Etelä-Hämeen Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Kyösti Arovuori kannustaa omistaja-asiakkaita asettumaan ehdolle edustajavaaleissa, jos vaikuttaminen oman pankin asioissa kiinnostaa. Ja ehdottomasti kannattaa äänestää. -Jokaisen omistaja-asiakkaan kannattaa käyttää äänioikeuttaan. Kaikki äänet ovat samanarvoisa, paitsi ne käyttämättä jätetyt. Ne menevät tavallaan niiden hyväksi, jotka äänestävät, koska heidän äänensä painoarvo nousee, jos äänestysprosentti on alhainen.

Kolme omistaja-asiakasta suosittelijakseen saanut voi asettua ehdolle marraskuussa 2017 pidettäviin edustajiston vaaleihin. Arovuoren mukaan edustajistossa vaikuttaminen avaa uusia näkökulmia tarkastella pankin toimintatapoja ja samalla voi perehtyä omienkin pankkiasioiden taustoihin.

-Asiakaspalvelualalla vaikuttaminen voi olla hyvin omakohtaista. Ja ymmärrys aukeaa ihan eri tavalla, kun joku ei tee päätöksiä puolestasi, vaan me teemme yhdessä päätöksiä yhteisen pankkimme asioista.

Kyösti Arovuori tietää mistä puhuu. Hänet valittiin 2007 Riihimäen Seudun Osuuspankin edustajistoon ja vuonna 2011 hallintoneuvostoon. Etelä-Hämeen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen hän on ollut vuodesta 2014, jolloin alueen neljä osuuspankkia yhdistyivät. Viime marraskuussa hänet valittiin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Hallintoneuvoston keskeinen rooli on toimia valvojana, jotta pankin hallintoa hoidetaan hyvän hallinnon ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. Vaalivuonna hallintoneuvosto määrää edustajiston jäsenten lukumäärän ja asettaa keskusvaalilautakunnan.

Konkreettista edustamista

Edustajisto on Etelä-Hämeen Osuuspankin ylin päättävä elin. Edustajisto muun muassa vahvistaa pankin tilinpäätöksen ja päättää Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta. Arovuori tähdentää, että edustajistolla on todellista vaikutusvaltaa varsin konkreettisella tasolla.

Vaikka sitoutuminen onkin lähtökohtaisesti tärkeää, Arovuori huomauttaa, että luottamustoimesta pääsee myös eroon, jos se ei tunnu istuvan senhetkiseen elämäntilanteeseen. -Luottamustoimeen ei kannata jäädä roikkumaan, jos aikaa tai intoa ei riitä. Tutkimusjohtajana Pellervon taloustutkimus PTT:ssä toimiva Arovuori asettaa luottamustoimensa samalla viivalle harrastustensa kanssa. Osuuspankin kokouksiin osallistuminen on hänelle yhtä lailla arjen järjestelykysymys kuin lumikenkä- ja melontaharrastus. Kahden alle kouluikäisen lapsen isällä on selkeät prioriteetit.

Perhe ja lapset ovat vapaa-ajankäytössäni kirkkaasti etusijalla. Osuuspankin luottamustoimi vie lopultakin suhteellisen vähän vapaa-aikaani.

teksti: Tuula Ainasoja kuva: Vilja Tamminen