Suurimmat suomalaisten huolenaiheet liittyvät talousasioihin. Toimeentulo koostuu varallisuudesta, käytettävissä olevista tuloista sekä siitä, että varaudutaan myös pahojen päivien varalle. Koska asunnot ovat suurin suomalaisten yksittäinen varallisuuserä, on asumiskulujen hallinta keskeistä perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Asumisen kustannukset ovat nousseet jo jonkun aikaan nopeammin, kuin tulot. Kulujen on ennustettu kasvavan keskimäärin 4,5 prosenttia vuodessa vuosina 2017-2021 (PTT). Kotitalouksien velkaantumisaste onkin noussut miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Vuonna 2000 se oli 67,5 % ja vuoden 2017 lopussa 127,8 %. Kehitys johtuu pitkälle siitä, että uusien asuntojen hinnat ovat nousseet ja vanhojen asuntojen peruskorjauskustannukset vaativat merkittäviä lainarahalla tehtäviä investointeja.

Kiinteistöliiton mukaan Suomessa on noin 88 000 asunto-osakeyhtiötä, joissa on lähes 1,5 miljoonaa asuntoa ja 2,6 miljoonaa asukasta. Taloyhtiöiden lainat ovat useamman vuoden ajan kasvaneet merkittävästi nopeammin kuin asuntolainat. Asuntolainojen kasvuvauhti on ollut viime vuosina noin kahden prosentin luokkaa, kun vastaavasti taloyhtiölainojen vuosikasvu on ollut yli 10 prosenttia. Kotitalouksilla on asuntolainaa noin 94 miljardia euroa ja taloyhtiöillä noin 17 miljardia. Lainoihin sisältyy merkittävä korkoriski. Esimerkiksi noin prosentin nousu tarkoittaa miljardi euroa lisää korkokuluja kotitalouksille vuodessa. Taloyhtiölainojen osalta koron nousu vaikuttaa tietysti suoraan asukkaiden rahoitusvastikkeisiin.

Pitkät korot ovat nousseet jo toista vuotta. Työllisyyden ja talouskasvun kohentuessa korkojen nousu jatkunee. Taloyhtiölainojen hoitokulut kasvavat ennen pitkää. Korkojen suojauskustannus on edullisempi korkojen ollessa vielä matalalla. Suojaus onnistuu myös jo olemassa olevaan lainaan ja tällöin korko muuttuu kiinteäksi vaikkapa koko laina-ajaksi, eikä rahoitusvastikkeet taloyhtiöissä nouse.

Pian on taas kevätkokousten aika. Taloyhtiöiden isännöitsijät ja hallitukset ovat tärkeässä asemassa pohdiskeltaessa korkonäkymiä ja tulevien vuosien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määriä.

Toivotan huoletonta asumisen tulevaisuutta sinulle!

Lue lisää taloyhtiön korkosuojauksesta täältä.