Vesille venosen mieli - kevään edetessä on monella veneen kevätkunnostus ja vesillelasku edessä.

Kevätkunnostus alkaa itse asiassa jo talven aikana varautumalla siihen, että itse vene ja siihen oleellisesti kuuluvat varusteet selviävät hyvin talven säärasitusten yli. Talven aikana on syytä varmistaa, etteivät sääolosuhteet, erityisesti tuuli, lumi tai jää saa aikaan vaurioita. Myös näin keväällä ilmojen lämmetessä kosteuden tiivistyminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi sähkölaitteille tai tekstiileille vaurioita. Vene kannattaakin ajoittain tuulettaa. Jos akku säilytetään veneessä talven yli, niin jäätyessään varaamaton akku myös hyvin todennäköisesti vauroituu. Ja tietysti toivotaan, ettei veneessä käy varkaita.

Kevään edetessä on hyvä tarkistaa mm. vakuutusten kattavuus ja Meripelastusseuran Trossi-jäsenyys, joka varmistaa jäsenilleen pääsääntöisesti maksuttoman avustuspalvelun ongelmatilanteessa. Eri pursi- ja veneseurojen omat katsastumenettelyt on luonnollisesti myös syytä huomioida ja varata ajoissa, mm. runkokatsastus pitää hoitaa aluksen vielä ollessa maissa.

Ja sitten niihin venekevään varsinaisiin puuhiin, jotka kevätauringon lämmittäessä ja veneilykauden ollessa vasta edessä ovat varsinaista laatuaikaa. Puu- ja lasikuituveneet vaativat luonnollisesti vähän erilaista huolenpitoa ja monella onkin varmasti kehittynyt jo oma rutiini.

Hyvin hoidettu vene antaa veneilijälle iloa, eikä omistajaa varmastikaan harmita, jos huolella hoidettu alus kerää myös katseita. Jokavuotisiin rutiineihin kuuluu luonnollisesti pintojen pesu, lasikuituosien vahaus, puuosien käsittely ja pohjan huolto sekä myrkkymaali. Myrkkymaalia ei tarvitse levittää koko kerrosta joka vuosi, mutta on suositeltavaa  käydä läpi mahdolliset nirhaumat ja paikat, mihin vesikasvillisuutta on edellisenä kautena päässyt tarttumaan.

Tarkistuslistaa kevään töihin

Kauden kohokohtia eivät varmaan tulisi olemaan matkan keskeytyminen ennalta arvaamatta tai veneen uppoaminen laituriin. Pilssipumppu jaksaa vain sen, mitä akussa on virtaa ja veneet ovat ajoittain pikiäkin aikoja yksin laiturissa tai rannassa. Siksi kannattaa rauhallisesti ja ajatuksella käydä vene läpi ennen vesillelaskua. Seuraavassa tulee yleisiä neuvoja, jotka eivät luonnollisestikaan ole kaiken kattavia, sillä jokaisella veneellä on omat erityispiirteensä ja huolenpidon tarpeensa.

Tunne veneesi.

Rungon kevätkatselmukseen kuuluu oleellisesti läpivientien tarkastaminen. Näitä ovat erilaiset voimalinjaan liittyvät kohteet, kuten jäähdytys- ja pakojärjestelmä, itse propulsiolinja joko potkuriakselin, vetolaitteen tai peräsimen muodossa. Myös muut läpiviennit on syytä tarkistaa,  näitä ovat esimerkiksi wc, vesijärjestelmä, erilaiset anturit ja tyhjennystulpat.

Aluksen moottori kannattaa huoltaa vuosittain avovesikauden ulkopuolella. Moni luottaa ammattilaisen apuun ja merkkihuollot huoltavat mielellään laitteet talven aikana ruuhkahuippujen ulkopuolella. Jos teet huollon itse, merkkikohtaisia huolto-ohjeita on syytä noudattaa, vetolaitetta unohtamatta. Erilaiset integroidut lämmityslaitteet on myös syytä käydä läpi ja tarkastaa vähintään paloturvallisuus.

