Taloussuunnitelmaa tehdessä kurkistetaan usein taloyhtiön kunnossapitosuunnitelmaan ja sen tarkempaan sisältöön, koska sieltä löytyvät tulevien vuosien kunnossapito- ja korjaustoimien tarpeet, ajoitus sekä kustannukset. Löytyykö teidän taloyhtiönne kunnossapitosuunnitel-masta suunniteltuja korjauksia tai remontteja, jotka vaatisivat tässä vaiheessa tarkempaa pysähtymistä ja valmistelua? Onko niihin varauduttu ennakolta tai olisiko nyt oikea aika aloittaa ennakkosäästäminen tulevia remontteja varten?

Näkemykseni mukaan eteen tuleviin korjauksiin kannattaa taloyhtiöissä varautua ja valmistautua hyvissä ajoin niin taloudellisesti kuin teknisesti. Osakkaiden omistamien kotien ja sijoituskohteiden jälleenmyyntiarvoa asuntomarkkinoilla ylläpidetään parhaiten tekemällä oikea-aikaisesti taloyhtiöiden remontit sekä korjaukset. Näin estetään taloyhtiön korjausvelan syntyminen, joka joissakin tapauksissa voi olla uuden rahoituksen este. Samalla alueella voi myynnissä olla kahdesta eri taloyhtiöstä identtiset huoneistot, mutta toiseen taloyhtiöön on tehty tasaisesti kunnostuksia sekä remontteja. Kummasta taloyhtiöstä sinä haluaisit ostaa itsellesi kodin?

Yleisesti markkinat odottavat korkojen pysyvän matalalla tasolla lähivuodet, mutta taloyhtiöiden rahoituksissa puhutaan usein yli 10 vuoden pituisista takaisinmaksuajoista. Tällöin remontin tai korjauksen rahoituspäätöstä tehdessä taloyhtiön yhtiökokouksen on osattava ottaa korkonäkemys hyvin pitkälle ajalle, johon asiantuntijatkaan eivät uskalla lähteä ennustusta tekemään. Korkosuojatulla taloyhtiönluotolla tulevien vuosien taloussuunnitelman laadinta helpottuu, koska tulevien vuosien korkokulut voidaan laskea ennakolta.

Taloyhtiöiden hakiessa rahoitusta pankista, olemme kiinnostuneita yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tehtyjen remonttien lisäksi isännöitsijäntodistuksesta, osakasluettelosta ja viisivuotisesta kunnossapitotarveselvityksestä, josta käyvät ilmi taloyhtiön tulevien vuosien korjaustarpeet nyt haettavan hankkeen lisäksi. Näiden tietojen perusteella pankin on helpompi lähteä miettimään rahoitettavaa hankekokonaisuutta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Lue lisää taloyhtiöiden tuotteista ja palveluista 

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa