Sanotaan, että vuodet eivät ole veljeksiä. Viime vuoden alkukesän hyvät satonäkymät haihtuivat, kun satokausi päättyi lopulta poikkeuksellisen sateiseen syksyyn. Runsaslumisen talven jälkeen odotukset keväästä ja sen etenemisestä olivat hieman toisenlaiset kuin miltä tilanne nyt näyttää. Lämpöinen loppukevät on tehnyt hyvää, kun ajattelemme sadon kehittymistä ja syksyn sadonkorjuuta. Peltotyöt on saatu käyntiin hyvien olosuhteiden vallitessa ja oikeaan aikaan.

Etana, etana näytä sarves, onko huomenna pouta?

Tätä hoettiin lapsena. Tilastoa etanan ennustajantaidoista en tullut silloin pitäneeksi. Totuus lienee kuitenkin, että säätä ja keliolosuhteita on vaikea ennustaa kovin pitkälle eteenpäin. Vaikuttamismahdollisuuksia sääoloihin ei ole.

Maatilayrittäjä joutuu työssään pohtimaan keinoja, millä sään aiheuttamaa yritystoiminnan riskiä voi pienentää. Ratkaisut ovat tilakohtaisia, vaatien toisinaan myös rahallista panosta. Viime syksyn sateisuus vauhditti mm. kuivuri-investointien suunnittelua tälle kesälle.

Tunnista yrityksesi riskit ja huomio ne

Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen on osa yrityksen jatkuvaa kehitystyötä. Esimerkiksi, kun suunnitellaan uutta investointia, on tärkeää miettiä sen riskivaikutusta yrityksen toimintaan. Poistaako investointi riskejä vai lisääkö se niitä? Todennäköisesti molempia. Investoinnin tarvitessa rahoitusta ja lainamäärän kasvaessa tulee pohdittavaksi, mitä yrityksen kehittämiselle ja kasvutavoitteille tapahtuu, jos korot lähtevät nousuun? Kestääkö kassa? Entä vaikeutuvatko tulevaisuuden kehittämistoimet?

Minulta kysytään usein: ”Mitä mieltä sinä olet, lähtevätkö korot nousuun?” En ole kuitenkaan ruvennut ennustajaksi. Mielestäni korkosuojausta tulisi miettiä kuin vakuutusta. Minulla on metsässä vakuutus myrskyn varalta, mutta Asta-myrskyn tuhon kokeneena toivon, että myrskyä ei koskaan enää tule. Talossani on palovakuutus, mutta tulipalo olisi painajainen. Korkosuojauksen ja vakuutusten tarkoituk-sena on turvata yrityksen toimintaedellytykset riskin realisoituessa. Unohdetaan siis ennustaminen ja varaudutaan riskeihin.

Lue myös Maatalousyrittäjän palvelut

OP Keski-Suomi etusivulle

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP Mediassa