tulisi maksaa arvomääräinen osuus yritysomaisuudestasi puolisollesi? Jos vastauksesi yhteenkään edellä olevaan kysymykseen oli kyllä, sinun ja puolisosi tulee tehdä avioehtosopimus.


Jos sinulla ei vielä ole nämä asiat kunnossa, niin ota yhteyttä Etelä-Hämeen Osuuspankin Lakipalveluihin. Laaditaan yhdessä sinun ja perheesi tilanteeseen sopivat asiakirjat. Ajanvarausnumeromme ovat 010 254 9146 ja 010 254 9160. Toimeksiannoista veloitetaan palveluhinnaston mukainen palkkio, jonka maksamiseen voidaan käyttää kertyneitä OP-bonuksia.


Ulla Tuomola
pankkilakimies
OP Etelä-Häme
Lakipalvelut