Osakemarkkinaa vaivannut alakulo on syksyn aika hieman helpottanut ja riskilliset omaisuusluokat ovat tuottaneet positiivisesti lokakuusta lähtien. Keväällä käynnistynyt korkojen poikkeuksellisen voimakas nousu on tasoittunut, ja tämä on osaltaan tukenut osake- ja korkosijoitusten tuottoja loppuvuoden aikana.

Uskomme, että rahapolitiikan suurin kiristysvaihe on takanapäin ja markkina odottaa korkohuipun asettuvan Yhdysvalloissa noin 5 %:n tasolle ja Euroopassa noin 3 %:iin. Markkinaennusteissa Yhdysvaltain keskuspankilta ja Euroopan keskuspankilta odotetaan 50 korkopisteen nostoa ohjauskorkoon joulukuun korkokokouksissa, mutta sijoittajien kannalta epämieluisia yllätyksiäkin saatetaan nähdä.  Mielenkiintoista antia tulee olemaan myös Fedin vihjeet tulevasta korkokehityksestä ja EKP:n linjaukset taseen keventämisestä.

Inflaatio on osoittanut hidastumisen merkkejä, etenkin Yhdysvalloissa. Marraskuussa julkaistut lokakuun inflaatioluvut kertoivat inflaation hidastuneen ennakoitua enemmän. Euroalueen tilanne on haastavampi, sillä inflaatio jatkoi kiihtymistään lokakuussa. Marraskuun inflaatioluvuista saadaan lisätietoa joulukuun puolivälissä. Markkinoiden tulevan kehityksen kannalta on merkityksellistä, miten inflaatio etenee jatkossa ja miten rahapolitiikan askelmerkit asettuvat heikkenevässä talousympäristössä. On tärkeää, että yritysten tuloskunto pitää suhteessa sijoittajien odotuksiin.

Vallitsevista riskeistä huolimatta on tärkeää pitää kiinni sijoitussuunnitelmasta ja mukauttaa sitä muuttuneeseen sijoitusympäristöön sopivaksi. Pitkällä tähtäimellä tuotto-odotukset ovat taas kiinnostavalla tasolla.

Hajauta ja tehosta

Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin
Sijoittamiseen liittyviä riskejä voi hallita hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin. Viime vuosina perinteisten osake- ja korkosijoitusten rinnalle ovat nousseet vaihtoehtoiset sijoituskohteet, jotka ovat saaneet tukea pitkään ennätyksellisen alhaalla pysytelleestä korkotasosta. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat pärjänneet hyvin myös tänä vuonna, vaikka sijoitusympäristö on ollut korostetun haastava. Voimakas korkojen nousu on kuitenkin palauttanut korkosijoittamisen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi osana hajautettua sijoitussalkkua.

 Ajallinen hajauttaminen
Kun mietitään sijoittamista epävarmoina aikoina, ajallisen hajauttamisen merkitys korostuu. Ei pyritä ajoittamaan markkinaa, vaan toteutetaan sijoitukset useammassa erässä. Yksittäisellä kertaostolla saatetaan toki päästä parhaaseen tuottoon, jos ajoitus osuu nappiin, mutta ajallisella hajautuksella pyritäänkin pienentämään riskiä. Sijoittamalla useammassa erässä voi tasata markkinaheilunnan vaikutuksia salkun tuottokehitykseen.

Yrityksen kassavarojen tehostaminen
Lyhyen koron rahastot soveltuvat kassanhallinnan apuvälineeksi ja ylimääräisten kassavarojen lyhytaikaiseksi parkkipaikaksi. Hajautetut ratkaisut, joissa sijoitetaan hyvän luottoluokan ja lyhyen juoksuajan korkoinstrumentteihin, tarjoavat jo yli kahden prosentin tuottotasoa. Rahastojen sijoituskohteena ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, vaihtuva- ja kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä talletukset. Korkoriski pyritään pitämään matalana, jolloin yleisen korkotason muutosten vaikutus rahaston sijoitusten arvoon pienenee. Nykyisessä korkoympäristössä on luontevaa painottaa matalan korkoriskin ratkaisuja, sillä pitkien korkojen kehitykseen liittyy suurempi epävarmuus.

Olli Haataja, sijoitusjohtaja, OP Turun Seutu

OP_Turun_Seutu_Olli_Haatja.png