Sijoittamisesta on tullut osa yhä useamman suomalaisen arkea. OP Turun Seudun asiakasdata paljastaa, että erityisesti alueen nuoret sijoittajat olivat vuonna 2023 edellistä vuotta aktiivisempia. OP Turun Seudun 18–24-vuotiaat asiakkaat ostivat osakkeita viime vuonna peräti 65 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Eniten Turun seudun nuoret ostivat vuonna 2023 Nordean, Finnairin ja Fortumin osakkeita. Kasvuvauhti näyttääkin vain kiihtyvän, sillä alkuvuoden aikana osakkeita on nuorten toimesta ostettu yli 80 % enemmän kuin v. 2023 alkuvuoden aikana.

– On hienoa huomata, että nuoret ovat kiinnostuneita sijoittamisesta. Nuorten osakesijoittaminen on kuitenkin yhä hyvin sukupuolittunutta, sillä vain reilu viidennes 18–24-vuotiaista osakesijoittaja-asiakkaistamme on naisia ja loput miehiä. Tämä toivottavasti tasaantuu tulevaisuudessa, sanoo varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Petri Leino.

Vaikka nuorten osakekaupankäynti oli viime vuonna vilkasta, valtaosa nuorista sijoittaa kuitenkin rahastoihin. Moni sijoittaa rahastoihin säännöllisten kuukausisäästösopimusten kautta, jolloin raha menee automaattisesti valittuihin rahastoihin kerran kuukaudessa.

 18–24-vuotiaat OP:n asiakkaat sijoittavat keskimäärin 59 euroa kuukaudessa rahastoihin kuukausisäästösopimusten kautta. OP Turun Seudun nuoria kiinnostavat eniten indeksirahastot, säästäjän rahastot sekä vastuulliset teemarahastot, jotka ovat hyviä valintoja toteuttaa pitkäaikaista säästämistä hajautusta korostaen, Leino jatkaa.

Petri Leino, liiketoimintajohtaja, OP Turun Seutu
OP Turun Seudun varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Petri Leino kannustaa nuoria ottamman säästämisen ja sijoittamisen tavaksi. "Aika on säästäjän ja sijoittajan puolella, joten siksi varautuminen tulevaisuuteen kannattaa aloittaa ajoissa – itse suosittelen aloittamaan jo nuorena", Leino toteaa.

Asiantuntijan vinkit sijoitusvuoteen 2024

Viime vuosi oli osake- ja korkomarkkinoilla vaiherikas ja keskuspankit vaikuttivat keskeisesti markkinoiden mielialoihin. Moni pohtiikin, mihin sijoittaa tänä vuonna, kun sijoitusympäristö on yhä epävarma.

– Tänä vuonna katseet kannattanee kääntää sekä korko- että osakesijoituksiin. Yhdistelmäsalkku, jossa on sekä osakkeita että korkoja, kestää suhdannevaihteluita ja riskejä aikaisempaa paremmin, arvioi OP Varainhoidon koroista ja osakkeista vastaava sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen.

Kokkarinen vinkkaa, että sijoituksia on hyvä hajauttaa eri omaisuuslajien lisäksi ajallisesti ja maantieteellisesti. – Hajauttaminen, eli sijoituskohteiden hankkiminen maantieteellisesti eri alueilta, eri omaisuuslajeista sekä myös eri ajankohtina on tärkeää riskien tasaamiseksi. Hajauttaminen onnistuu esimerkiksi rahastojen kautta, jotka sijoittavat rahasi puolestasi eri sijoituskohteisiin, lisää Kokkarinen.

OP Turun Seudun 18–24-vuotiaiden asiakkaiden ostetuimmat osakkeet vuonna 2023:

  1. Nordea
  2. Finnair
  3. Fortum
  4. Neste
  5. Nokian Renkaat

Kaikkien OP:n 18–24-vuotiaiden asiakkaiden ostetuimmat rahastot vuonna 2023:

  1. OP-Maailma Indeksi
  2. OP-Amerikka Indeksi
  3. OP-Maltillinen
  4. OP-Rohkea
  5. OP-Euro

 

Lisätiedot medialle: 

Petri Leino
Liiketoimintajohtaja
OP Turun Seutu

010 2569 327

petri.leino@op.fi

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj.

 Esitys perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.