Kaikki kolme kesätyöntekijäämme olivat Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijoita, joita yhdisti mielenkiinto pankkityötä kohtaan. Vastaukset antoivat Ville-Markus Milan (26 v.), Maisa Mäki (23 v.) ja Antti Suominen (23 v.).

Miksi hait OP:lle kesätöihin?

Ville-Markus: ”Olen useamman kesän hakenut OP:lle kesätöihin, koska olen halunnut päästä näkemään pankkialaa tarkemmin.”
Maisa: ”Hain OP:lle, koska pankkiala kiinnostaa minua ja olin kuullut OP:sta kehuja työnantajana.”
Antti: ”Kuva OP:sta työnantajana oli erittäin positiivinen kuva sekä työtehtävien tarjoama laajuus vaikutti hakupäätökseen. Jatkuvan oppimisen mahdollisuus vaikutti myös hakupäätökseen.”

Ville-Markus Milan kesätyössä OP Turun Seudussa
Ville-Markus Milan: "Sanoisin, että ensimmäinen aito kosketus omiin opintoihini liittyen.”

Vastasiko kesä odotuksiasi?

Ville-Markus: ”En oikein tiennyt mitä odottaa, mutta ehdottomasti kehittävä ja antoisa kesä!”
Maisa: ”Kesä ylitti odotukseni, koska sain nopeasti yllättävän paljon vastuuta, mikä oli todella opettavaista.”
Antti: ”Kesä vastasi hyvin odotuksiani ja on saanut kerrytettyä erittäin arvokasta työkokemusta.”

Mitä työtehtäviä pääsit tekemään OP:lla?

Ville-Markus: ”Olen ollut asiakasneuvojana päivittäispuolen palveluissa, eli työnkuvaani on kuulunut asiakkaiden päivittäisten pankkiasioiden ongelmien ratkaiseminen.”
Maisa: ”Työskentelin kassapalveluissa, pankin infopisteessä ja arjen pankkipalveluissa.  Lisäksi kontaktoin asiakkaita.”

Antti: ”Kassapalveluissa maksuliikenteen kanssa erilaisia tehtäviä, arjen pankkipalveluissa päivittäisiin palveluihin liittyviä tehtäviä – kaikkia maan ja taivaan väliltä. Kokonaisuutena tässä tehtävässä on päässyt jossain määrin näkemään ja ymmärtämään pankin jokaisen eri osa-alueen toimintoja.”

Mais Mäki kesätyössä OP Turun Seudussa
Maisa Mäki: "Kannustaisin hakemaan kesätöihin OP:lle, mikäli pankkiala kiinnostaa ja olet valmis haastamaan itseäsi monipuolisissa työtehtävissä.”

Mikä oli parasta, mitä pääsit tekemään kesällä?

Ville-Markus: ”Tutustumaan mahtavaan työporukkaan ja työympäristöön!”
Maisa: ”Parasta kesässä oli uuden oppiminen ja mahtavaan työporukkaan tutustuminen.”
Antti: ” Yhtä asiaa on vaikea mainita, sillä asioita, joita pääsi tekemään, oli niin laaja. Parasta työn laajuus sekä jatkuvan oppimisen mahdollistava työ.”

Tukivatko työtehtäväsi opintojasi ja ammatillista kasvuasi?

Ville-Markus: ”Kyllä. Sanoisin, että ensimmäinen aito kosketus omiin opintoihini liittyen.”
Maisa: ” Tukivat. Kesä opetti minulle paineensietokykyä sekä kokonaisuuksien havainnointia ja hallintaa, mistä uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuudessa.”
Antti: ”Työtehtävät tukivat opintojani, kun pääsin näkemään finanssimaailmaa käytännöllisestä näkökulmasta. OP:n kesätyö on luonut erittäin hyvän pohjan ammatilliselle kasvulleni tulevaisuutta ajatellen.”

Mitä muuta haluaisit kertoa kesätyöstäsi OP:lla muille opiskelijoille?

Ville-Markus: ”Ehdottomasti suosittelen tulemaan mukaan osaksi OP-ryhmää!”
Maisa: ”Kannustaisin hakemaan kesätöihin OP:lle, mikäli pankkiala kiinnostaa ja olet valmis haastamaan itseäsi monipuolisissa työtehtävissä.”

Antti: ” Kesätyö OP:lla opintojen aikana on kerryttänyt henkistä pääomaa valtavan paljon, mikä tukee sekä jatkuvia opintoja että tulevaisuuden työmahdollisuuksia. Erityismaininta OP Turun Seudun huippu työkavereille, joiden kanssa vaikeimmatkin asiat on selätetty yhdessä!”

Antti Suominen kesätyössä OP Turun Seudussa
Antti Suominen: "Kuva OP:sta työnantajana oli erittäin positiivinen kuva sekä työtehtävien tarjoama laajuus vaikutti hakupäätökseen. Jatkuvan oppimisen mahdollisuus vaikutti myös hakupäätökseen.”

Onnistuneimmillaan kesätyö voi johtaa valmistumisen jälkeen vakituiseen tulevaisuuden työsuhteeseen toivotulla alalla. Toisin sanoen kesäduuni voi olla juuri se tehokkain ponnahduslauta omalle alalle työllistymisessä. Työnantajanäkökulmasta on houkuttelevampaa palkata jo perehdytyksen saanut ja talon väelle entuudestaan tuttu kasvo, kun työntekijää etsitään vakituiseen työsuhteeseen. Yhtä lailla onnistunut kesätyöjakso palvelee myös työntekijää; tuttu työympäristö ja -kaverit ovat tärkeitä kriteereitä vakituista työpaikkaa haettaessa, erityisesti, jos työkokemus on ollut hyvä.

Viime vuoden kesätyöntekijöistä sekä Maisa että Antti olivat saaneet OP Turun Seudusta ennakkoon positiivisen työantajamielikuvan, mikä varmasti juontaa juurensa pitkäaikaisista työsuhteista. OP Turun Seudulla on nimittäin legendaarinen maine pitkien työsuhteiden vaalijana – meillä työskentelee tälläkin hetkellä henkiköiltä, jotka ovat tulleet alun perin taloon kesätyöntekijöiksi jopa 30 vuotta sitten, ja jotka ovat kasvaneet talon sisällä pitkän linjan OP:n ammattilaisiksi.

OP Turun Seudun kesätyöpaikkahaun löydät täältä.