Yksi yleisimmistä meripelastus- tai Trossitehtävistä on polttoainejärjestelmästä ja erityisesti polttoaineen loppumisesta johtuvat syyt. Koko polttoainejärjestelmä on syytä käydä läpi: tankki, letkut, liittimet ja tiiveys. Vuotava letku voi pahimmillaan keskeyttää ainakin matkan, mutta se voi aiheuttaa myös palovaaran. Tulipalo veneessä on yksi varallisimmista tilanteista vesillä. Nykyiset polttoaineet säilyvät aiempaa huonommin talven yli ja onkin suositeltavaa täyttää tankki tuoreella aineella kauden alussa.

Muita huomioitavia veneen järjestelmiä ovat sähköjärjestelmä ja akku; ohjausjärjestelmä kaapeleiden tai vaijereiden rasvauksineen ja myös vesijärjestelmä, jos sellainen on alukseen asennettu. Purjeveneessä rikaus on oma urakkansa ja siinä samalla tulee tarkistettavaksi takila, purjeet ja köydet muun purjehdusvarustuksen lisäksi.

Turvallisuus

Erityishuomio kannattaa kiinnittää irtovarusteisiin ja turvallisuusvarusteista on hyvä aloittaa. Oikean kokoiset pelastusliivit tarvitaan kaikille veneessä olijoille. Veneilyssä ovat suuren suosion saavuttaneet ns. paukkuliivit, joiden säännöllinen huoltaminen on erityisen tärkeää - ne on syytä tarkastaa myös kauden aikana. On nimittäin hyvin todennäköistä, että siitä kymmenen vuotta sitten marketista ostetusta paukkuliivistä löytyy ajan myötä toimintahäiriö. Paukkuliivessä on kolme tarkastettavaa kohdetta:

  1. sulake eli ns. suola, laitteessa itsessään on usein indikaattori
  2. kaasupatruuna, jonka kunnon voi arvioida punnitsemalla se ja vertaamalla nimellisarvoihin
  3. varsinaiset keuhkot, joista on tarkistettava, ettei niissä ole reikiä tai muita vaurioita.

Veneen sammutin pitää tarkastuttaa ja leimauttaa joka vuosi ja muut veneluokkaan sidotut turvallisuusvarusteet, kuten hätäraketit, pitää olla ”parasta ennen” -kunnossa.

Erilaiset kännykkäsovellukset ovat syrjäyttäneet perinteiset navigointilaitteet, mutta on hyvä muistaa, että ajantasainen paperinen merikartta tarvitaan reittisuunnittelua vaativilla merimatkoilla liikuttaessa tuttujen vesireittien ulkopuolella.

Kiinnitysvarusteet ja köydet on syytä tarkastaa, jotta vene pysyy huonollakin kelillä kiinnitettynä. Moni pitää ankkuria ainoastaan kalastusvarustuksena, mutta ankkuri on oleellinen varuste vauriotilanteessa, mikäli et halua, että ohjailukyvytön aluksesi ajelehtii karille, laivaväylälle tai avomerelle. Tyhjennysvarusteet tarvitaan myös ja nämä valitaan veneen koon mukaan - vähintään perinteinen äyskäri on oltava mukana. Samoin tarvitaan jokin merkinantolaite, sumutorveksi pienempiin aluksiin riittää vaikkapa pilli.

Vesille!

Itse vesillelaskusuoritusta leimaa usein kiire. On tyypillistä, että luiskojen ja nostureiden vierellä on kärsimättömiä ihmisiä tarkkailemassa muiden suorituksia ja odottamassa omaa vuoroaan. Kannattaa siis olla hyvin valmistautunut.

Nauttikaa vesistöistämme ja veneilkää turvallisesti.

Vesillä liikutaan hyvää merimiestapaa noudattaen ja muistaen ne veneilijän kolme tärkeintä ohjetta: tähystäminen, tähystäminen ja tähystäminen. Niin kuin Vesiliikennelaki asian ilmaisee: ”Tärkeintä on huolellinen tähystys sekä kuulohavaintojen teko. Väistäminen pitää tehdä riittävän aikaisin ja riittävältä etäisyydeltä.”