Yritysmaailmassa ei voi menestyä ilman luottamusta. Kuinka vakuutan asiakkaat, yhteistyökumppanit ja rahoittajan? Yrittäjänä onnistumiseen tarvitaan luottamusta ja uskoa myytävään tuotteeseen, palveluun ja omaan sekä henkilökunnan osaamiseen. Mitä arvokkaammasta tuotteesta tai palvelusta on kyse, sen suurempi on luottamuksen merkitys.

Luottamus – tunnetta ja tietoa

Pankkitoiminta perustuu vahvemmin luottamukseen kuin yritystoiminta keskimäärin. Toiminta edellyttää molemminpuolista luottamusta, mikä rakennetaan hyvällä asiakastuntemuksella ja henkilökunnan osaamisella. Oman kodin hankinta, yritystoiminnan aloittaminen tai yrityksen ostaminen ovat isoja asioita, joita ei voi toteuttaa ilman luottamusta omaan ja yhteistyökumppanien tekemiseen. Pankin rooli kumppanina on merkittävä asumisen unelmien rahoittajana ja uuden yritystoiminnan mahdollistajana. Hankinnat ovat usein euromääräisesti isoja ja rahan lisäksi mukana on suuria tunteita. Laina-asioissa tehdään isoja pitkäkestoisia päätöksiä. Koska tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, myös riskeiltä suojautuminen on tärkeää. Hyvä kumppanuus pankin ja asiakkaan välillä tarkoittaa asiakkuuden kokonaisvaltaista huomioimista, näkemystä ja asiakkaan aut-tamista parhaisiin ratkaisuihin kokemuksen ja tiedon avulla.

Myötä- ja vastamäessä

Luottamuksen rakentaminen on monipuolista vuorovaikutusta elein, ilmein ja sanoin - tekoja unohtamatta. Hyvinä aikoina sen saavuttaminen on helpompaa, mutta vasta vaikeina aikoina luottamus todella punnitaan. Näitä vaikeita aikoja on nyt eletty noin puolentoista vuoden ajan ja edel-leen epävarmuutta tulevasta on olemassa. Luottamus on kovaa valuuttaa näinä aikoina ja se toimii asiakassuhteessa molempiin suuntiin.

Haluamme olla luottamuksen arvoisia, kuinka onnistuimme?

Lopullinen luottamus mitataan asiakkaalle syntyneen kokemuksen kautta. Mitataksemme luottamusta ja onnistumista asiakaspalvelussamme, ke-räämme jatkuvasti asiakaspalautetta. Kiitos kaikille palautetta antaneille. Toivomme, että jaksatte myös jatkossa vastata palautepyyntöihimme.