Minun, sinun ja meidän lapset – kuka perii?

Uusperheissä perimys voi usein aiheuttaa epätietoisuutta. Lain mukaan minut perivät minun ja meidän lapset. Sinun lapset eivät peri minua ilman testamenttia, vaikka perheenä asuttaisiinkin. Ja jos sinulla meidän ollessa aviopuolisoita ei ole lainkaan lapsia, minä perin sinut. Mutta jos avoliitossa sinulla ei ole lapsia, sinut perivät uusperheen ulkopuoliset henkilöt. Heitä voivat esimerkiksi olla sinun omat vanhemmat tai sisarukset.

Moni uusperheen vanhempi haluaa, että hänen oma omaisuutensa periytyy vain hänen omille lapsilleen. Puolisoiden tulee huolehtia siitä, että heidän kesken omaisuus jakaantuu rahoituksen ja panostuksen suhteessa. Lisäksi puolisoilla on aiheellista olla vähintäänkin avioehtosopimus laadittuna.

On myös niitä uusperheen vanhempia, joiden tahtona on kaikkien lasten – minun, sinun ja meidän – tasapuolinen kohtelu perimyksessä. Testamentilla voidaan vaikuttaa tilanteeseen. Tilannetta mutkistaa se, että omilla lapsilla on aina oikeus lakiosaan. Jos puolisoilla on eri määrä lapsia tai varallisuusero on merkittävä, tasajaon toteuttaminen voi olla vaikeaa.

Myös entiset puolisot voivat aiheuttaa yllätyksiä perimystilanteessa. Onkin hyvä varmistua siitä, että aiemmista liitoista ositukset on toimitettu ja kattilat on jaettu.

Testamenttiin oma tahto

Uusperheissä kannattaa käydä keskusteluja siitä, minkälainen lesken asema olisi kuolemantapauksessa. Riittäisikö aviolesken asumissuoja, vai tarvitseeko leski jotain muutakin, esimerkiksi tilivaroja käyttöönsä?

Huolta voi aiheuttaa myös mielikuva siitä, että kuolinpesässä alaikäistä lasta edustaisi vainajan ex-puoliso. Testamenttiin voidaankin kirjata toive alaikäisen lapsen edunvalvojasta perintöasioissa. Kirjaus ei kuitenkaan sido viranomaisia. Testamenttiin voidaan ottaa myös määräys testamentin toimeenpanijasta, joka huolehtii perinnöstä siihen saakka, kunnes alaikäisestä lapsesta tulee täysi-ikäinen.

Asiantuntija laatii parhaat mahdolliset asiakirjat

Lesken, omien ja puolison lasten asemaan uusperheissä vaikuttaa kovin moni asia. Uusperhettä perustettaessa kissa kannattaa nostaa pöydälle ja keskustella perheen tahtotilasta yhdessä lainopillisen asiantuntijan kanssa. Lainopillisen asiantuntijan tehtävänä on laatia tilanteeseen parhaat mahdolliset asiakirjat.

Perhe on paras, kaikessa monimuotoisuudessaan.

OP:n Private Banking -palvelut

OP Private Keski-Suomi ja asiantuntijat

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle