Toimitusketjut ovat jo muutaman vuoden ajan kohdanneet painetta eri suunnilta: on niukkuutta komponenteista ja raaka-aineista, hinnat ovat nousseet joka saralla ja logistiikkaketjuissa on nähty ennennäkemättömiä ongelmia. Nämä häiriötilat koskettavat laajasti yritysasiakkaitamme. Sekä kerrannaisvaikutukset että välilliset vaikutukset ovat olleet suurempia kuin kukaan meistä olisi osannut ajatellakaan. Strategisten toimittajien sitouttaminen osaksi yritysten toimitusketjua on näyttäytynyt yhä voimakkaampana ja yritykset ovat joutuneet tutkimaan yhä enemmän pakoteasioita sekä määrittelemään tarkemmin omaa riskienhallinnan politiikkaansa. Monet sellaiset asiat, joita ennen on pidetty itsestään selvänä ei ole sitä enää.

Yritysasiakkaamme ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä meihin kansainvälisen kaupan asioissa ja nyt onkin nähtävissä positiivinen käänne – yritysten rahoituslähteiden määrä on monipuolistunut ja vastapuoliriskien hallinta kiinnostaa yhä useampia yrityksiä. Suomalaiset suuryritykset ovat hyödyntäneet viennin rahoitusinstrumentteja jo aiemmin, mutta nyt myös pk-yritykset pikkuhiljaa ovat alkaneet kiinnostumaan näistä ja alkaneet tutkimaan eri vaihtoehtoja. Myös kilpailijamaissa yritykset ovat osanneet hyödyntää erilaisia rahoitusratkaisuja jo kauan ja se on heille arkipäiväistä. Tämän ajatusmallin käyttöönotto on pk-sektorillamme vielä hieman vaiheessa, mutta pankin kanssa yhteistyössä tästäkin ajatusmallista saadaan jalostettua kilpailuetua asiakkaillemme. Valitettavasti enää ei välttämättä yrityksen oman alan osaaminen ja kilpailukykyinen tuote riitä, vaan kansainvälisillä markkinoilla menestyäkseen, on ostajalle tarvittaessa pystyttävä tarjoamaan maksuaikaa tai joustavia rahoitusvaihtoehtoja. Nämä ovat nimenomaan niitä asioita, joissa pankki pystyy toimimaan yhteistyökumppanina ja sparraajana. Kilpailuedun lisäksi rahoitusratkaisujen tarjoaminen ostajalle tehostaa yrityksen omaa kassankiertoa, kun myyntisaatavia pystytään tulouttamaan nopeammin. Tietenkään ei pidä unohtaa riskienhallinnallista näkökulmaa: rahoitusinstrumenttien avulla yritys myös varmistaa rahojensa saannin ja vähentää luottotappioiden riskiä. Myös erilaiset pankkitakaukset toimivat turvana eri kaupankäynnin vaiheissa ja näiden osalta keskustelua voidaan käydä oman osuuspankin kanssa.

Kaupankäyntiin kansainvälisillä markkinoilla liittyy riskejä, mikäli asiakas tai kohdemaa ei ole entuudestaan tuttu. Lisäksi kansainväliseen kaupankäyntiin liittyy paljon myös käytännön asioita, joista on hyvä ottaa selvää ennen kaupankäynnin aloittamista. Kansainvälistyminen vaatii malttia, resursseja, rahoitusta ja riskienhallinnallisten asioiden pohdintaa ja näiden asioiden kannalta on hyvä olla liikkeellä mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. On siis hyvä jo etukäteen keskustella pankin asiantuntijoiden kanssa ja hyödyntää sitä osaamista, joka pankista löytyy. Asiakkaan tuntemiseen liittyvät asiat, turvaavat maksutavat tai valuuttariskit ovat perinteisesti asioita, joissa pankkina voimme olla asiakkaan apuna. Esimerkiksi pelkän tilisiirron lisäksi kansainvälisessä kaupassa käytetään erittäin paljon muita turvaavia maksutapoja kuten rembursseja tai perittäviä, ja asiantuntija-apua on näihin tarjolla. Painetta toimia ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tulee monelta suunnalta, ja kaupan rahoituksen tuotteet toimivatkin myös yrityksen vastuullisen liiketoiminnan tukena. On tärkeää huomioida, että vastuullisuudella tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys asiakasyrityksillemme kovassa kansainvälisen kaupan liiketoimintaympäristössä.

Oili Lehto
Rahavirrat ja käyttöpääoma
OP Trade Finance