OP Turun Seutu on Turun Meripelastusyhdistyksen pääyhteistyökumppani ja kumppanuuden teemana on koulutustoiminta. Yhteistyömme mahdollistaa laadukkaan koulutustoiminnan ja erityisesti onnistuneen koulutusviikonlopun järjestämisen.

Jokainen meripelastusaluksella toimiva ”Crew”-merkeillä tunnistettava vapaaehtoinen käy läpi varsin kattavan koulutuksen ennen kuin hän voi pukea puna-siniset asut päälleen ja toimia aktiivimiehistössä. Meripelastajan polku alkaa tyypillisesti joko tulokaskarsinnasta tai junioritoiminnasta. Tulokaskarsinnan läpäisseet siirtyvät perehdytyksen jälkeen tulokkaasta harjoittelijaksi ja käyvät läpi tyypillisesti 12-24 kuukautta kestävän koulutusohjelman. Onnistuneen kansimiesnäytön ja suoritetun valtakunnallisen Pelastustekniikkakurssin jälkeen harjoittelija saa kansimiehen arvon. Kokelaan suoritettua hyväksytysti aluskohtaisen alusperehdytyksen, hän voi saada tehtävämääräyksen meripelastusalukseen ja tulla mukaan aktiivimiehistöön. Oikotietä tällä polulla ei ole, vaan kaikki todentavat valvonnan alla osaamisensa, riippumatta aiemmasta osaamisesta, koulutuksesta tai kokemuksesta. Koulutusjärjestelmä mahdollistaa myös sen, että mukaan toimintaan voi tulla, vaikka ei olisi aiemmin vesillä liikkunut. Lähtötilanteessa vaaditaan riittävä henkinen ja fyysinen kunto sekä uimataito.

Karkeasti ottaen koulutusjärjestelmä jakaantuu miehistön ja päällystön koulutusohjelmiin, tämän lisäksi tulevat erilliset ensivastekoulutukset. Meripelastajan on mahdollista kouluttautua myös ensiauttajaksi erillisen koulutusohjelman mukaisesti. Tyypillisesti päällikön koulutustasoon pääseminen edellyttää yli kymmenen vuoden aktiivista osallistumista päivystystoimintaan ja koulutusohjelman mukaisiin koulutuksiin. Koulutuksessa sovelletaan ”opetettu-harjoitellut-osaa” -tasoja ja osaaminen todennetaan siis erilaisin näyttökokein.

Koulutus jakaantuu kahteentoista kokonaisuuteen ja näissä jokaisessa on useampi alakohta:

1. Turvallisuus ja hätätilanteet meripelastusaluksella
2. Meripelastusjärjestelmä ja johtaminen
3. Merimiestaito
4. Navigointi ja aluksen ohjailu
5. Viestintä
6. Etsintätehtävät
7. Pelastustehtävät
8. Sammutustehtävät
9. Ensiaputehtävät
10. Avustustehtävät
11. Meripelastusaluksen tekniikka
12. Meripelastusaluksen huolto ja kunnossapito

Kuvassa Turun Meripelastusyhdistys ry:n puheenjohtaja Heikki Pöntynen

Suomen Meripelastusseuran paikallisilla jäsenyhdistyksellä on ns. Laivaisännän vastuu, joka vaatii valvomaan mm. miehistöjen pätevyyksiä. Yhdistyksen puheenjohtajalle kuuluu tyypillisesti Laivaisännän vastuu, jos muuta ei ole määrätty.

Suomen Meripelastusseura järjestää valtakunnallisia koulutuksia kurssikeskuksessaan Bågaskärissä ja lisäksi järjestetään keskitettyjä alueellisia koulutustapahtumia. Pääosa koulutuksista järjestetään kuitenkin paikallisyhdistyksissä. Turun Meripelastusyhdistyksen koulutustoiminta perustuu viikkokoulutusmalliin, missä avovesikaudella harjoitellaan aluksilla ja avovesikauden ulkopuolella muissa tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. 24/7 päivystyskauden aikana miehistöt harjoittelevat päivystystehtävien ohessa ja hälytystoiminnan sen mahdollistaessa.

Luonnollisesti osaamisen ylläpito on tärkeässä roolissa aluksia miehitettäessä. Jokaisella vapaaehtoisella meripelastajalla on velvollisuus itse ylläpitää omaa kykyään suoriutua koulutustasonsa mukaisista tehtävistä niillä aluksilla, joihin hänelle on myönnetty tehtävämääräys. Osaamisen ylläpitoa valvotaan virallisella ”Ylläpitokortilla”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähintään listalla olevat kymmenen osaamisaluetta pitää olla vuosittain harjoiteltuna uusimpien vaatimustasojen mukaisesti. Perinteisten merimiestaitojen ohella käydään läpi tyypilliset ensivastetilanteet ja todennetaan PPE-D osaaminen (painelu-puhalluselvytys yhdistettynä defibrillaatioon) ja defibrillaattorin käyttö. Lisäksi vaaditaan vuosittainen henkilökohtainen terveysilmoitus.

Turun Meripelastusyhdistyksessä vuoden koulutuksellinen päätapahtuma on yleensä toukokuussa järjestettävä Koulutusviikonloppu. Rastikoulutukset alkavat perjantai-iltana ja jatkuvat pitkälle sunnuntaihin. Vuoden 2022 Koulutusviikonloppu järjestettiin Maisaaressa ja nelisenkymmentä sitoutunutta koulutettavaa ja kouluttajaa mahdollistivat onnistuneen tapahtuman. Rastikoulutuksia järjestettiin noin kaksikymmentä, joten vähät vapaa-ajat kuluivat käytännössä siirtymiseen rastilta toiselle. Koulutusviikonlopun koulutukselliset tavoitteet keskittyivät osin ylläpitoon ja kertaukseen, osin esille tuotiin uusia vaatimustasoja. Tänä vuonna keskityimme päivittämään ohjaamotyöskentelymenetelmän Suomen Meripelastusseuran uusimpien suositusten mukaisiksi.

Koulutusviikonloppu on luonnollisesti tärkeä myös verkostoitumisen kannalta. Uudet tulokkaat ja harjoittelijat pääsevät paremmin tutustumaan kollegoihinsa yhteisen harjoittelun, makkaranpaiston ja saunomisen yhteydessä. Kokeneemmat miehistön jäsenet pääsevät kokeilemaan kouluttajan taitojaan ja voivat halutessaan ottaa vastuulleen rastin vetämisen.

Heikki Pöntynen
Puheenjohtaja
Turun Meripelastusyhdistys