Att placera är något väldigt personligt. Var och en har sin speciella relation till pengar. Därför grundar sig lyckad förmögenhetsförvaltning på ömsesidigt förtroende.

– Förtroende i sin tur bygger på en stark sakkunskap och förståelse för kunden, säger Kenneth.

Förståelsen föds ur det noggranna bakgrundsarbete Kenneth gör när han träffar en ny kund. Han måste förstå kundens utgångspunkter för placeringar. Endast då kan han rekommendera det lämpligaste alternativet för kunden. Det krävs både mottaglighet och öppenhet.

Samma språk för samman

I sitt arbete har Kenneth lärt sig att lyssna på kunden.

– Att lyssna är viktigt, men jag tror att det är ännu viktigare att kunna tala samma språk.

Och nu talar vi inte om finska eller svenska, även om Kenneth klarar båda språken. Med vissa kunder går man omsorgsfullt igenom betan och sharpen, medan andra saker lyfts upp på agendan med andra kunder. Med oerfarna placerare går man igenom grunderna.

– Alla mina kunder har sina unika behov och mitt jobb är att, utgående från deras synvinkel, skräddarsy rätt typs förmögenhetsförvaltning för var och en av dem.

Rätt lösning bland tusentals alternativ

Det finns myriader av olika placeringsprodukter. Den oerfarne placeraren kan lätt gå vilse bland alla alternativ.

– Min roll är att underlätta mina kunders beslutsfattande genom att erbjuda dem några få alternativ som passar in på både deras vilja att ta risk och tidsspann för placeringen.

Avkastningen är inte Kenneths enda mätare för framgång. Viktigare är att kunden tycker att hen fått löst sitt förmögenhetsförvaltningsproblem.

– Det bästa i det här jobbet är när man hittar den optimala lösningen för en kund.

Förmögenhetsförvaltarens stöd behövs mest när kurserna rasslar

Inom branschen liknar man förmögenhetsförvaltare vid bergsbestigare. Det finns två typs bergsbestigare, de som är övermodiga och de som är gamla.

– Åldersstigna övermodiga bergsbestigare existerar inte. Slintar man en gång på fel ställe, bär det snabbt utför. En skicklig förvaltare är vid behov också försiktig.

Särskilt värdefullt blir försiktighet när börskurserna börjar peka nedåt. Då blir en del av kunderna nervösa. Expertstöd behövs mest vid stora negativa överraskningar.

– Då jag har gjort bakgrundsarbetet väl, är det också lättare att bemöta kunden när ekonomin drabbas av turbulens.

Det är lätt att föra en öppen diskussion när kundförhållandet grundar sig på förtroende.

– Om man känner människan och ser på saker från hennes perspektiv, kan man vid behov också säga att “om jag var du, skulle jag kanske göra så här”.

Ofta slutar diskussionerna i ett beslut att inte göra något – ett beslut som grundar sig på förtroende.

Alltid anträffbar

En del av Kenneths kunder har hittat honom genom rekommendationer. Många vill också hålla fast i en förtroendefull relation.

– Erfarenhet uppskattas. Även om min arbetsgivare bytts ut på vägen har många kunder följt med mig. Människor värdesätter det att man känner till deras situation och kan deras bakgrund.

Att sköta ärenden med en bekant förvaltare går smidigt. Alla Kenneths kunder har också hans direkta nummer. Det händer att telefonen ibland ringer i andra bankärenden.

– Om jag som förmögenhetsförvaltare är en slags egenläkare i placeringar, ser jag OP som ett sjukhus där olika experter såsom kirurger och sjukskötare tar hand om kundens helhetsvälbefinnande. Man kan ringa mig i vilket ärende som helst, jag hjälper bäst jag kan och styr vid behov mina kunder vidare.

Ta kontakt när du behöver pålitlig förmögenhetsförvaltning: kenneth.winberg(at)op.fi

Läs mer om OP Private-tjänsten.

Text Katja Hautoniemi