Englanninkielisistä sanoista environmental, social and governance tuleva kirjainyhdistelmä ESG kertoo kohteen ympäristövaikutuksista, sosiaalisista vaikutuksista ja hyvän hallintotavan käytännöistä.

Vastuullisesta sijoituskohteesta saattaa saada keskimääräistä parempaa tuottoa. Tutkimusten mukaan vastuullisissa yrityksissä on uskollisia asiakkaita, jotka tuovat pitkän aikavälin liikevaihtoa.

Vastuullisesti toimivat yritykset säästävät kustannuksia; esimerkiksi lainaraha on niille edullisempaa. Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestönkasvu, vaikuttavat tulevaisuudessa yrityksiin monella tavalla. Siksi on tärkeää selvittää, minkälaisia toimintaedellytyksiä sijoituskohteella on jatkossa, eli hyötyykö se trendeistä vai uhkaavatko ne sen liiketoimintaa.

Hankenin apulaisprofessori Hanna Silvola OP Tampereen Talousillassa 30.9.2019

Miten sijoittaa vastuullisesti? Vinkkejä sijoituskohteiden pohdintaan