Sanon usein, että pankkitoiminnassa rahoitamme paljon niitä asumisen unelmia, joita ihmisillä on. Jollekin perheelle asumisen unelma on enemmän neliöitä perhekoon kasvaessa ja toiselle vähemmän neliöitä perheen aikuistuvien lapsien muuttaessa pois kotoa. Osa unelmien toteuttamista on myös sen varmistaminen, ettei unelmasta joudu luopumaan vastoin tahtoaan. Sen vuoksi pankkisektorin toimijat ovat jo pitkään laskeneet asiakkaiden luotonhoitokyvylle 6 % kokonaiskoron rasitetta.

Lehtien klikkiotsikoihin päätyy yhä useammin negatiivissävytteisiä artikkeleita erityisesti asumisen kulurasitteiden kasvusta, niin energian hinnan kuin asuntoluottojen koronkin osalta. Näiden artikkeleiden valossa on kuitenkin hyvä muistaa, että pankkisektorin nykysäätely lähtee siitä, että asiakkaille mitoitetaan asunnon hankintaan heidän maksukykyynsä sopivia luottomääriä. Lisäksi koronnousun varalta pankit ovat myöntäneet yhä enenevässä määrin luottoja, joihin asiakas on luottosopimuksessa hankkinut korkoa suojaavan elementin. Kannustankin aina ihmisiä kuuntelemaan ammattilaisten näkemystä siitä, millainen määrä asuntoluottoa on rasitteeltaan arkikuluissa sellainen, jonka avulla omassa kodissa on myös kulutusmenojen osalta rauhaisaa nukkua yönsä.

Oma koti on aina oma koti. Joskus koti kaipaa pintaansa maalia. Joskus on järkevää remontoida kotia siten, että se täyttää tulevien vuosien elämisen tarpeet, vaikkapa kosteiden tilojen tai keittiön osalta. Jos nykyistä asumismuotoa on tarvetta muuttaa, joko remontoimalla nykyistä jo olemassa olevaa kotia, tai rakentaa peräti kokonaan uusi, ei täysin optimaalista aikaa välttämättä tule koskaan. Ainakaan sen puolesta, että sillä tekisi joka tilanteessa taloudellisilla mittareilla parhaimman mahdollisen ratkaisun.

Kannattaa myös muistaa, että koti kuluu ikääntyessään. Uudisrakennuskin on 10 vuoden kuluttua 10 vuoden ikäinen – kaikkine kuluvine osineen. Koti on kuitenkin aina koti. Kun asumisen tarpeet muuttuvat, on kannattavinta käyttää ennemminkin aikaa sen suunnitteluun, millainen asumisen unelma juuri minun on kannattavinta toteuttaa hyvinvointini näkökulmasta. Koti on paikka latautua, tuntea turvallisuuden tunnetta ja jopa ylpeyden tunnetta siitä, että juuri tämä koti on minun kotini. Asumisen rahoittamisen ammattilaiset meillä pankissa pystyvät laskemaan kanssasi määreet, joissa sinun on myös taloudellisesti turvallista tuntea olevasi kotona. Luottohakemuksen oman asumisen unelmasi toteuttamiseen pääset tekemään osoitteessa www.op.fi.

Hires-Minttu-3076 (1).jpg

Täysin optimaalista aikaa remontoida tai rakentaa ei välttämättä tule koskaan. Asumisen rahoittamisen ammattilaiset meillä pankissa pystyvät laskemaan kanssasi määreet, minkä rajoissa on turvallista toteuttaa oma asumisen unelma, kertoo OP Turun Seudun liiketoimintajohtaja Minnaliisa Vehkala.