Koronan alkaessa noin kaksi vuotta sitten ennustettiin sen kestävän jopa useamman vuoden. Ihmisellähän on tapana laimentaa tai vähätellä asiaa, jota ei halua kohdata, joten tuolloin ensimmäinen ajatukseni oli, että ei kai nyt sentään. Nyt on todettava, että kyllä niin vain kävi, ja korona kiertää edelleen. Ehkä onkin hyvä pohtia, mitä on tapahtunut ja mikä on muuttunut, kun palvelut taas avautuvat ja ihmiset voivat liikkua vapaammin.

Viimeinen vuosi ajassa ennen koronaa on 2019. Tällöin oli ihan normaalia mennä lomalle ulkomaille ja käyttää ostoksissa verkkokauppoja. Etätyöskentely oli kuvioissa mukana alasta riippuen enemmän tai vähemmän.

Rahoitusalan digitalisaatio oli jo tuolloin kehittynyttä. Pankissa asioinnin tarvetta pystyttiin kuvaamaan niin sanottujen sydänkäyrän huippukohtien avulla. Asiakkaat kävivät pankissa paikan päällä sydänkäyrän huipuilla eli esimerkiksi silloin, kun perustivat yrityksen, hankkivat oman asunnon tai saivat perheenlisäystä, tai kun yritys teki investointeja. Peruspankkiasiat hoituivat suurimmalta osin verkkopalvelussa, ja etäasiointi alkoi olla aiempaa suositumpaa.

Kuluneet kaksi vuotta nopeuttivat muutosta entisestään. Työn tekeminen ja vapaa-ajan viettäminen muuttuivat hetkessä täysin. Matkustaminen vaihtui hetkessä kaukokohteista kotimaan lähikohteisiin. Jopa pieni retki kotoa lähimmälle laavulle makkaraa paistamaan tarjosi elämyksiä korona-arkeen. Etätyöt tulivat kaikkialle sinne, missä etänä tekeminen oli mahdollista. Tänä päivänä asiakkaamme asioivat pankissa edelleen elämän huippukohdissa, mutta pääosin erilaisten etäkanavien kautta. Peruspankkiasiat hoituivat edelleen suurimmalta osin verkkopalvelun kautta.

Kuluvaa vuotta ja tulevaisuutta kuvaa suuri kysymysmerkki. Mihin haluamme matkustaa? Miten omat ajatukset ovat muuttuneet?

Kohta voimme matkustaa kauas tai lähelle, tehdä töitä etänä tai toimistolla. Verkkokaupoista tilaaminen on arkipäivää, ja sieltä saamme tilattua melkein mitä vaan. Myös tapahtumatarjonta palaa kohta ennalleen. Rajat aukeavat ja rajoitukset poistuvat.

Pankkiasiointi muuttuu edelleen, ja etäkanavat kehittyvät. Vaikka me pankkilaiset kohtaamme yhä useampia asiakkaitamme etäkanavien kautta, meidät tavoittaa jatkossakin myös paikan päällä. OP Oulu on paikallinen pankki Oulun alueella, ja kaikki asiantuntijamme ovat tavoitettavissa paikallisesti – niin fyysisesti pankilla kuin digitaalisesti.

Henkilökohtaisesti olen kaivannut mahdollisuutta käydä erilaisissa tapahtumissa. Kalenterissani on tulevalle keväälle jo muutama paikallinen tapahtuma varattuna, kunhan tilanne ne sallii ja tällä hetkellä onneksi näyttää siltä, että sallii. Paikallisuus ja paikalliset palvelut livenä tai etänä ansaitsevat uudenlaisen arvonnousun. Tuetaan yhdessä alueen elinvoimaa ja panostetaan paikallisten palvelujen käyttämiseen.

Juttu on julkaistu aiemmin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien lehdessä.