Sally Järvelä on pandemian aikana tutuksi tullut nimi Kanta-Hämeessä. Tiuhaan mediassa esillä olevan johtajaylilääkärin sukunimi muuttui Leskiseksi helmikuussa solmitun avioliiton myötä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä hän ehti toimia vain puolisen vuotta, kun pandemia alkoi nostaa päätään Suomessakin. Siitä lähtien hän on vastannut johtajaylilääkärin töiden ohella myös koronaviruksen hoitoon ja taudin leviämisen torjuntaan liittyvistä haasteista.

 - Usein tulee tehtyä todella pitkiä päiviä. Viikonloppuisin päivystän silloin tällöin, koska haluan pitää vielä yllä lääkäritaitoja hallinnon töiden ohella. On palkitsevaa saada olla rivissä mukana.

Hyvä työyhteisö Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja sujuva tiimityö auttavat jaksamaan. Me-henki nousi Leskisen mukaan entisestään heti pandemian alkuvaiheessa.

- Me ollaan Kantiksessa kuin yhtä suurta perhettä ja potilaat saavat meillä todella hyvää hoitoa, jonka tasosta kertoo myös koronapotilaiden tehohoidon onnistuminen.

Kokemusta on karttunut, sillä keskussairaalassa on hoidettu vuoden sisällä yli seitsemänkymmentä koronapotilasta. Syksystä alkaen tehohoidolle on ollut toistuvasti tarvetta ja tänä keväänä tehohoidon valmiutta on jouduttu nostamaan sulkemalla kaksi leikkaussalia.

 

Sally Leskinen sisäkuva

Lukeminen on Sally Leskisen jokapäiväinen palautumisen keino. Aihepiirit vaihtelet tähtitieteestä johtamiseen. Hän kuuluu myös kahteen kirjapiiriin. Kädessä oleva kirja on mielenkiintoinen syy- ja seuraussuhteita käsittelevä tietokirja, Book of Why. Se tarttui mukaan Harvardin reissulta kolme vuotta sitten.

Tukea kriisinkestävyyteen

 Johtajaylilääkäri kokee monen muun tavoin riittämättömyyden tunnetta työssään.

- Riittämättömyydentunne on usein vahva, etenkin kun tilanteet muuttuvat jatkuvasti ja valtakunnalliset ohjeet päivittyvät tiuhaan tahtiin. Meidän työmme on usein aika hektistä, kun joudumme muutamassa päivässä, joskus tunneissakin reagoimaan ja päättämään miten toimia.

Leskinen sanoo oppineensa koronavuoden aikana olemaan armollisempi itseään kohtaan. Ja hän on oivaltanut, että paineet ovat suurimmaksi osaksi itse aiheutettuja, sillä omat työhön liittyvät odotukset ovat yleensä paljon korkeampia kuin muiden.

- Olen ymmärtänyt, että yhden ihmisen työaikana ei voi enempää tehdä ja olen myös opetellut pyytämään kollegoilta apua.

Rokotusten käynnistyttyä suurimmat paineet ovat alkaneet helpottaa. Toisaalta kolmas aalto saattaa olla aiempia rankempi Kanta-Hämeessä, jolloin alueen kriisinkestävyydeltä vaaditaan vielä paljon.

- Palaute koronatoimista on välillä rankkaa ja ihmisten paha olo purkautuu ajoittain hyvin suodattamattomana. Mietin usein sitä, kuinka koko väestö jaksaa, kun ollaan oltu poikkeustilassa jo tosi pitkään. Jossain vaiheessa ihmiset väsyvät ja saattavat alkaa lipsua suosituksista.

 Johtajaylilääkäri on myös huolissaan koko terveydenhuollon henkilöstön henkisestä jaksamisesta pandemian väistymisen jälkeen. Esimerkiksi sairaanhoitajien keskuudessa alan vaihtoa miettivien määrä on huomattavan suuri niin Suomessa kuin maailmallakin.

Sally Leskinen ryhtyi toimiin ennen kuin on myöhäistä. Hänen aloitteestaan Kanta-Hämeessä perustettiin henkisen kriisinkestävyyden työryhmät. Henkilöstön tukemiseen tarkoitettuja toimia otettiin käyttöön jo vuosi sitten maaliskuussa ja väestön jaksamiseen perehtyvä ryhmä on perustettu joulukuussa 2020.

Lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ollut mukana laatimassa henkisen tuen ohjelman, jolla pyritään auttamaan sote-henkilöstöä selviämään koronaviruskriisin aiheuttamista pitkän aikavälin ongelmista ja ohjaamaan heitä ja organisaatioita jaksamista edesauttavien palvelujen ääreen.

Meidän kaikkien kannattaa yrittää raivata tilaa jollekin sellaiselle aikaisempia harrastuksia korvaavalle toiminnalle, joka tuntuu itsestä hyvältä. 

 Perhe ja huumori kannattelevat

 Lisääntyneen työmäärän vuoksi Sally Leskinen on joutunut joustamaan myös omissa harrastuksissaan ja liikuntatavoitteissaan. Enää hän ei vaadi itseltään fyysistä huippukuntoa vaan se saa riittää, että hän tuntee olevansa kunnossa. Kamppailulajin harrastaminen on jäänyt kokonaan koronan jalkoihin ja säännöllinen kuntosalilla käynti on vaihtunut etäohjattuun jumppaan kotona.

- Meidän kaikkien kannattaa yrittää raivata tilaa jollekin sellaiselle aikaisempia harrastuksia korvaavalle toiminnalle, joka tuntuu itsestä hyvältä. Kun liikuntaryhmä on koronan vuoksi tauolla niin ehkä voi tehdä jotain uutta henkisen jaksamisen tueksi.

Perheellä on iso merkitys Leskisen palautumiselle. Hänen kolme teini-ikäisestä lastaan ovat ottaneet oma-aloitteisesti suuren osan kotitöistä kontolleen.

- Meidän roolit ovat muuttuneet korona-aikana. Nuoret ja puoliso ovat ottaneet vastuuta arjen pyörittämisestä. He hoitavat kodin siivousaskareet, laittavat ruokaa ja syöttävät meidän neljää kissaa.

Sally-äiti antaa perheelle isot kiitokset siitä, että hän voi ottaa kotona rennosti ja nauttia yhdessä vietetystä ajasta. Laatu korvaa määrän ja nuorten jutut saavat työasiat kaikkoamaan Leskisen mielestä.

- Meidän perheessä keskustellaan ja kiistelläänkin paljon ja puhutaan myös tunteista.

Eikä huumori ole harvinaista herkkua Leskisen perheessä, siinä saa koronakin kyytiä. Ja kuten monelle muullekin on käynyt, myös Sally Leskisen perheessä arvot on asetettu uuteen järjestykseen.

- Kyllä ne elämän tärkeimmät asiat ovat nyt entistä kirkkaampana mielessä. Kriisitilanteessa kodin merkitys turvasatamana korostuu.