Jag återvände som samma person till ett välkänt område, men tusen erfarenheter rikare och med vidare perspektiv. Jag tror även att min erfarenhet från bankens olika affärsverksamhetsområden kommer att vara till nyttasätt som även kunderna lägger märke till, beskriver Petri.

Rollen som affärsverksamhetsdirektör är tudelad. I en central roll är att styra verksamheten enligt överenskomna strategiska riktlinjer både från den egna banken och från OP Gruppen. Den andra konkreta rollen är ledarskap.

I mitt ledarskap strävar jag till att skapa sådana förhållanden där våra experter kan lyckas. En arbetsmiljö som motiverar och sporrar till utveckling ger positiva erfarenheter för arbetstagaren och i slutändan också nöjda kunder.

Förutom kunniga experter och ett gott utbud av tjänster inverkar också den värdegrund en bank med andelsverksamhet har på kundens val. OP Åbonejden har redan i hundra år arbetat för sin grunduppgift, att medföra ekonomiskt välbefinnande för sina kunder och för hela sitt verksamhetsområde.
 
- Såväl placeringar som kapitalförvaltning är långsiktig verksamhet, och just det är vår grej. Vi strävar efter långvariga kundrelationer och partnerskap, vilket jag hoppas att syns i hur vi tar hand om våra kunder. Vi strävar inte efter några snabba klipp, utan vi vill vara en heltäckande samarbetspart över generationer, summerar Petri.

Kundbelåtenhet framom allt

När samtalet går över till kundupplevelser, får Petris röst en ny och ännu ivrigare ton. Att svara på kundernas skiftande förväntningar och att hålla kundbelåtenheten på första plats i olika jämförelser är helt klart en av Petris största motivationer i jobbet. 

Det är väldigt viktigt att kunden får smidig service och att samarbetet med våra experter är fungerande och enkelt. I allt vi gör syns att kunden är högsta prioritet. Vi lyssnar lyhört på våra kunders varierande önskemål och behov, så all slags respons på vår verksamhet är oerhört viktig och välkommen, säger Petri.

Nuförtiden erbjuder också elektroniska tjänsters utveckling många lösningar som underlättar vardagen. Exempelvis nätmöten via Teams ger kunden friheten att föra förhandlingar med våra experter fast hemma i soffan. Man behöver inte reservera tid för att ta sig till bankens utrymmen, vilket friger för annat

Det utmärkta med ett Teams-nätmöte är att det genomförs med elektronisk identifiering. Således kan saker överenskommas smidigt under förhandlingarna, och merparten av ärendena behöver inte längre underskrifter på olika papper. I ett nätmöte via Teams är man ansikte mot ansikte med den egna bekanta kundansvariga och kan samtidigt utbyta tankar mer omfattande. Jag rekommenderar definitivt att testa, uppmuntrar Petri.

Den bästa tidpunkten att börja spara är nu

Allt fler finländare har under de senaste två åren hittat olika former för sparande och investering, från fonder till aktier. Petri förhåller sig väldigt positivt till fenomenet, eftersom att förbereda sig för framtiden är ett av de bästa besluten man speciellt i ung ålder kan göra. 
 
- När man från små bäckar sätter igång i tillräckligt god tid, förbereder man pensionstiden på ett värdefullt sätt. Och visst ger sparande samtidigt i övrigt möjligheter till flexibilitet under livets gång. Och det är aldrig försent att ta de första stegen mot att bli välbärgad; bästa dagen att börja var igår och den näst bästa är idag, påminner Petri.
 
Att börja spara och investera betyder inte enligt Petri att man ska behöva lida eller ge upp det roliga i livet. 

Man ska leva livet och också njuta av det! Det är alltså alldeles ok att också använda sparat kapital. Det viktigaste är att hitta en balans, att fundera om man nu ska använda alla sparade medel och sedan fortsätta spara ihärdigt också exempelvis efter den där semesterresan eller inköpet av en ny bil.

Ett annat viktigt område med balansgång är den mellan arbete och fritid. Petri får ork i vardagen genom att vara igång med sina tre barn i skolåldern och att vistas i friluften, hemma eller på stugan.
 
- Svenska är mitt modersmål, trots att det kanske inte direkt går att härleda från mitt namn. Till mig kan man alltså komma och prata på båda inhemska, oavsett om ämnet är våra kapitalförvaltningstjänster eller stugliv, säger Petri med ett skratt.

Du kan även kontakta Petri via Linkedin