Sijoittajaprofiili löytyy op.fi:stä Säästöt ja sijoitukset -osiosta. Siinä kysytään taustatietoja, varallisuutta, sijoittajakokemusta, suhtautumista tuottoon ja riskiin sekä tulevaisuuden suunnitelmia.

– Sijoittajaprofiilissa selvitetään asiakkaan sijoituskokemusta ja -osaamista sekä tappionsietokykyä. Se antaa asiakkaalle itselleenkin hyvän kuvan hänen omasta sijoituskäyttäytymisestään ja siitä, kuinka paljon on valmis ottamaan riskiä ja millaista tuottoa tavoittelee, kertoo Petri Leino, varallisuudenhoidon palvelujohtaja OP Turun Seudusta.

Sijoittajaprofiilin tekeminen op.fi:ssä on helppoa, ja se vie aikaa vain noin kymmenen minuuttia. Samalla asiointi sijoitusneuvojan kanssa nopeutuu.

– Kotona asiakas voi tehdä oman sijoitusprofiilinsa kaikessa rauhassa valitsemanaan ajankohtana. Tällöin tapaaminen tai verkkoneuvottelu sijoitusneuvojan kanssa lyhenee, jolloin se on asiakkaalle usein helpompi järjestää. Vastaavasti sijoitusneuvojakin voi tämän ansiosta miettiä suosituksia jo etukäteen. Jos asiakas haluaa, hän voi tehdä sijoittajaprofiilin myös ensimmäisen kerran yhdessä sijoitusneuvojan kanssa, jolloin hän näkee, miten työkalu toimii.

Oikea tuoton ja riskin suhde

Sijoittajaprofiilissa on tärkeää löytää asiakkaalle oikea tuoton ja riskin suhde. Sijoittajaprofiilia tulee myös päivittää säännöllisin väliajoin. Useimmille sopii päivitys kolmen vuoden välein, mutta tuottohakuisille profiileille päivittäminen tapahtuu 1,5 vuoden välein.

– Sijoittajaprofiilista muodostuu yhteenveto, jota käydään läpi sijoitusneuvojan kanssa. Tämä tarjoaa luontevan polun suositusten antamiseen. Aloittelijalle sijoittajaprofiilin laatiminen on myös oiva tapa samalla ikään kuin testata sitä, millainen sijoittaja on ja selkeyttää käsitystä omasta suhtautumisestaan sijoittamiseen.

Sijoittajaprofiilin taustatiedoissa kysytään muun muassa oman talouden tuloja ja menoja, mitä onkin hyvä hieman pohtia ennalta.

– Omasta taloudestaan saa hyvän kuvan juuri tulojensa ja menojensa kautta, niiden erotus konkretisoi säästämisen. Helppona välineenä oman talouden seurantaan voi käyttää halutessaan myös esimerkiksi Pivo-sovellusta, Leino vinkkaa.

Sijoittajaprofiilin tekemisen jälkeen sijoitusneuvoja voi laatia asiakkaalle vaurastumisen suunnitelman ja konkreettiset sijoitussuositukset. Sijoittajaprofiilin laatiminen on myös lakisääteinen asia: sijoitusnevontaa ei voida antaa, ellei profiilia ole tehty.

Sijoittaminen on yksi tapa säästää

Sijoittamisesta puhutaan nykyään paljon, ja se voidaan nähdä yhtenä säästämisen muotona. Omasta taloudestaan kannattaakin pitää huolta eri tavoin ja varautua siten tulevaisuuteen. Sanotaan, että säästämisen aloittamisessa paras päivä oli jo eilen, mutta seuraavaksi paras on tänään.

– Alhainen korkotaso on saanut monet talletussäästäjät pohtimaan sijoittamista. Sijoittaminen ei tarkoita, että heti pitää ottaa suuria riskejä, tarjolla on paljon maltillisen riskin kohteita. Sijoitusneuvonnassa varmistetaan, että asiakas lähtee sopivalla tasolla liikkeelle, Leino sanoo ja jatkaa:

– Suomalaiset ovatkin tavallisesti sijoittajina varsin maltillisia ja varovaisia, tavoitellaan kohtuullista tuottoa ja ollaan valmiita sietämään pientä pääoman vaihtelua.

Sijoittajaprofiilin avulla asiakkaalle luodaan vaurastumisen suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan.

– Sijoittaminen vaatii aina tietyn määrän rohkeutta. Kun lähtee sijoittamaan, kannattaa muistaa ajallinen hajauttaminen eli sijoittaminen osissa. Kantavina voimina ovat tämän lisäksi myös suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys.

Petri Leino, varallisuudenhoidon palvelujohtaja, OP Turun Seutu

Lue lisää sijoittamisesta ja vaurastumisen suunnittelusta >