Perintöveroliput voivat kolahtaa lasten postiluukkuihin jo ennen kuin kuolinpesä on saatettu jakokuntoon. Lapset joutuvat maksamaan perintöverot myös tilanteessa, jossa kuolinpesän omaisuus jää lesken hallintaan ja käyttöön. Huoli rahasta voi siten olla hyvinkin aiheellinen.

Asioilla on tapana järjestyä. Leski saattaa olla oikeutettu perhe-eläkkeeseen, mikä tasaa lesken tuloja. Kuolinpesällä voi olla sijoitusvarallisuutta, jota voidaan jakaa leskelle ja lapsille. Kesämökki on ehkä tarkoitus myydä ja kauppahinnasta voidaan maksaa kuolinpesän maksut.

MUTTA. Kaikki tämä ei tapahdu hetkessä. Laskut erääntyvät usein nopeammin kuin perintörahat ovat käytettävissä. Asioiden järjestely kestää vieläkin kauemmin, jos kuolinpesässä on osakkaana alaikäinen lapsi, dementoinut leski, tai jos vaikka jonkun pesän osakkaan osuus on ulosmitattu. Silloin perinnön jakamiseen tarvitaan myös viranomaisen lupa.

Yksi tapa huolehtia läheistensä pärjäämisestä, on tehdä sijoitusvakuutus. Sijoitusvakuutuksen voi tehdä kertasijoituksena tai säästää pieniä
summia pidemmällä aikavälillä. Pienistäkin summista voi kertyä vuosien aikana iso apu läheisille.

Vakuutussäästön jakaantuminen oman kuoleman jälkeen määritellään sijoitusvakuutukseen edunsaajamääräyksellä. Edunsaajamääräyksen kirjaamisessa on syytä olla huolellinen. Kirjaus vaikuttaa siihen, kuka vakuutussäästön saa ja kuinka nopeasti. Kirjaus voi vaikuttaa myös siihen, kuinka säästö verotetaan.

Jos vakuutussäästön edunsaajana ovat esimerkiksi omaiset, maksetaan vakuutussäästö leskelle ja lapsille mahdollisista testamenttimääräyksistä, perintöriidoista tai edunvalvonnassa olevasta pesän osakkaasta huolimatta. Vakuutussäästö on usein omaisten omilla tileillä jo ennen perunkirjoituksen toimittamista.

Sijoitusvakuutus on varainhoidossa hyvä tapa vaurastua, mutta lakimiehen silmälaseilla katsottuna se on myös oiva keino huolehtia läheisten taloudellisesta pärjäämisestä surun keskellä. Vakuutuksesta vaivattomasti saatu korvaus tuo läheisille taloudellista turvaa. Miksi siis huolestua, kun voi varautua.

Tutustu vakuutussäästämisen vaihtoehtoihin

OP Keski-Suomen varallisuudenhoidon palvelut

OP Keski-Suomi op.fi-sivulle

Lue lisää OP Keski-Suomen kirjoituksia OP Mediasta