Sähköpyöriä on jo paljon ja erilaisia malleja on saatavilla monia. Enää ei kuitenkaan riitä, että pyörässä on ominaisuutena sähkömoottori vaan huomiota kiinnitetään enemmän ajokokemukseen ja pyörän muihin ominaisuuksiin. Ajotuntuman pitää olla erinomainen. Sähkömoottorin avustus pitää olla mahdollisimman luonteva apu omaan polkemiseen ja avustuksen pitää riittää jo kohtuulliseen matkaan. Lisäksi arvostus muihin ominaisuuksiin kuin sähkömoottorilla liikkumiseen on noussut. Halutaan esimerkiksi tarkkaa tietoa ajetuista matkoista, akkujen tilasta ja turvaa varkauden ja ilkivallan varalle.

Pyörien ominaisuudet paranevat ja kehitys edistyy koko ajan. Tällöin pyöräily itsessäänkin muuttuu. Tämä ajatus on ollut meillä koko ajan mielessä, kun olemme kehittäneet pyöräämme. Tärkeää on ajatella, mitä pyöräily tulevaisuudessa on ja mitä ominaisuuksia pyörissä pitäisi olla. Kehitys tulee luultavasti tapahtumaan sovellusten ja palveluiden puolella. Tähän liittyen lähdemmekin HansCruiserissa kehittämään pilvipalvelua, jonka avulla saadaan tarkkaa ja hyödyllistä tietoa pyörästä käyttäjälle ja valmistajalle. Pilvipalvelu tuo pyöräilyyn uuden ulottuvuuden ja mahdollistaa sellaisten ominaisuuksien lisäämisen, mitä pyörissä ei ole aiemmin ollut. Kun pyörä on yhteydessä nettiin, avaa se ovet uudella tavalla ominaisuuksien kehittämiseen. Jotkin pilvipalvelun mahdollistamat ominaisuudet ovat jo nyt kysyttyjä kuten paikannus. Pilvipalvelun kehittäminen tulee varmasti antamaan tulevaisuudessa myös sellaisia mahdollisuuksia, joita emme osaa vielä ennustaa.

Kehittyvä teknologia ja sen tuomat ominaisuudet pyöräilyyn on yksi osa-alue, mikä tulee muuttamaan pyöräilyn. Tämän lisäksi lisääntyvä pyöräily ja kiinnostus sähköpyöriä kohtaan tulee näkymään teillä, pihoissa, taloyhtiöissä ja palveluissa. Kun sähköpyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan, kynnys sellaisen hankkimiseen pienenee.

Varmasti moni kaupunki parantaa pyöräilyn mahdollisuutta kaupunkialueella hyvillä pyöräteillä tai –kaistoilla. Monissa kaupungeissa näihin on jo panostettu, mutta kehitettävää vielä löytyy. Pyöräkaistojen merkitys lisääntyy sähköpyörien myötä. Pyörien nopeudet muuttuvat ja monissa tilanteissa sähköpyörien nopeus on huomattavasti korkeampi kuin tavallisissa pyörissä. Tällöin pyörien omilla kaistoilla pystyy liikkumaan sujuvasti eikä vaaratilanteita synny helposti esimerkiksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden välillä.

Hyvien pyöräilyteiden lisäksi sähköpyörien ja muiden sähköisten kulkuneuvojen lisääntyminen vaatii myös latauspisteitä julkisille paikoille. Uskon, että nämä tulevat lisääntymään seuraavien vuosien aikana samoin kuin hyvät säilytysmahdollisuudet. Myös monet taloyhtiöt tulevat olemaan suunnannäyttäjiä ja tarjoavat asukkailleen mahdollisuuden ladata ja säilyttää sähköpyöriään sisätiloissa. Säilytyksen parantuminen varmasti lisäisi sähköpyörien ostajia, sillä kalliiden pyörien säilyttäminen ulkona tuntuu monesta riskialttiilta. Sähköpyörien lisääntyminen tuo myös uusia mahdollisuuksia erilaisille palveluille liittyen lataukseen ja säilytykseen.

Kyllä, uskon, että sähköpyörät muuttavat pyöräilyn tulevaisuuden. Muutos tulee näkymään lisääntyneenä pyöräilynä, parempana mahdollisuutena säilyttää, ladata ja käyttää pyöriä. Ehkä tulevaisuudessa näemme tavallisten pyörätelineiden sijaan hyvin lukittavia latauspisteitä, joissa jokainen voi säilyttää omia sähköpyöriään esimerkiksi työpäivän ajan. Myös pilvipalvelun sovellusten kautta pyöräily muuttaa merkityksensä eikä se enää ole vain paikasta toiseen liikkumista tai hyötyliikunnan keino. Sovellukset voivat esimerkiksi näyttää matkan aikana mielenkiintoisia nähtävyyksiä tai pyöräilyreittejä. Mielestäni tulevaisuuden pyöräilyssä yhdistyy perinteisen pyöräilyn hyvät ominaisuudet sekä teknologian tuomat mahdollisuudet. Omalta osaltamme kehitämme tulevaisuuden pyöräilyä ja vähän rikkomme rajoja siinä, mitä pyöräily voisi olla.

Muuta evästeasetuksiasi

Kirjoittaja on Mari Asmala HansCruiserilta

Tutustu HansCruiseriin www.hanscruiser.fi | Facebookissa hanscruiserbikes | Instagramissa hanscruiser