-Työni varainhoitajana on monipuolista ja vaihtelevaa. Saan toimia asiakkaan talouden asiantuntijana ja olla hänen tukenaan ensisijaisesti sijoitusasioissa, mutta luonnollisesti myös kaikissa muissa pankkiasioissa, Tiina toteaa.

Hän kertoo asiakassuhteen perustuvan aina täydelliseen luottamukseen, joka onkin pitkäaikaisen asiakassuhteen lähtökohta.

-Sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja asiaan perehtymistäkin. Osa asiakkaistamme haluaa tehdä sijoituspäätökset itse ja silloin he kaipaavat osaavaa keskustelukumppania sparratakseen ajatuksiaan. Toiset asiakkaat haluavat käyttää valmiimpia vaihtoehtoja, joka vapauttaa heidät sijoituspäätösten tekemiseltä. Sopii asiakkaalle kumpi tahansa näistä vaihtoehtoista, niin sopivat tuotteet löytyvät varmasti. Olen onnistunut työssäni, kun asiakas vaurastuu, Tiina kertoo.

Voiko sijoittamalla pelastaa maailman?

Pitkästä urastaan huolimatta Tiina kertoo edelleen oppivansa työssään koko ajan uutta. Pankissa työskentelyn luonteeseen kuuluukin tietty jatkuvassa liikkeessä oleminen ja uusiin asioihin perehtyminen. Esimerkkinä tästä Tiina mainitsee viime vuosien aikana asiakkaille yhä tärkeämmäksi nousseen vastuullisen sijoittamisen.

-Uskon, että maailmaa voi rakentaa parempaan suuntaan myös sijoittamalla. Oikeaan sijoituskohteeseen sijoitetut varat tuovat turvaa omaan sekä yhteiseen tulevaisuuteemme.

Sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu ja sitä kautta yritysten kannustaminen entistä kestävämpään yritystoimintaan edesauttavat pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden toteutumista.

-Vastuullisuus sijoittamisessa ei siis tarkoita hyvästä tuottopotentiaalista luopumista, Tiina jatkaa.

Joukkuepeli auttaa kehittymään

Suurimmaksi oman työuransa aikana tapahtuneeksi muutokseksi Tiina nimeää itse muutosvauhdin huomattavan nopeutumisen.

-Pankki toimialana muuttuu kaiken aikaa, mutta vauhti on vain kiihtynyt. Ja koko ajan tapahtuu lisää, eli vieläkään ei ole valmista, hän naurahtaa.

Esimerkiksi sijoitusalan sääntely on asia, jonka vuoksi uutta opittavaa riittää tällä hetkellä jokaiselle. Tiukentuvasta lainsäädännöstä koituva lisätyö ei kuitenkaan harmita varainhoitajaa.

-Uudistuksen tarkoitusperät ovat tärkeät. Näillä muutoksilla parannamme asiakkaidemme sijoitussuojaa ja lisäämme kaupankäynnin avoimuutta, Tiina toteaa.

Usein muutoksilla ja uudistuksilla on kaksi eri puolta. Toisaalta ne tuovat helpotusta ja selkeyttä, toisaalta niiden mukana tulee uusia haasteita ja opeteltavaa.

-Silloin varainhoitajien tiivis yhteistyö ja ajatusten vaihto auttaa hyvään ja onnistuneeseen lopputulokseen.

Jokaiselle jotakin uutta

Varainhoitajan työssä ei ole oikotietä onneen. Tiinan mielestä onkin tärkeää valmistautua jokaiseen asiakastapaamiseen aina yhtä huolellisesti. Itse hän noudattaa periaatetta, jossa jokaiseen tapaamiseen on tuotava jotakin uutta. Kyseessä voi olla vaikka uuden sijoitustuotteen esittely tai markkinoihin liittyvä näkemys, kunhan sen vain on jotakin ajatuksia herättävää. Perustelu toimintatavalle on hyvin yksinkertainen.

-Kun asiakas antaa minulle aikaansa, niin silloin minäkin haluan tarjota hänelle jotain, jonka hän kokee hyödylliseksi ja kiinnostavaksi. Olen erittäin iloinen ja otettu, että saan kulkea asiakkaideni rinnalla, Tiina kertoo hymyillen.

Lue lisää Private -palveluistamme täältä.