Avioliiton solmiminen ylipäätään ei tunnu olevan enää yhtä tärkeää kuin ennen, riittää että saadaan elää yhdessä. Jos sitten kuitenkin päätetään mennä naimisiin, siihen ei kiirehditä. Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset avioituvat yhä vain vanhempina: vuonna 2016 ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 31,4 vuotta ja miesten 33,7 vuotta.

Mutta tiesitkö, että avo- ja avioliitto eroavat toisistaan huomattavasti, kun puhutaan parien oikeudellisesta asemasta? Laura Aaltonen kirjoitti aiheesta mielenkiintoisen artikkelin op.mediaan, mutta haluaisin tarkastella asiaa vielä näin alle kolmekymppisen näkökulmasta.

Jokainen pari on toki erilainen, mutta esimerkin vuoksi joudun nyt hieman yleistämään. Perinteinen nuoren parin tarina etenee jotakuinkin näin: tavataan, seurustellaan, muutetaan sopivan ajan kuluttua yhteen (todennäköisesti vuokralle), tehdään pikkuhiljaa yhdessä hankintoja ja sopivan ajan kuluttua ostetaan yhteinen koti. Jos tässä vaiheessa ei vielä olla naimisissa, kannattaa olla tarkkana:

Etenkin nuorten aikuisten keskuudessa puolisoiden väliset taloudelliset erot voivat olla huomattaviakin. Moni pari elää tilanteessa, jossa toinen vielä opiskelee ja toinen käy töissä. Opiskelijastatus voi tehdä suurenkin kuilun taloustilanteiden välille ja toinen puoliso voi olla toista heikommassa taloudellisessa asemassa. Tämä taas voi tarkoittaa omaisuuden jakautumista epätasaisesti.

Erotilanne avosuhteessa erottaa myös omaisuuden, joka kannattaa siksi suhteen aikana hankkia aina sen puolison nimiin, jonka on tarkoitus olla omistaja. Yhteisomistus on tietenkin myös mahdollista, esimerkiksi auto voidaan rekisteröidä molempien nimiin. Jos taas esimerkiksi yhteinen koti on ”varakkaamman” puolison nimissä ja sattuu pahin, eli tämä menehtyy, ei jäljelle jäänyt puoliso välttämättä ole oikeutettu asumaan yhteisessä kodissa. Perimisasioiden takia ei kuitenkaan tarvitse kiiruhtaa naimisiin, vaan avopuolison oikeutta asuntoon voidaan turvata keskinäisellä testamentilla.

En halua maalailla ikäviä mielikuvia yhdenkään avoparin parisuhteen ylle, mutta joskus kuitenkin on hyvä, että faktat ovat hallussa, varmuuden vuoksi. Toivotan kaikille avo- sekä aviopareille rakkaudentäyteistä ja pitkää yhteiseloa!

Avopuolisot voivat tehdä testamentin OP Etelä-Karjalan lakipalveluissa. Varaa aika keskusteluun soittamalla numeroon 0100 0500.