Pianist, kompositör, dirigent och utbildningschef är en del av åbobon Marko Autios yrkesbenämningar. När operorna Cavalleria rusticana & Pajazzo i april kommer till premiär på Åbo Svenska Teater har Autio dubbla roller; han dirigerar och repeterar med kören samt agerar repetitör för solisterna.

- Under studietiden beskrevs repetitören samtidigt vara sångarens bästa vän, älskare, far och bror, skrattar Autio när vi sitter i konservatoriets och musikinstitutets lokaliteter i Åbo och väntar på att operakörens repetition ska börja.

En repetitörs uppgift är, som namnet anger, att repetera med sångarna och ta om styckena tills sångarna kan dem. Hen är på sätt och vis musikernas och sångarnas tränare. En repetitörs roll varierar beroende av produktion och sångarna använder sig inte nödvändigtvis av repetitörens tjänster innan scenrepetitionerna kommer igång.

- Sångarnas musikaliska yrkeskunskap har breddats över tid och nuförtiden kan många sångare repetera sina roller självständigt, påpekar Autio.

Marko Autio

Regissören, dirigenten och repetitören bildar en treenighet

 Regissören, dirigenten och repetitören jobbar intensivt ihop som en trio under repetitionsperioden.  När scenrepetitionerna inleds, tar dirigenten över det musikaliska ansvaret och repetiriörens arbete .blir underlydande. Repetitören fungerar också som repetitionspianist tills orkestern ersätter denne.

- Det tråkiga i en repetitörs roll är att stiga åt sidan när scenrepetitionerna inleds, solisterna har lärt sig sitt material och orkestern träder in. Den här gången är jag också kördirigent, så jag fortsätter jobba fram till föreställningarna och ger respons åt kören, berättar Autio.

 Repetitörens uppgift utgör trots allt en stor del av en operaproduktion.

-Repetitörens viktigaste roll är att hjälpa solisterna. Hen bör även behärska de viktigaste operaspråken; italienska, franska och även tyska. Hen ska dessutom känna till själva verket, för att kunna presentera händelseförloppet för solisterna, berätta vilka de andra karaktärerna är, var ariorna placerar sig och vilka känslor verket förmedlar. Ytterligare ska repetitören sjunga - eller rättare sagt kraxa - alla de roller, som inte är närvarande. 

Att vaska fram “Cavpaja”-kören har främst gjorts som ett samarbete mellan Konservatoriet i Åbo och Åbo Yrkeshögskola. Kören har en betydande roll i operorna och materialet är digert. Det förberedande arbetet inför scenrepetitionerna i mars är stort, men får sin belöning till sist.

-Samarbetet, likaväl med publiken som med artisterna, är någonting metafysiskt och fint. En musiker lever av att många människor upplever musiken tillsammans och på samma sätt.

 


FAKTARUTA:

Marko Autio

 Autio har under sin karriär också själv komponerat två operor, dirigerat opera och Åbo filharmoniska orkester samt arbetat som dirigent i tio år på Turun kaupunginteatteri (Åbo stadsteater). Under tio års tid dirigerande han orkestern i över 1000 föreställningar. För närvarande undervisar han i operakonst och arbetar som utbildningschef för yrkesutbildningen vid konservatoriet i Åbo.

Översättning till svenska: Maria Olin