Turun Steiner-koulun kahdeksas luokka kuuntelee tarkkaavaisesti SPR:n kouluttajan Miia Rosenqvistin alustusta tulevaan InAction!-koulutukseen. Siinä oppilaat itse tekevät ja toimivat pelissä ensiapuryhminä suorittaen erilaisia tehtäviä ympäri koulua perinteisen luennoimisen sijaan.

-Tämän kasiluokkalaisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on, että yhä useampi uskaltaisi toimia hätätilanteessa ja kokisi auttamisen luontevaksi esimerkiksi onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa, Rosenqvist kertoo. Kurssin jälkeen oppilaat saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta ja osoituksena ensiaputaidoistaan.

-Olemme tosi, tosi pitkään tehneet kouluyhteistyötä ja kolme-neljä vuotta sitten lähdimme miettimään yläkoulujen yhteistyön muotoja. Mehän haluamme tukea nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja herättää nuorissa halun auttaa. Eräs innovatiivinen työntekijä keskustoimistossamme kehitti InAction!-koulutuksen koulujen muutenkin käyttämälle Seppo-pelin alustalle. Oppilailta saatujen palautteiden pohjalta olemme tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen, pelillistäminen selvästi toimii tälle kohderyhmälle hyvin, kertoo InAction!-koulutuksen taustoista SPR Varsinais-Suomen piirin ohjelmapäällikkö Minna Rautanen. Ensiapukoulutus on Rautasen mielestä muutoinkin sellainen asia, johon koululaiset suhtautuvat innokkaasti ja koulut ovatkin hänen mukaansa parasta maaperää tuloksekkaalle tekemiselle. Myös InAction!-koulutuksessa saatava suora palaute sekä parhaimpien ryhmien palkitseminen ovat osoittautuneet koululaisia motivoiviksi asioiksi.

Iiris, Aina ja Aino odottavat Turun Steiner-koulun liikuntasalissa tehtävärastien alkamista. Tytöt toivovat yhteen ääneen, että ensiapukoulutusta olisi saatu jo aiemmin. Eniten heitä kiinnostivat elvyttäminen ja hätätilanteissa toimiminen, jotta oma osaaminen näissä tilanteissa saisi varmuutta. Koko kolmikolle tämä oli ensimmäinen kerta ensiapukoulutuksen äärellä.

-Osalla yläkouluikäisistä nuorista on esimerkiksi harrastusten kautta jo jonkinlainen ensiaputaito tai palasia siitä, osataan vaikka auttaa lajikohtaisissa loukkaantumisissa. Mutta ei näitä taitoja missään nimessä kaikilla ole ja sen vuoksi tällaisella toiminnalla on tilausta. On upeaa, että löytyy OP Turun Seudun kaltaisia yhteiskuntavastuullisia toimijoita, joiden avulla saadaan toimintaa jalkautettua tehokkaasti sinne, missä hyöty on suurinta, Rautanen kiittelee. Hänen ajatuksissaan siintää toive siitä, että ensiaputaito saataisiin nostettua kansalaistaidoksi, kuten Norjassa tai Yhdysvalloissa.

-Ennen eläköitymistä olisi hienoa päästä kokemaan se, että joku järjestö yksin tai yhdessä onnistuisi tässä tehtävässä! Ensiaputaidot tulisi saada osaksi perusopetusta, se on ainoa tie kansalaistaidon asemaan. Me olemme omalta osaltamme kokeilleet monenlaisia tapoja toimia yhdessä koulun kanssa ja viety asiaa opetuksen yhteyteen. Perimmäinen syy on kuitenkin se raha, kuka maksaa sen, että koululaiset saavat ammattilaisen antamaa ensiapukoulutusta. Tässä tapauksessa on mahtavaa, että olemme päässeet paikallisen yrityksen rahallisella avustuksella tarjoamaan InAction!-koulutuksen isolle joukolle kahdeksasluokkalaisia, mutta esimerkiksi maakunnissa tilanne on ihan toinen, Rautanen pohtii. Punaisen Ristin toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoistoimintaan ja uuden sukupolven saaminen mukaan on myös yksi tärkeä näkökulma koululaisille tarjottavissa koulutuksissa.

-Me haluaisimme enemmän nuoria vapaaehtoistoimintaan mukaan. Se, että herätämme koulutusten kautta kiinnostusta ja nuoret lähtisivät seuraamaan meitä somessa olisi askel oikeaan suuntaan. Pikkuhiljaa mielenkiinto kasvaisi ihan sen oivalluksen kautta, kuinka monipuolista työtä me teemme ja sitä kautta nuoremmatkin olisivat yhteydessä ja tulisivat mukaan ryhmätoimintaan. Lähimmäisen apuna toimiminen vapaaehtoistyön kautta kun antaa moninkertaisesti takaisin sen, mitä se ajassa ottaa, Rautanen muistuttaa hymyillen.